eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 11 22 20211122 22.11.2021 09:00 Rådhuset Møterom Kullsjøen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS762021 PS 76/2021 Budsjett 2022 - uttalelse fra utvalg for bygg- og arealplansaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772021 PS 77/2021 Forslag til detaljreguleringsplan for Gregosen hyttefelt - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782021 PS 78/2021 47/14 - Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av to leilighetsbygg - Marion Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792021 PS 79/2021 268/4 - forberedende klagesak - Frode Rasmussen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802021 PS 80/2021 154/1 og 154/6 - Søknad om makeskifte. Søker: Thorvald Storli og Sverre Erik Jebens Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812021 PS 81/2021 303/1 - Søknad om flytting av tomt i henhold til vedtak i kommuneplanens arealdel 2019. Søker: Eva Rønning Steen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822021 PS 82/2021 Søknad om bygging av landbruksveg , Edmund Kletthammer gnr. 146 bnr. 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832021 PS 83/2021 179/2 - Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Pilen. Søker: Målfrid Synnøve Dalum og Jan Morten Simonsen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842021 PS 84/2021 5/1 - Søknad om konsesjon for Bjørndalsætra. Søker: Evelyn Moen Bjørndalsæter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852021 PS 85/2021 Klima og energiplan - rapportering på tiltak for 2020 og 2021, rullering av tiltaksdel 2022 og klimabudsjett 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS8852021 RS 885/2021 155/11 – Igangsettingstillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Ellen Johanne Melsom og Peter Holm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8862021 RS 886/2021 178/17 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til anneks, Bjørn Martinsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8872021 RS 887/2021 202/40 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig - Vera Gravråkmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8882021 RS 888/2021 45/26 - ferdigattest - Oppdal sykkelklubb Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8892021 RS 889/2021 198/60 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tradisjonsutvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8902021 RS 890/2021 198/61 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tradisjonsutvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8912021 RS 891/2021 263/47 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Linn-Therese Sommervold og Marius Sommervold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8922021 RS 892/2021 316/72 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, EA Smith AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8932021 RS 893/2021 192/1, 193/11, 193/49, 195/1, 199/1, 271/3 -Tillatelse til utbedring av vei, Ordførarvegen, Gjevillvassveien SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8942021 RS 894/2021 271/305 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Fjelldesign AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8952021 RS 895/2021 271/3 - Tillatelse til deling av eiendom, Christin og Tore Gjønnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8962021 RS 896/2021 271/245 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal Skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8972021 RS 897/2021 205/93 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8982021 RS 898/2021 194/72 - Tillatelse til deling av eiendom, Olav Kvam Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8992021 RS 899/2021 112/31 - tillatelse til bygging av vei, vann, avløp og overvann, Oppistu Utbygging AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS9002021 RS 900/2021 246/17 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Asbjørn Sandberg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS9012021 RS 901/2021 239/24 - Byggetillatelse til avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Eirik Skjellfjord. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS9022021 RS 902/2021 294/127 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS9032021 RS 903/2021 161/17 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann - Kari Emilsen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS9042021 RS 904/2021 328/5 – Tillatelse til oppføring av enebolig og garasje, Irene Karlsen Krovoll og Arve Krovoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS9052021 RS 905/2021 299/51 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS9062021 RS 906/2021 271/311 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE