eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/192
:
Gerd S. Måren
:
Avsluttet
:
Oppdal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2015/192 20181030 30.10.2018 Inngående brev Oppnevning av nytt medlem i drosjesentralens styre - Oppdal Drosjesentral SA Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2015/192 20180919 19.09.2018 Utgående brev Oppnevning av nytt medlem i drosjesentralens styre - Oppdal drosjesentral SA TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE   her
2015/192 20180906 06.09.2018 Saksframlegg/innstilling Valg av representant og vararepresentant i utvalg og nemnder for resten av valgperioden 2015-19 – for Anne Grethe Hoelsether EPHORTE   her
2015/192 20180313 13.03.2018 Inngående brev Konstituering Trøndelag heimevernsnemnd Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 EPHORTE   her
2015/192 20171107 07.11.2017 Saksframlegg/innstilling Integreringsrådet i Trøndelag - forslag på medlem og varamedlem fra Oppdal kommune EPHORTE   her
2015/192 20171102 02.11.2017 Utgående brev Oppnevning av medlemmer av integreringsutvalget - spørsmål fra Oppdal kommune Trøndelag fylkeskommune m.fl. EPHORTE   her
2015/192 20171023 23.10.2017 Inngående brev Oppnevning av medlemmer av integreringsutvalget Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2015/192 20170918 18.09.2017 Utgående brev Kommunal heimevernsnemnd - avvikling Idar Jostein Heggvold m.fl. EPHORTE   her
2015/192 20170915 15.09.2017 Inngående brev Avvikling av kommunale heimevernsnemder Forsvarsdepartementet EPHORTE   her
2015/192 20170609 09.06.2017 Utgående brev Militær skjønnsnemnd - oppnevning av medlem fra Oppdal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag EPHORTE   her
2015/192 20170530 30.05.2017 Saksframlegg/innstilling Militær skjønnsnemnd - oppnevning av medlemmer EPHORTE   her
2015/192 20170522 22.05.2017 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til militær skjønnsnemnd Rennebu kommune EPHORTE   her
2015/192 20170222 22.02.2017 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til Trollheimen verneområdestyre for perioden 2017-2019 Miljødirektoratet EPHORTE   her
2015/192 20160922 22.09.2016 Inngående brev Oppdal Pensjonistforening - nytt medlem i eldres råd Oppdal pensjonistforening EPHORTE   her
2015/192 20160921 21.09.2016 Saksframlegg/innstilling Eldrerådet 2015-2019 - konstituering av ny leder EPHORTE   her
2015/192 20160614 14.06.2016 Saksframlegg/innstilling Verneområdene i Trollheimen - oppnevning av varamedlem - grunneierrepresentant til faglig rådgivende utvalg - valgperioden t.o.m 2019 EPHORTE   her
2015/192 20160518 18.05.2016 Saksframlegg/innstilling Verneområdene i Trollheimen - oppnevning av grunneierrepresentant til faglig rådgivende utvalg - valgperioden t.o.m 2019 EPHORTE   her
2015/192 20160422 22.04.2016 Inngående brev Oppnevning av grunneierrepresentanter til faglig rådgivende utvalg for verneområdene i Trollheimen 2016-2019 Verneområdestyret for Trollheimen EPHORTE   her
2015/192 20160405 05.04.2016 Saksframlegg/innstilling Vollan skole - representant i styret EPHORTE   her
2015/192 20160405 05.04.2016 Saksframlegg/innstilling Oppdal Frivilligsentral - valg av kommunens representant i styret EPHORTE   her
2015/192 20160314 14.03.2016 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til Trollheimen verneområdestyret for perioden 2016 -2019 Miljødirektoratet EPHORTE   her
2015/192 20160304 04.03.2016 Inngående brev Endring av Oppdalsbankens vedtekter - representanter Forstanderskap Oppdalsbanken EPHORTE   her
2015/192 20160302 02.03.2016 Saksframlegg/innstilling Valgnemnd - valgperioden 2016-19 EPHORTE   her
2015/192 20160201 01.02.2016 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til Dovre nasjonalparkstyret for perioden 2016 - 2019 Miljødirektoratet EPHORTE   her
2015/192 20151216 16.12.2015 Inngående brev Nye villreinnemnder: Påminning om oppnevning, og informasjon om oppstartsmøtet Miljødirektoratet EPHORTE   her
2015/192 20151209 09.12.2015 Utgående brev Svar ang. oppnevning av nytt medlem i drosjesentralens styre - Oppdal Drosjesentral SA Sør-Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2015/192 20151207 07.12.2015 Inngående brev Samarbeidsutvalg grunnskolen - valgperioden 2015-2019 Vollan skole EPHORTE   her
2015/192 20151130 30.11.2015 Inngående brev Melding om politisk vedtak - valg av medlem til skoleutvalg Rennebu kommune EPHORTE   her
2015/192 20151124 24.11.2015 Saksframlegg/innstilling Oppdal Drosjesentral SA - oppnevning av medlem i styret valgperioden 2015-19 EPHORTE   her
2015/192 20151228 28.12.2015 Utgående brev Funksjonshemmedes råd - valgperioden 2015 - 2019 Olav Skjøtskift m.fl. EPHORTE   her
2015/192 20151103 03.11.2015 Saksframlegg/innstilling Eldrerådet 2015 - 2019 - konstituering EPHORTE   her
2015/192 20151105 05.11.2015 Saksframlegg/innstilling Formannskapet - valgperioden 2015 -2019 - underskrift av protokoll EPHORTE   her
2015/192 20151103 03.11.2015 Saksframlegg/innstilling Driftsutvalget - valgperioden 2015 - 2019 - underskrift av protokoll EPHORTE   her
2015/192 20151102 02.11.2015 Saksframlegg/innstilling Bygningsrådet - valgperioden 2015 -2019 - underskrift av protokoll EPHORTE   her
2015/192 20151027 27.10.2015 Inngående brev Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppdal FFO Sør-Trøndelag EPHORTE   her
2015/192 20151022 22.10.2015 Inngående brev Valg av representanter til KS Fylkesmøte KS - Kommunesektorens organisasjon EPHORTE   her
2015/192 20151015 15.10.2015 Inngående brev Brev til alle kommunestyrer og fylkesting fra Pensjonistforbundet, FFO og SAFO Pensjonistforbundet m.fl. EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Koordineringskomiteen - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Underskrift kommunestyreprotokollen - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Heimevernsnemnd - valgperioden 2015 -2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Oppdal Alpin Elite - valgperioden 2015 -2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Oppdal videregående skole - skoleutvalg - valgperioden 2015 -2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsutvalg grunnskolen - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Konfliktrådet i Sør-Trøndelag - kontaktperson - valgperioden 2015 -2019 EPHORTE   her
2015/192 20151009 09.10.2015 Inngående brev Oppnevning av nytt medlem i drosjesentralens styre - Oppdal Drosjesentral SA Sør-Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Nordenutvalg - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Stadnavnkomite - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsutvalg for fastlegeordningen - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151006 06.10.2015 Inngående brev Valg av representanter til styrene i sekretariat (Kontrollutvalg Fjell IKS) og revisjon Fjell IKS Kontrollutvalg Fjell IKS EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Styre for Lønset samfunnshus - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Representant til å ivareta barns interesser i plansaker - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalg Fjell IKS og Revisjon Fjell IKS - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Forstanderskapet i Oppdalsbanken - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Oppdal kirkelige fellesråd - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskattetakst, valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151006 06.10.2015 Utgående brev Innkalling til konstituerende møte i kommunestyret perioden 2015 - 2019 Valgte representanter i kommunestyret valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst - valgperioden 2015- 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag) - valgperioden 2015 -2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Beite- og rovviltutvalg - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Vannområdeutvalget for Møre og Romsdal og vannområde Søre Nordmøre og Vannregionutvalget for Trøndelag og vannområde Orkla - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Snøhetta og Knutshø villreinnemnd - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Verneområdestyre for landskapsvernområdene i Trollheimen - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Representanter til fylkesmøtet, Kommunenes Sentralforbund KS, valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling NIR - Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Funksjonshemmedes råd - valgperioden 2015- 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Eldreråd - valgperioden 2015- 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Administrasjonsutvalg - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Valgstyret - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Klagenemnd - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Bygningsråd - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20150930 30.09.2015 Inngående brev Lagrettemedlem/meddommer/Fylkesnemnd Oddrun Gimse EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Driftsutvalg - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalg - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Valg av varaordfører - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20150930 30.09.2015 Inngående brev Påminnelse om å velge representanter til Vannområdeutvalget i Vannområde Orkla Vannområdet Orkla EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører - valgperioden 2015-2019 EPHORTE   her
2015/192 20151013 13.10.2015 Saksframlegg/innstilling Formannskap - valgperioden 2015 - 2019 EPHORTE   her
2015/192 20150928 28.09.2015 Inngående brev Oppnevning av nye medlemmer til villreinnemndene Miljødirektoratet EPHORTE   her
2015/192 20150922 22.09.2015 Inngående brev Utmelding av Høyre - Ketil Jacobsen Ingvill Dalseg EPHORTE   her
2015/192 20150921 21.09.2015 Inngående brev Forslag på representant til Råd for funksjonshemmede SAFO Trøndelag EPHORTE   her
2015/192 20150918 18.09.2015 Inngående brev Valg av representanter til NIR etter kommunevalget 2015 NIR - Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap EPHORTE   her
2015/192 20150917 17.09.2015 Inngående brev Oppnevning (nominasjon) av medlemmer til Dovrefjell nasjonalparkstyre 2016-2019 Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2015/192 20150916 16.09.2015 Inngående brev Utpeking av nye representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene Miljødirektoratet EPHORTE   her
2015/192 20150916 16.09.2015 Inngående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019 Forum for kontroll og tilsyn EPHORTE   her
2015/192 20150916 16.09.2015 Saksframlegg/innstilling Kommunestyrevalget 2015 - oppnevning av valgnemnd EPHORTE   her
2015/192 20150909 09.09.2015 Inngående brev Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019 FKT og NKRF EPHORTE   her
2015/192 20150908 08.09.2015 Inngående brev Valg til KS Kommunenes Sentralforbund EPHORTE   her
2015/192 20150904 04.09.2015 Inngående brev Valg av kontrollutvalg på konstituerende møte Kontrollutvalg Fjell IKS EPHORTE   her
2015/192 20150824 24.08.2015 Inngående brev Val av formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m. - rundskriv H-12/15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE   her
2015/192 20150806 06.08.2015 Inngående brev Kandidater til råd for funksjonshemmede Rune Jullumstrø EPHORTE   her
2015/192 20150202 02.02.2015 Inngående brev Oppnevning av nye råd for personer med nedsatt funksjonsevne høsten 2015 Barne,-ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE   her