eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 02 15 20220215 15.02.2022 09:00 KRUX Mesanin Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52022 PS 5/2022 307/12 - Søknad om rammetillatelse for flere tiltak, samt dispensasjonssøknad, Øyvind Estenstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62022 PS 6/2022 154/2 - Klage på endring av reguleringsplan for Bortistu Storli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72022 PS 7/2022 158/13 - Klage på dispensasjon fra avstand til dyrkamark, dispensasjon fra plankrav samt rammetillatelse til oppføring av fritidsbolig, Eva Faanes og Terje Faanes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82022 PS 8/2022 135/1 - Søknad om omgjøring av vedtak om konsesjon for landbrukseiendom Jamtsætra. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92022 PS 9/2022 139/1 - Søknad om fritak fra driveplikt på jordbruksarealene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102022 PS 10/2022 90/1 - Søknad om konsesjon for Søsto Snøve. Søker: Astrid Wolden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112022 PS 11/2022 39/9 - søknad om omdisponering av fulldyrket jord til ridebane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1282022 RS 128/2022 132/2 - Dispensasjon fra LNFR og byggegrense mot bekk samt tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus, Aida Randi Hammerbekk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292022 RS 129/2022 194/72 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1302022 RS 130/2022 241/79 - Tillatelse til oppføring av anneks og uthus. Henrik Toftaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312022 RS 131/2022 195/2 - Dispensasjon fra LNFR og tillatelse til riving og oppføring av naust - Ingvild Grande Belling og Hans Edvard Thyve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322022 RS 132/2022 271/235 - Tillatelse til deling, Vangslia Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332022 RS 133/2022 64/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1342022 RS 134/2022 294/80 - Midlertidig brukstillatelse med utsatt frist for søknad om ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1352022 RS 135/2022 305/114 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1362022 RS 136/2022 271/8 - 271/19 - 271/200 - 271/308 - Godkjenning av skiltplan for del av Kjerkvegen - kommunal andel av skilt , Oppdal kommune Tekniske tjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1372022 RS 137/2022 280/279 - Tillatelse til montering av reklameskilt - SIVA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1382022 RS 138/2022 293/46 - ferdigattest for infrastruktur Øvre Sandbekktun Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1392022 RS 139/2022 293/78 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1402022 RS 140/2022 188/28 - Ferdigattest tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1412022 RS 141/2022 316/72 - tillatelse til riving av betongplate og oppføring av ny fritidsbolig. Oppdal HIBA-Hytter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1422022 RS 142/2022 316/69 - Tillatelse til riving av betongplate og oppføring av ny fritidsbolig. Hans G. Berge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1432022 RS 143/2022 179/25 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1442022 RS 144/2022 193/66 og 193/67 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Saltdalshytta Entreprenør AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1452022 RS 145/2022 68/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Eva og Ola Vammervold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1462022 RS 146/2022 317/83 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1472022 RS 147/2022 247/39 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1482022 RS 148/2022 316/53 - dispensasjon for oppføring av mindre bygning. Steinar Fossen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1492022 RS 149/2022 302/163 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1502022 RS 150/2022 293/30 - Tillatelse til deling, Erobra Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1512022 RS 151/2022 177/36 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Rita Haugen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1522022 RS 152/2022 193/66 m.fl. - Tillatelse til oppføring av 9 fritidsboliger, Saltdalshytta Entreprenør AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1532022 RS 153/2022 294/108 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1542022 RS 154/2022 196/109 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1552022 RS 155/2022 288/180 - Endring av gitt tillatelse. Ellen Solberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1562022 RS 156/2022 294/86 og 294/87 - Tillatelse til deling, June Aaram Vestavik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1572022 RS 157/2022 235/7 – Dispensasjon fra utnyttelsesgrad og LNFR samt tillatelse til oppføring av to anneks, Anders Saltnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1582022 RS 158/2022 243/16 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1592022 RS 159/2022 271/318 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig med garasje. Vangslia Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1602022 RS 160/2022 321/21 – Ferdigattest til fritidsbolig, Holda AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1612022 RS 161/2022 280/45 - søknad om ferdigattest - bruksendring til boligformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1622022 RS 162/2022 252/10 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1632022 RS 163/2022 252/10 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1642022 RS 164/2022 302/3 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1652022 RS 165/2022 230/9 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1662022 RS 166/2022 293/1 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1672022 RS 167/2022 319/1 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1682022 RS 168/2022 302/105 - Tillatelse til bruksendring fra bod til soverom, Jannicke Lundgreen Vinge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1692022 RS 169/2022 237/54 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Marte Eliasson og Eirik Edvardsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1702022 RS 170/2022 252/25 - Ferdigattest på avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1712022 RS 171/2022 305/45 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, John Thoresen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1722022 RS 172/2022 321/24 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Tørset Maskin AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1732022 RS 173/2022 198/54 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Erna Gullhav Wanvik og Knut Petter Wanvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1742022 RS 174/2022 295/76 og 295/77 – Tillatelse til oppføring av to anneks, Robert Mæle og Stein Olav Rogstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1752022 RS 175/2022 317/62 - tillatelse til oppføring av garasje, Thorleif Henrik Wessel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1762022 RS 176/2022 233/1 - Dispensasjon fra LNFR-formål for etablering av nettstasjon, TENSIO TS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1772022 RS 177/2022 271/314 - vedtak i klagesak - endringssøknad - Oppdal kommunes vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1782022 RS 178/2022 201/1 - Vedtak om gebyrfritak for behandling av dispensasjon fra formål i reguleringsplan. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1792022 RS 179/2022 284/10 - Tillatelse til riving av nødvendige konstruksjonsdeler samt oppbygging av disse, Tore Ishoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1802022 RS 180/2022 205/101 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1812022 RS 181/2022 95/1 - Tillatelse til fjerning av stenutgard. Søker: Tore Wolden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1822022 RS 182/2022 294/131 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE