eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 01 18 20220118 18.01.2022 09:00 KRUX Katedralen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12022 PS 1/2022 Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22022 PS 2/2022 Forslag til detaljreguleringsplan for Stavåløkken Østre - Ny 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32022 PS 3/2022 128/1 - søknad om fradeling av ny boligtomt fra landbrukseiendom Uv. Søker: Odd Roald Uv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42022 PS 4/2022 Sluttrapport for prosjektet "Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12022 RS 1/2022 292/58 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22022 RS 2/2022 271/91 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Oppdal skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32022 RS 3/2022 305/100 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42022 RS 4/2022 175/2 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 9 daa. Søker: Ivar Bøe Morken. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52022 RS 5/2022 197/3 - Dispensasjon for riving av brygge og oppføring av landfeste for ny flytebrygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62022 RS 6/2022 265/10 - Dispensasjon fra byggegrense mot bekk og LNFR-formål, Jan Arthur Emilsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72022 RS 7/2022 294/107 - søknad om endring av gitt tillatelse - Anneks - Astrid og Bernt Lillestråle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82022 RS 8/2022 Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig - Lillian Julseth Klausen og Geir Morten Klausen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92022 RS 9/2022 Tillatelse til endring av reguleringsplan, Bortistu Storli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102022 RS 10/2022 17/49 - Ferdigattest (Vikavegen 44, 46, 48, 50) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112022 RS 11/2022 17/49 - Ferdigattest (Vikavegen 52, 54) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122022 RS 12/2022 317/61 - Tillatelse til deling av eiendom, Sigrun og Magnar Hårstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132022 RS 13/2022 136/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 27,6 daa. Søker: Ola Erik Bjørndal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142022 RS 14/2022 280/99 - Tillatelse til planendring, Bjørndalshagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152022 RS 15/2022 316/13 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 16 daa. Søker: Arnt Tilset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162022 RS 16/2022 317/61 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tinde Hytter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172022 RS 17/2022 55/9 -tilsagn om tilskudd til nydyrking av 2 daa. Søker: Geir Klevstuen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182022 RS 18/2022 55/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 26,5 daa. Søker: Trond Hegdal. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192022 RS 19/2022 241/30 - Dispensasjon fra krav om slokkevann og tillatelse til oppføring av fritidsbolig, anneks og vedbod, Gjervan AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202022 RS 20/2022 219/10 - Dispensasjon fra byggeavstand til dyrket mark samt dispensasjon fra arealformål for plassering av garasje - Ingrid Husdal Dørum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212022 RS 21/2022 155/16 – Tillatelse til endring av gitt tillatelse, endret plassering av fritidsbolig, Astri Skughei Straumbotn og Espen Skughei Straumbotn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222022 RS 22/2022 280/50 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232022 RS 23/2022 263/34 - søknad om ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242022 RS 24/2022 201/77 - Tillatelse til bygging av adkomstvei, vann og avløp til hyttetomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252022 RS 25/2022 268/4 - tillatelse til riving og oppføring av ny fritidsbolig, samt adkomstvei - Frode Rasmussen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262022 RS 26/2022 271/187 - Dispensasjon fra mønehøyd og materialvalg og tillatelse til oppføring av garasje med anneks, Eli Randi Lønseth og Stig Otto Strand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272022 RS 27/2022 29/11 - Tillatelse til deling av eiendom, Inord Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282022 RS 28/2022 193/107 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Eva Zsuzsanna Hoseth og John Magne Hoseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292022 RS 29/2022 48/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking. Søker: Øyvind Melhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302022 RS 30/2022 271/308 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312022 RS 31/2022 295/77 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322022 RS 32/2022 317/2 - Dispensasjon fra LNFR-formål for oppføring av nettstasjon, Tensio TS AS Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332022 RS 33/2022 233/1 m.fl - ferdigattest - vei, vann og avløp Vognild Boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342022 RS 34/2022 101/15 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Lisbet Vik. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352022 RS 35/2022 35/6 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362022 RS 36/2022 Vedtak om tilskudd til prosjektet "Sauklippekurs 2021" Fjellandbruket i Oppdal og Rennebu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372022 RS 37/2022 294/125 m.fl - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382022 RS 38/2022 198/57 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392022 RS 39/2022 236/27 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402022 RS 40/2022 280/53 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412022 RS 41/2022 288/197 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422022 RS 42/2022 288/156 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432022 RS 43/2022 246/59 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442022 RS 44/2022 269/7 - Ferdigattest riving Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452022 RS 45/2022 25/3 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462022 RS 46/2022 230/110 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472022 RS 47/2022 156/72 - Ferdigattest hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482022 RS 48/2022 205/55 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492022 RS 49/2022 252/25 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502022 RS 50/2022 105/1 - Ferdigattest plasthall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512022 RS 51/2022 193/90 - vedtak i klagesak - tillatelse til tiltak på eiendommen - kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522022 RS 52/2022 288/200 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532022 RS 53/2022 284/58 - søknad om fritak av gebyr for byggesaksbehandling, Oppdal IL Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542022 RS 54/2022 198/25 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Leif Rune Vang. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552022 RS 55/2022 237/34 - Ferdigattest avløpsanlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562022 RS 56/2022 246/59 - Ferdigattest - avløpsanlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572022 RS 57/2022 305/114 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS582022 RS 58/2022 202/39 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592022 RS 59/2022 126/2 - vedtak til søknad om tilskudd - smil til rydding av gammel kulturmark, Roar Svartøien. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602022 RS 60/2022 161/2- Smil-tilskudd for å sikre beiting av biologisk verdifulle areal, Aud Marie Bøe. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612022 RS 61/2022 258/10 - Tillatelse til bruksendring av kjøkken/spisestue til 2 leiligheter, samt dispensasjon fra arealformål og krav om reguleringsplan, Stensrud Bolig AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622022 RS 62/2022 248/54 - Tillatelse til bruksendring av fritidsbolig til anneks, Bengt Otto Øverli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS632022 RS 63/2022 271/91 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS642022 RS 64/2022 50/1- Vedtak om tilskudd til istandsetting av råk, Mali Annette Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS652022 RS 65/2022 29/56 - Tillatelse til oppføring av brakker, Bjerkaker Transport AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS662022 RS 66/2022 35/6 - Ferdigattest avløpsanlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS672022 RS 67/2022 241/1 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS682022 RS 68/2022 316/117 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692022 RS 69/2022 288/4 - Tillatelse til forlenging av fortau og fotgjengerovergang i Nyvegen - Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS702022 RS 70/2022 294/80 -midlertidig brukstillatelse bygning B - Loft eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712022 RS 71/2022 271/314 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722022 RS 72/2022 1/6 - tillatelse til riving av sæterhus, Einar Sigstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS732022 RS 73/2022 303/14 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS742022 RS 74/2022 315/10 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752022 RS 75/2022 237/64 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762022 RS 76/2022 193/90 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772022 RS 77/2022 288/1 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782022 RS 78/2022 315/10 - Ferdigattest avløpsanlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792022 RS 79/2022 288/1/F17 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Tamara Abramova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS802022 RS 80/2022 156/106 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS812022 RS 81/2022 194/77 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS822022 RS 82/2022 280/190 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832022 RS 83/2022 165/19 - Tillatelse til oppføring av redskapshus/lager samt dispensasjon fra krav om reguleringsplan, Breen Hytter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS842022 RS 84/2022 194/78 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS852022 RS 85/2022 321/24 - Dispensasjon for endret atkomst samt tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Joramo & Tørset Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862022 RS 86/2022 199/13 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Axel Kristoffersen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872022 RS 87/2022 194/54 – Dispensasjon fra bestemmelsene om vernskog, og dispensasjon fra LNFR formål samt tillatelse til oppføring av garasje og lysthus, Mari Holte Fløttum og Kristian Søbstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS882022 RS 88/2022 271/260 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS892022 RS 89/2022 158/13 - Dispensasjon fra avstand til dyrkamark, dispensasjon fra plankrav samt rammetillatelse til oppføring av fritidsbolig, Eva Faanes og Terje Faanes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS902022 RS 90/2022 232/17 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS912022 RS 91/2022 156/96 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS922022 RS 92/2022 156/110 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS932022 RS 93/2022 289/74 - Midlertidig brukstillatelse - forlengelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS942022 RS 94/2022 273/17 - Midlertidig brukstillatelse - forlengelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952022 RS 95/2022 283/134 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962022 RS 96/2022 156/111 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972022 RS 97/2022 37/2 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982022 RS 98/2022 237/63 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992022 RS 99/2022 296/46 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Elin Bolland og Håvard Stellander Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1002022 RS 100/2022 316/69 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, EA Smith AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1012022 RS 101/2022 280/96 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1022022 RS 102/2022 317/61 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032022 RS 103/2022 227/11 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Ellen og Vegard Bugten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042022 RS 104/2022 54/7 - ferdigattest, Drivdalen diesel SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052022 RS 105/2022 199/35 - søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Eli Grong Aursand og Andreas Olstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062022 RS 106/2022 199/35 – Ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, Eli Grong Aursand og Andreas Olstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1072022 RS 107/2022 263/52 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Merethe Wik Jørgensen og Frank Dyrnes Olsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1082022 RS 108/2022 188/47 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092022 RS 109/2022 204/156 - Ferdigatest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102022 RS 110/2022 300/37 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112022 RS 111/2022 317/61 - Utslippstillatelse 317/2 og 317/61, Stuggu Invest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1122022 RS 112/2022 232/20 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1132022 RS 113/2022 317/71 - Tillatelse til oppføring av anneks, Stian Marius Sivertsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1142022 RS 114/2022 198/62 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tradisjonsutvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1152022 RS 115/2022 322/67 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1162022 RS 116/2022 239/54 – Ferdigattest for bruksendring fra bod til bad, Svein Ingebrigt Bakkejord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1172022 RS 117/2022 205/110 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Saltdalshytta Entreprenør AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1182022 RS 118/2022 230/71 - midlertidig bruksattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1192022 RS 119/2022 205/59 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1202022 RS 120/2022 29/61 - Ferdigattest lagerhall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1212022 RS 121/2022 289/63 - Dispensasjon fra maks utnyttelsesgrad for oppføring av bod, Berit Aasgaard Madsen og Steinar Madsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1222022 RS 122/2022 280/29 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1232022 RS 123/2022 186/22 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1242022 RS 124/2022 293/71 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1252022 RS 125/2022 205/95 - Tillatelse til oppføring av garasje, Ann Jeanette og Øyvind Magnussen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1262022 RS 126/2022 193/32 - Byggetillatelse for avløpsvann og utslippstillatelse for avløpsvann, Sverre Sæther. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1272022 RS 127/2022 243/18 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE