eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 03 15 20220315 15.03.2022 09:00 Rådhuset Kullsjøen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132022 PS 13/2022 197/72 - dispensasjon for vegtrase - Solgrenda hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142022 PS 14/2022 271/260 - klage på vedtak på oppføring av fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152022 PS 15/2022 128/1 - Søknad om fradeling av boligtomt Uv - ny behandling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162022 PS 16/2022 135/1 - klage på avslag av omgjøring av konsesjonsvedtak for landbrukseiendommen Jamtsetra. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1832022 RS 183/2022 294/15 - Tillatelse til deling av eiendom, Trollhetta Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1842022 RS 184/2022 120/19 - Dispensasjon og tillatelse til deling av eiendom, Berit Thorsø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1852022 RS 185/2022 238/1 - vedtak om dispensasjon fra kravet om 10 årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1862022 RS 186/2022 283/143 - tillatelse til oppføring av enebolig. Andreas Røhjell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1872022 RS 187/2022 271/9 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1882022 RS 188/2022 204/143 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1892022 RS 189/2022 289/86 - Midlertidig brukstillatelse for Slettvollkroken 19 - Monica Berge og Espen Flått Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1902022 RS 190/2022 247/ 38 - Dispensasjon fra byggegrense og avstand til veg samt tillatelse til oppføring av garasje, Anniken Spørck Sundt-Hårstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1912022 RS 191/2022 29/33 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1922022 RS 192/2022 179/42 -Tillatelse til bruksendring av bod til stue/soverom, Martin Skrove Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1932022 RS 193/2022 271/305 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse for oppføring av fritidsbolig, Fjelldesign AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1942022 RS 194/2022 281/144 - Tillatelse til oppføring av tomannsbolig og en dobbelgarasje, Knut Ragnar Fostad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1952022 RS 195/2022 271/272 og 271/273 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1962022 RS 196/2022 302/24 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1972022 RS 197/2022 321/2 - Godkjenning av signert forpaktningskontrakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1982022 RS 198/2022 154/20 - Ferdigattest, Jon Magnussen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1992022 RS 199/2022 289/83 - Midlertidig brukstillatelse, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2002022 RS 200/2022 205/78 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2012022 RS 201/2022 246/2 – Ferdigattest for infrastruktur til tomtene H1-H3, Bjørn Engelsjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2022022 RS 202/2022 296/66 - Midlertidig brukstillatelse, Saltdalshytta Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2032022 RS 203/2022 295/55 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS122022 PS 12/2022 Reguleringsplan for skiløyper i Gjevillvassdalen, forslag til planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE