eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 04 26 20220426 26.04.2022 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS332022 PS 33/2022 Overtakelse av Oppdal distriktsmedisinske senter ODMS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342022 PS 34/2022 Vedtektsendring Vekst Oppdal holding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352022 PS 35/2022 Forankring av prosess for utvidet samarbeid mellom Oppdal og Rennebu kommuner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362022 PS 36/2022 Prissikringsstrategi ved salg av elektrisk kraft - revidering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372022 PS 37/2022 Budsjettkorrigering - ubrukte midler tilhørende investeringsprosjekter fra 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382022 PS 38/2022 Eierskapsmelding - oppdatering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392022 PS 39/2022 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402022 PS 40/2022 Vedlikehold av kommunale veger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412022 PS 41/2022 247/27 - Tilbakekjøp av boligtomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422022 PS 42/2022 271/96 - Søknad om å få frafalle festekontrakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432022 PS 43/2022 199/23/2 og 199/24/2 - Tilbakeføring av festeforhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442022 PS 44/2022 284/58 mfl. - Disc-golf bane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452022 PS 45/2022 284/58 - Søknad om midlertidig disponering av kommunal grunn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462022 PS 46/2022 288/4 - Søknad om disponering av kommunal grunn - del av Nyvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472022 PS 47/2022 Styrsvollen gard - søknad om midler til flerbruksarena Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482022 PS 48/2022 Koronapandemi Covid 19 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, del 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492022 PS 49/2022 Nytt styre Oppdal næringshus - valgkomiteens innstilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS412022 RS 41/2022 Høring - 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422022 RS 42/2022 Høring - anskaffelsesstrategi Trøndelag fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432022 RS 43/2022 Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442022 RS 44/2022 Høring - endring i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 - 60 tonn totalvekt på veger i BkT8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452022 RS 45/2022 Høring - endringer i forskrift om bibliotekstatistikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462022 RS 46/2022 Høring - endringer i reglene om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472022 RS 47/2022 Høring - forskrift om tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482022 RS 48/2022 Høring - forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492022 RS 49/2022 Høring - forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502022 RS 50/2022 Høring - forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512022 RS 51/2022 Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522022 RS 52/2022 Høring - midlertidig endring av forskrift om tuberkuloseundersøkelse - Frist for gjennomføring av undersøkelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532022 RS 53/2022 Høring - midlertidig endring i MSIS-registerforskriften for å lagre covid-19-relaterte prøvesvar i MSIS-registeret og videreformidling av prøvesvar til innbyggere og helsepersonell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542022 RS 54/2022 Høring - midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552022 RS 55/2022 Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562022 RS 56/2022 Høring – ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572022 RS 57/2022 Høring - revisjon av utviklingsplan for St. Olavs hospital Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS582022 RS 58/2022 Høring - umiddelbar endring i N301 - Skilting på motorveg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592022 RS 59/2022 Høring - utforming av konkurranse om regionale flyruter fra 1. april 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602022 RS 60/2022 Rapport Oppdalssprinten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612022 RS 61/2022 Svar på søknad om økonomisk tilskudd til jubileumsutstillingen for Gunnar Veggen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622022 RS 62/2022 Vedtak - startlån og tilskudd Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS632022 RS 63/2022 Vedtak - startlån og tilskudd Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS642022 RS 64/2022 Vedtak - startlån og tilskudd Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE