eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/1948
:
Marte Kleveland Dørum
:
Avsluttet
:
Oppdal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/1948 20220325 25.03.2022 Utgående brev 356/1/248 - Svar på henvendelse vedrørende endret plassering Bjørn Øystein Smeby EPHORTE   her
2018/1948 20220119 19.01.2022 Inngående brev 356/1/F248 - endret plassering ligger innenfor gitt tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - riving av gammel bu / utedo og oppføring av ny - Halvfærre - Snøfjellstjønnvegen 796 - Bjørn Smeby Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2018/1948 20211104 04.11.2021 Inngående brev 356/1/F248 - endringssøknad, plassering av Halvfærre Bjørn Smeby EPHORTE   her
2018/1948 20211104 04.11.2021 Utgående brev 356/1/F248 - Spørsmål vedr. fasadeendring, Bjørn Smeby Bjørn Smeby m.fl. EPHORTE   her
2018/1948 20210923 23.09.2021 Inngående brev 356/1/248 - endringssøknad - justering vinduer og dører Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2018/1948 20200519 19.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak - behandling av klage fra Fylkesmannen i Trøndelag - feil hjemmel - Riving og nyoppbygging av Halvfærre - Snøfjellstjønnvegen 796 (kopi av brev til Fylkesmannen i Trøndelag) Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2018/1948 20200515 15.05.2020 Utgående brev 356/1/OBA248 - Vedtak om tillatelse til riving av eksisterende jaktbu, oppføring av ny med tilbygd do/bod, og dispensasjon fra kommuneplanens arealformål, Bjørn Smeby LESJA OG DOVRE BYGGCONSULT Roar Nilstad EPHORTE   her
2018/1948 20200427 27.04.2020 Inngående brev Klage på vedtak i sak ST 8/2020 - Dispensasjon for riving av gammel bu / utedo og tillatelse til oppføring av ny - Halvfærre - Oppdal kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE   her
2018/1948 20200424 24.04.2020 Inngående brev 356/1/248 - Etterspørsel behandling av søknad - Dovrefjell nasjonalparkstyre Bjørn Smeby EPHORTE   her
2018/1948 20200424 24.04.2020 Inngående brev 356/1/248 - Redegjørelse for buas plassering og økt rafthøgde Bjørn Smeby EPHORTE   her
2018/1948 20200424 24.04.2020 Inngående brev 356/1/248 - Tilstandsskjema etter norsk standard Bjørn Smeby EPHORTE   her
2018/1948 20200424 24.04.2020 Inngående brev 356/1/248 - Befaring med bygningsvernrådgiver Bjørn Smeby EPHORTE   her
2018/1948 20200424 24.04.2020 Inngående brev 356/1/248 - Flytte inngangsdør Bjørn Smeby EPHORTE   her
2018/1948 20200505 05.05.2020 Saksframlegg/innstilling 356/1/OBA248 - Tillatelse til riving av eksisterende jaktbu, oppføring av ny med tilbygd do og bod og dispensasjon fra kommuneplanens arealformål, Bjørn Smeby EPHORTE   her
2018/1948 20200417 17.04.2020 Inngående brev Klage på vedtak i sak ST 8/2020 - riving av bygning - kopi til Oppdal kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE   her
2018/1948 20200417 17.04.2020 Inngående brev Klage på vedtak i sak ST 8/2020 - riving av bygning - kopi til Oppdal kommune Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2018/1948 20200417 17.04.2020 Inngående brev Klage på vedtak i sak ST 8/2020 - riving av bygning - kopi til Oppdal kommune Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2018/1948 20200415 15.04.2020 Inngående brev Klage på vedtak i sak ST 8/2020 ang. riving av bygning - kopi til Oppdal kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE   her
2018/1948 20200407 07.04.2020 Inngående brev Melding om vedtak - tillatelse til riving og nybygg - Snøfjellstj.v. 796 Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2018/1948 20181207 07.12.2018 Inngående brev 356/1/F248 - Utskrift av møtebok - byggesak Oppdal bygdealmenning EPHORTE   her
2018/1948 20181207 07.12.2018 Inngående brev Svar fra seksjon for kulturminner på søknad om riving og nybygging av jaktbu, Halvfærre Snøfjelltjønnvn 796 i Oppdal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2018/1948 20181127 27.11.2018 Inngående brev 356/1/F248 - høringssvar fra Snøhetta villreinutvalg i saken om bygging ved Søndre snøfjellstjønna Snøhetta villreinutvalg EPHORTE   her
2018/1948 20181109 09.11.2018 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra LNFR-formål - riving og tjenoppføring av bu - Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark og Snøhetta villreinområde - Oppdal - 356/1 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE   her
2018/1948 20181025 25.10.2018 Inngående brev 356/1/F248 - uttalelse fra Villreinnemnda til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Snøfjellstjønn Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø EPHORTE   her
2018/1948 20181010 10.10.2018 Inngående brev 356/1/F248 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om riving og oppføring av bu Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2018/1948 20181003 03.10.2018 Inngående brev 356/1/F248 - ber om utsatt høringsfrist i dispensasjonssak Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE   her
2018/1948 20181108 08.11.2018 Utgående brev Oversendelse av søknad om riving og gjenoppføring av bu SNØHETTA OG KNUTSHØ VILLREINNEMND EPHORTE   her
2018/1948 20181108 08.11.2018 Utgående brev Oversendelse av søknad om riving og gjenoppføring av bu SNØHETTA VILLREINUTVALG EPHORTE   her
2018/1948 20181108 08.11.2018 Utgående brev Oversendelse av søknad om riving og gjenoppføring av bu TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE   her
2018/1948 20181108 08.11.2018 Utgående brev Oversendelse av søknad om riving og gjenoppføring av bu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTE   her
2018/1948 20181108 08.11.2018 Utgående brev Oversendelse av søknad om riving og gjenoppføring av bu i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark FYLKESMANNEN I OPPLAND EPHORTE   her
2018/1948 20180813 13.08.2018 Inngående brev 356/1/F248 - søknad om riving av eksiserende bu samt oppføring av ny, Bjørn Smeby Lesja pg Dovre Byggconsult EPHORTE   her