eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 05 30 20220530 30.05.2022 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS282022 PS 28/2022 Handlingsplan 2023-2026 - uttalelse fra utvalg for bygg- og arealplansaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS3622022 RS 362/2022 192/1 - Tillatelse til oppføring av seterstue, bruksendring av dagens seterstue samt dispensasjon fra karv om slukkevann- Oddrun Dørum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3632022 RS 363/2022 198/56 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Espen Svegård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3642022 RS 364/2022 261/1 - tillatelse til riving av våningshus. Ingebrigt Skarsem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3652022 RS 365/2022 179/88 - ferdigattest - uthus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3662022 RS 366/2022 179/88 - ferdigattest - hovedhytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3672022 RS 367/2022 202/32 - Tillatelse til oppføring av garasje, Hanna Hanssen Tronstad og Vidar Hanssen Tronstad. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3682022 RS 368/2022 161/9 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3692022 RS 369/2022 198/55 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3702022 RS 370/2022 16/1 - Tillatelse til opparbeidelse av gang- og sykkelveg med tilhørende infrastruktur, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3712022 RS 371/2022 155/14 – Ferdigattest for fritidsbolig, Kristine Warhuus Smeby og Christian Smeby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3722022 RS 372/2022 232/21 - Oppdatert midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3732022 RS 373/2022 156/38 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3742022 RS 374/2022 246/59 - Tillatelse til oppføring av garasje, Bjørn Norset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3752022 RS 375/2022 205/61 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3762022 RS 376/2022 151/1 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3772022 RS 377/2022 271/326 - Tillatelse til oppføring av åtte fritidsenheter, Vangsløkkja Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3782022 RS 378/2022 204/45/F6 - Tillatelse til etablering av stikkledninger, Oppdal VVS A/S Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3792022 RS 379/2022 156/108 - Midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig, Berit Berge og Tore Berge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3802022 RS 380/2022 62/1 -midlertidg brukstillatelse, Kongsvold Fjellstue Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3812022 RS 381/2022 317/50 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Mette-Line Lundereng Gynnild Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3822022 RS 382/2022 294/130 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3832022 RS 383/2022 280/265 -Dispensasjon fra støykrav og areal til avfallsanlegg og rammetillatelse for oppføring av leilighetsbygg - Oppdal hotellinvest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3842022 RS 384/2022 28/33 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3852022 RS 385/2022 280/265 - Igangsettingstillatelse 1, grunnarbeider - Oppdal hotellinvest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3862022 RS 386/2022 283/118 - Tillatelse til deling av eiendom, Bjørkmoen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3872022 RS 387/2022 280/265 og 280/7 - Tillatelse til endring av områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, Oppdal Hotellinvest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3882022 RS 388/2022 271/326 og 271/323 - Tillatelse til mindre planendring for Vangsløkkja hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3892022 RS 389/2022 204/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Robert Mellemsæter Dørum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3902022 RS 390/2022 195/35 og 196/34 - Tillatelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Minnilldalsåsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3912022 RS 391/2022 314/16 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Rune Fjærem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3922022 RS 392/2022 45/26 - Tillatelse til bygging av terrengsykkelsti- og løyper, Oppdal sykkelklubb Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3932022 RS 393/2022 288/70 – Tillatelse til bruksendring, riving av tilbygg, samt oppføring av tilbygg og garasje, Siri Bjørgen og Are Rolvsjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3942022 RS 394/2022 204/144 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3952022 RS 395/2022 193/108 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3962022 RS 396/2022 232/23 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3972022 RS 397/2022 204/175 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE