eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 04 26 20220426 26.04.2022 09:00 Rådhuset Kullsjøen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS172022 PS 17/2022 Forslag til detaljreguleringsplan for Rv. 70 Brudalen - Festa, gang- og sykkelveg - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182022 PS 18/2022 37/2 - Søknad om dispensasjon fra LNFR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192022 PS 19/2022 128/1 - Klagebehandling - vedtak om fradeling boligtomt Uv. Klager: Odd Roald Uv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202022 PS 20/2022 296/1 - Klage på vedtak om tillatelse til infrastruktur, Jan Tore Fossum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212022 PS 21/2022 5/2 - Søknad om konsesjon landbrukseiendommen Bjørndalssætra. Søker: Ellen E. Torske Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS2162022 RS 216/2022 196/4 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2172022 RS 217/2022 129/3 -Vedtak om endring i innsendt signert jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2182022 RS 218/2022 56/1 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2192022 RS 219/2022 317/58 og 317/59 - Tillatelse til deling av eiendom, Stuggulia Hyttegrend AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2202022 RS 220/2022 195/2 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig uoppsigelig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2212022 RS 221/2022 54/6 - Utslippstillatelse for avløpsvann fra 9 fritidsboliger Lundlia hyttegrend, byggetrinn 2. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2222022 RS 222/2022 170/1 - Godkjenning av signert forpaktningskontrakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2232022 RS 223/2022 302/85 - tillatelse til fasadeendring, oppføring av tilbygg og støttemur. Jørgen Høvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2242022 RS 224/2022 88/4 - rammetillatelse for riving av pelsdyrfarmer med infrastruktur, Fjellregionen pelsdyralslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2252022 RS 225/2022 283/125 - Tillatelse til bruksendring av bod til WC, Mats Johan Hårstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2262022 RS 226/2022 219/10 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ingrid Husdal Dørum. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2272022 RS 227/2022 296/42 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2282022 RS 228/2022 178/17 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Turid Kristin Martinsen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2292022 RS 229/2022 177/38 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2302022 RS 230/2022 241/136 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2312022 RS 231/2022 230/48 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ole Tangen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2322022 RS 232/2022 195 26 – Dispensasjon fra takmaterial og endret atkomst samt tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Adaks Holding AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2332022 RS 233/2022 188/72 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2342022 RS 234/2022 271/235 - Ferdigattest for 2 fritidsboliger, Vangslia Utvikling AS (tomt T7 og T8) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2352022 RS 235/2022 205/109 - Ferdigattest, Kjersti Strand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2362022 RS 236/2022 193/109 - Ferdigattest, Comitis AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2372022 RS 237/2022 328/29 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2382022 RS 238/2022 47/14 - Rammetillatelse for oppføring av to boligbygg, Marion Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2392022 RS 239/2022 29/33 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2402022 RS 240/2022 29/35 - dispensasjon fra kravet om avfallsplan -Skreen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2412022 RS 241/2022 179/49 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2422022 RS 242/2022 29/65 - tillatelse til opparbeidelse av tomt for næring, transport og lagring. E Hage AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2432022 RS 243/2022 241/123 - tillatelse til bruksendring, riving og oppføring av fritidsbolig. Geir Solem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2442022 RS 244/2022 204/170 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Irmelin Sylta og Stein Inge Dahle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2452022 RS 245/2022 192/15 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Birgitte Engen Dale og Oddgeir Kato Dale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2462022 RS 246/2022 231/4 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2472022 RS 247/2022 29/35 - ferdigattest, Skreen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2482022 RS 248/2022 258/10 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2492022 RS 249/2022 181/34 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2502022 RS 250/2022 302/105 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2512022 RS 251/2022 271/180 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Frank Brækken, Arne Brækken og Reidar Brækken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2522022 RS 252/2022 241/43 - tillatelse til oppføring av tilbygg. Lars Kristoffer Fjeldvær Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2532022 RS 253/2022 193/49 - Tillatelse til deling av eiendom, Henrik Aalbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2542022 RS 254/2022 54/1 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2552022 RS 255/2022 241/43 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2562022 RS 256/2022 241/137 - Ferdigattest for fritidsbolig, Lene Heramb og Jan Kristian Damås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2572022 RS 257/2022 233/13 – Dispensasjon fra utnyttelsesgrad og tillatelse til oppføring tilbygg mellom fritidsbolig og anneks, Anne-Berit Samdal og Rune Samdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2582022 RS 258/2022 161/9 - Tillatelse til bruksendring av fritidsbolig til bolig samt dispensasjon fra areaformål, Kurt Ove Husby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2592022 RS 259/2022 291/26 – Tillatelse til ombygget fritidsbolig, anneks og garasje, Oddrun Magnhild Østgaard Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2602022 RS 260/2022 195/21 - Ferdigattest for fritidsbolig, Stian Skilleås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2612022 RS 261/2022 317/87 - Ferdigattest for fritidsbolig, Tinde Hytter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2622022 RS 262/2022 247/38 - Ferdigattest for garasje, Anniken Spørck Sundt-Hårstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2632022 RS 263/2022 271/183 - Rammetillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Pebeno Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2642022 RS 264/2022 39/3 - tillatelse til oppføring av tilbygg til fjøs. Jon Ola Hevle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2652022 RS 265/2022 271/358 – Tillatelse til deling av eiendom, Tradisjonsutvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2662022 RS 266/2022 154/2 - vedtak i klagesak - endring av reguleringsplan Bortistu Storli i Oppdal kommune - kommunens vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2672022 RS 267/2022 321/23 – Ferdigattest for fritidsbolig og ny atkomstveg, Joramo & Tørset Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2682022 RS 268/2022 300/24 – Tillatelse til bruksendring og retting av bygningsplassering, Tor Bø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2692022 RS 269/2022 300/24 – Ferdigattest for fritidsbolig, Tor Bø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2702022 RS 270/2022 271/3 m.fl. – Tillatelse til endring av gitt tillatelse opparbeidelse av vei, vann- og avløpsledninger i Klettgjelan trinn 2 - Tradisjonsutvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2712022 RS 271/2022 194/88 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Inger Størseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2722022 RS 272/2022 322/45 - Ferdigattest hytte - Siv Bente Sørensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2732022 RS 273/2022 Styrking av jordvern - bevaring av dyrket mark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2742022 RS 274/2022 294/80 - Midlertidig brukstillatelse 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2752022 RS 275/2022 299/20 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, garasje/bod, Laila Bergsbakk og Bjørn Loholt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2762022 RS 276/2022 245/10 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Odd Einar Bakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2772022 RS 277/2022 242/31 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2782022 RS 278/2022 241/125 - Tillatelse til endret plassering av fritidsbolig, Steinar Johan Ludvigsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2792022 RS 279/2022 296/45 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Stian Støkkan Aalberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2802022 RS 280/2022 17/40 - ferdigattest - Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2812022 RS 281/2022 277/1 - tillatelse til oppføring av silo. Ola Grøtte Hundset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2822022 RS 282/2022 271/154 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan for Stenan og Ner Skjørstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2832022 RS 283/2022 175/2 - Godkjenning av forpaktningskontrakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2842022 RS 284/2022 16/58 - Endring av områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, Bane Nor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2852022 RS 285/2022 50/1 - Godkjenning av forpaktningskontrakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2862022 RS 286/2022 203/12 - tillatelse til oppføring av tilbygg. Erik Birch-Aune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2872022 RS 287/2022 177/37 - Tillatelse til endret plassering av fritidsbolig, Ragnhild J Lystad Karlsen og Leif Eirik Lystad Karlsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2882022 RS 288/2022 271/312 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Ann Kristin Fladset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2892022 RS 289/2022 291/47 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Lovise Rikstad og Bernt Swendgaard Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2902022 RS 290/2022 328/28 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Bjarte Engen Vik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2912022 RS 291/2022 290/22 - tillatelse til oppføring av garasje som tilbygg til hytte, Harald Kierulf Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2922022 RS 292/2022 109/4/F8 - ferdigattest Kremlevegen 18a - 18ab - 20a- 20b - 22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2932022 RS 293/2022 181/34 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Odd Gustav Kvalvåg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2942022 RS 294/2022 237/65 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2952022 RS 295/2022 29/43 -Utslippstillatelse for oljeutskiller - nytt lagerbygg HB Transport AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2962022 RS 296/2022 271/254 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2972022 RS 297/2022 271/303 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2982022 RS 298/2022 4011/9 og 16/89 - Tillatelse til deling av eiendom, Bane NOR Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2992022 RS 299/2022 296/56 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3002022 RS 300/2022 271/322 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3012022 RS 301/2022 243/48 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3022022 RS 302/2022 317/89 - Tillatelse til deling av eiendom, Blåøret AS og Rasco Holding AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3032022 RS 303/2022 289/21 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3042022 RS 304/2022 271/258 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3052022 RS 305/2022 35/1 - tillatelse til oppføring av tilbygg til driftsbygning. Erik Gissinger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3062022 RS 306/2022 154/102 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3072022 RS 307/2022 205/28 - tillatelse til oppføring av garasje. Reidar Haugsgjerd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3082022 RS 308/2022 232/26 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3092022 RS 309/2022 294/15 - Rammetillatelse for oppføring av 12 fritidsboliger, Trollhetta eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3102022 RS 310/2022 181/1 - vedtak om sammenslåing av to boenheter, Knut Ola Strømsvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3112022 RS 311/2022 271/266 - tillatelse til endring av fritidsbolig. Stian Aagaard Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3122022 RS 312/2022 237/54 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3132022 RS 313/2022 283/136 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3142022 RS 314/2022 230/3 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3152022 RS 315/2022 288/1/F4 - Dispensasjon fra takvinkel samt tillatelse til riving av garasje og oppføring av ny garasje med carport, Arne Braut Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3162022 RS 316/2022 296/41 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3172022 RS 317/2022 179/5 - Tillatelse til deling av eiendom, Ola K. Gorseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3182022 RS 318/2022 274/29 - Tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, Linda Flatmo Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3192022 RS 319/2022 193/106 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Anette Fuglem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3202022 RS 320/2022 271/315 - Ferdigattest for fritidsbolig og utvendig bod, Ingrid Nygård Pedersen og Marius Langeid Dahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3212022 RS 321/2022 156/107 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3222022 RS 322/2022 271/260 - vedtak i klagesak - oppføring av fritidsbolig - Oppdal kommunes vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE