eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 08 23 20220823 23.08.2022 09:00 Rådhuset Møterom Kullsjøen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS402022 PS 40/2022 Reguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - Klage på vedtak i sak 22/30 i utvalg for bygg- og arealplansaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412022 PS 41/2022 Reguleringsplan for Vangslia fjellandsby II - Planforespørsel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422022 PS 42/2022 214/2 - Søknad om fradeling av tilleggsareal til fritidstomt 214/19. Søker: Ørjan Hindseth. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432022 PS 43/2022 54/7 - Søknad om fradeling av teig og dispensasjon fra LNFR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442022 PS 44/2022 Søknad om punktutbedring av skogsbilveg, Elgs- og Finnmovegen Skogsveglag SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452022 PS 45/2022 296/3 - søknad om konsesjon, Roar Myrhaug. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462022 PS 46/2022 64/1, 64/13 og 64/15 - søknad om konsesjon - bruddleieavtale.Søker: Oppdal skifer AS og Minera Skifer AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472022 PS 47/2022 88/4 - Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendom Snøvestrøin. Søker: Ane Røtvei, Hanne C Røtvei og Hans Røtvei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482022 PS 48/2022 204/162 - Avslag på søknad om dispensasjon fra LNFR-formål og søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Øyvind Grønset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS4432022 RS 443/2022 271/270 - tillatelse til oppføring av bod og terrasse. Per Kristian Ulriksen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4442022 RS 444/2022 105/11 – Dispensasjon fra vegformål samt tillatelse til oppføring av sanitærbygg og lagerbygg i Villmarksleiren, Opplev Oppdal AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4452022 RS 445/2022 283/118 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan for Bjørkmoen 4 boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4462022 RS 446/2022 294/114 - Ferdigattest for fritidsbolig og garasje, Cecilie Sveen og Tore Sveen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4472022 RS 447/2022 288/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Erik I. Bjerke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4482022 RS 448/2022 298/5/3 - igangsettingstillatelse for riving av pelsdyrhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4492022 RS 449/2022 197/22 - vedtak i klagesak - byggesak Solgrenda hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4502022 RS 450/2022 27/4 - Dispensasjon fra avstand fra vann og LNFR område, Ellen Elise Westby Bugten og Vegard Bugten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4512022 RS 451/2022 243/40 - Tillatelse til oppføring av anneks og dispensasjon fra arealformål, Stian Almås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4522022 RS 452/2022 45/10 og 275/8 - Tillatelse til deling av eiendom, Bjørn Rise og Tore Husby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4532022 RS 453/2022 296/53 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4542022 RS 454/2022 179/3 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4552022 RS 455/2022 193/104 – Ferdigattest for fritidsbolig, Berit Kristine Sand Solvik og Morten Brix Schou Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4562022 RS 456/2022 128/1 - Tilskudd til drenering av jordbruksjord, Ola Erik Bjørndal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4572022 RS 457/2022 178/1 - tilskudd til drenering av jordbruksjord, Eli Marit Munkvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4582022 RS 458/2022 207/1 - vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 926689045 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4592022 RS 459/2022 237/1, 233/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Vognild Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4602022 RS 460/2022 291/47 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Bernt Swendgaard Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4612022 RS 461/2022 241/123 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Geir Solem. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4622022 RS 462/2022 58/1 - vedtak til søknad om tilskudd - inngjerding/rydding gammel kulturmark - smil, 918367497 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4632022 RS 463/2022 237/1 - vedtak til søknad om tilskudd - innkjøp av plastpresse - smil, 913582942 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4642022 RS 464/2022 214/2 - vedtak til søknad om tilskudd - foringsplass - smil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4652022 RS 465/2022 107/4 - vedtak til søknad om tilskudd - smil - grøftrensk og rydding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4662022 RS 466/2022 127/1 - vedtak om tilskudd til SMIL, 921843402 - fjerning av piggtråd på Utisto Nerhoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4672022 RS 467/2022 81/2 - vedtak tilskudd - SMIL, 999041450 - fjerning av piggtråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4682022 RS 468/2022 207/1 - vedtak til søknad om tilskudd - uttynning beite/fjerning piggtråd - smil, 926689045 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4692022 RS 469/2022 276/1 - vedtak om tilskudd - SMIL, 980438821 - skifte av tak på smie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4702022 RS 470/2022 220/1 - vedtak om tilskudd - SMIL - restaurering av seterfjøs Rolvsjordsætra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4712022 RS 471/2022 95/1 - vedtak om tilskudd - SMIL - fjerning av gammel utgard med piggtråd Nysturønningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4722022 RS 472/2022 307/12 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Øyvind Estenstad. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4732022 RS 473/2022 269/7 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Heidi Håker. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4742022 RS 474/2022 280/265 - igangsettingstillatelse nr 2, deler av tiltaket, Oppdal Hotellinvest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4752022 RS 475/2022 246/59 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Bjørn Norset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4762022 RS 476/2022 190/16 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4772022 RS 477/2022 276/1, 290/1 og 294/3 - Tillatelse til deling av eiendommer, Oppgjørs Partner AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4782022 RS 478/2022 188/1 - Tillatelse til endring av byggegrense for Vardammen hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4792022 RS 479/2022 271/132 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4802022 RS 480/2022 284/58 - rammetillatelse og dispensasjon fra TEK17 for oppføring av Nye Oppdal brannstasjon, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4812022 RS 481/2022 205/109 - Midlertidig brukstillatelse, samt oppheving av vedtak om ferdigattest, Kjersti Strand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4822022 RS 482/2022 280/11 - midlertidig brukstillatelse 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4832022 RS 483/2022 210/64 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4842022 RS 484/2022 70/37 - tillatelse til oppføring av tilbygg. Odd-Magne Hallan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4852022 RS 485/2022 294/80 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4862022 RS 486/2022 95/7 - dispensasjon for bygging nærere E6 enn 50 meter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4872022 RS 487/2022 Pålegg om sanering av nedgravd oljetank Seljevegen 22 B Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4882022 RS 488/2022 194/87 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4892022 RS 489/2022 271/81 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal Skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4902022 RS 490/2022 316/7 - Tillatelse til deling av eiendom, Jelhauin Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4912022 RS 491/2022 271/251, 271/252, 271/253 og 271/254 - Tillatelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4922022 RS 492/2022 194/72 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4932022 RS 493/2022 202/45 - endring av gitt tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4942022 RS 494/2022 273/20 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Siri og Lars Arne Berg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4952022 RS 495/2022 300/35 - tillatelse til oppføring av garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4962022 RS 496/2022 303/51 - tillatelse til oppføring av tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4972022 RS 497/2022 191/79 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4982022 RS 498/2022 263/49 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4992022 RS 499/2022 305/64 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5002022 RS 500/2022 279/6 - tillatelse til riving av garasje og oppføring av tilbygg med garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5012022 RS 501/2022 323/6 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5022022 RS 502/2022 288/1 - Midlertidig brukstillatelse hus 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5032022 RS 503/2022 317/50 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Mette-Line Lundereng Gynnild. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5042022 RS 504/2022 282/228 - Tillatelse til sammenslåing av boenheter, Ingrid og Einar Lian-Bjørgum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5052022 RS 505/2022 191/10 -Tillatelse til oppføring av små campinghytter, Trollheimsporten Turistsenter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5062022 RS 506/2022 203/4 - Tillatelse til deling av eiendom, Erna og Sigmund Bårdsløkk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5072022 RS 507/2022 271/338 - Tillatelse til deling av eiendom, Karl Johan Kopreitan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5082022 RS 508/2022 86/1, 86/1/F1, 88/1 og 88/4 - igangsettingstillatelse for riving av pelsdyrhus, Øystein Storholm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5092022 RS 509/2022 232/22 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5102022 RS 510/2022 294/85 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5112022 RS 511/2022 271/268 m.fl. - Rammetillatelse for oppføring av 9 fritidsboliger, Aproksimal Invest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5122022 RS 512/2022 188/29 - Ferdigattest fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5132022 RS 513/2022 236/23 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5142022 RS 514/2022 236/23 - oppheving av ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5152022 RS 515/2022 52/1/F1, 56/1/F1, 57/1/F2, 57/1/F3, 91/1/F2 og 91/1/F3 - Igangsettingstillatelse for riving av pelsdyrhus, Oss-Arne Myromslien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5162022 RS 516/2022 283/144 - Tillatelse til deling av eiendom, Bjørkmoen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5172022 RS 517/2022 205/1 - Ferdigattest byggetrinn 4 Langberga (20 hytter+1 anneks) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5182022 RS 518/2022 196/4 - Ferdigattest infrastruktur Minnildalsåsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5192022 RS 519/2022 147/6 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ola Kolbjørn Kalvøy. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5202022 RS 520/2022 275/8 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Tore Husby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5212022 RS 521/2022 210/64 - Ferdigattest for avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5222022 RS 522/2022 60/13 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Erlend Hovdal. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5232022 RS 523/2022 289/84 - midlertidig brukstillatelse - Slettvollkroken 13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5242022 RS 524/2022 204/139 – Tillatelse til oppføring av lagerbygning og kontorbrakke, Rolf Ingar Kirkeng Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5252022 RS 525/2022 283/118 - tillatelse til endring av høyde i byggesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5262022 RS 526/2022 154/1, 154/2 og 154/6 - Dispensasjon fra LNFR-formål og tillatelse til bygging av kombinert adkomstveg til fritidseiendom og landbruksveg, Sverre Erik Jebens Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5272022 RS 527/2022 317/91 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5282022 RS 528/2022 284/10 - Midlertidig brukstillatelse sokkeletasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5292022 RS 529/2022 296/61 - midlertidig brukstillatelse, tomt 32 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5302022 RS 530/2022 288/55 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5312022 RS 531/2022 231/3 - søknad om ferdigattest, Midtbygda skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5322022 RS 532/2022 47/14 - vedtak i klagesak - klage på byggesak - rammetillatelse for oppføring av to leilighetsbygg - Bregnevegen 7 - 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5332022 RS 533/2022 283/44 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Arne Holand. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5342022 RS 534/2022 232/2 - Ferdigattest for vann-/avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5352022 RS 535/2022 293/46 - søknad om midlertidig brukstillatelse - tomt H4 - Oppdalslaft AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5362022 RS 536/2022 193/102 -Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5372022 RS 537/2022 284/39 - ferdigattest for bygget som ble godkjent oppført i 1998/1999 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5382022 RS 538/2022 284/39 - midlertidig brukstilatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5392022 RS 539/2022 296/39 - tillatelse til oppføring av 10 fritidsboliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5402022 RS 540/2022 198/49 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5412022 RS 541/2022 6/1 m.fl. - Midlertidig dispensasjon fra driftstider ved Moen masseuttak, Oppdal Maskinkompani AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5422022 RS 542/2022 198/17 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Kari Skevik og Halvard Rønning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5432022 RS 543/2022 356/1 - tillatelse til utbedring av sti langs Gravbekken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5442022 RS 544/2022 29/60 - Påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann, Oppdal spekemat. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5452022 RS 545/2022 193/107 - Ferdigattest for fritidsbolig, Eva Zsuzsanna Hoseth og John Magne Hoseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5462022 RS 546/2022 232/21 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5472022 RS 547/2022 283/76 - Midlertidig brukstillatelse av enebolig , Henrik Kippernes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5482022 RS 548/2022 307/2 - Tillatelse til riving av gammelt våningshus og låve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5492022 RS 549/2022 296/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Per Ole Bjørndal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5502022 RS 550/2022 296/50 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5512022 RS 551/2022 193/112 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tommy Vebenstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5522022 RS 552/2022 177/29 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5532022 RS 553/2022 271/251, 271/252, 271/253 og 271/254 - Tillatelse til deling av eiendom, Aladdin Oil AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5542022 RS 554/2022 85/3, 86/1 og 88/1 - Igangsettingstillatelse for riving av pelsdyrbygninger med infrastruktur, Rune Hindseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5552022 RS 555/2022 245/1 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10 årig - jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5562022 RS 556/2022 280/215 - Igangsettingstillatelse 4. Løfteinnretning hovedbygg, Trøndelag fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5572022 RS 557/2022 193/113 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tore Vårvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5582022 RS 558/2022 Avgitt høringssvar om lisensfellingsperioden for jerv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5592022 RS 559/2022 210/51 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5602022 RS 560/2022 294/26/F16 - Ferdigattest for påbygg og fasadeendring, Øystein Todal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5612022 RS 561/2022 20/293 - Dispensasjon fra takutforming samt tillatelse til oppføring av enebolig med garasje, Lisbeth Aleksandra Brøttemsmo Munkvold og Ola Hindseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5622022 RS 562/2022 179/140 – Dispensasjon fra plankrav og LNFR samt tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Åse Stavik Myrbostad og Stein Helge Myrbostad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5632022 RS 563/2022 298/42 - Vedtak om mindre reguleringsendring for Støltrøa, Eksportconsult AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5642022 RS 564/2022 246/56 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, samt opparbeiding av adkomst, parkering og utearealer, Rita Veronica Morken og Lars Erik Nilsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5652022 RS 565/2022 29/50 - Tillatelse til oppføring av lagerhall, Tore Forbregd AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5662022 RS 566/2022 271/320 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5672022 RS 567/2022 155/11 - Ferdigattest avløpsanlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5682022 RS 568/2022 294/79 – Ferdigattest for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Pia Jeanette Greger-Nilsen og Knut-Olav Skjetne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5692022 RS 569/2022 316/104 – Ferdigattest for fritidsbolig, Jelhauin Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5702022 RS 570/2022 280/215 Midlertidig brukstillatelse, Oppdal videregående skole, Trøndelag fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5712022 RS 571/2022 203/15 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Eiliv Mæhle Liljevik. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5722022 RS 572/2022 271/292 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE