eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 22 20210622 22.06.2021 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS352021 PS 35/2021 Forslag til detaljreguleringsplan for Rasmusslætte - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362021 PS 36/2021 Forslag til detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372021 PS 37/2021 Søknad om planendring, Solgrenda hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382021 PS 38/2021 Planforespørsel - Forslag til ny detaljreguleringsplan for Nestuggu II boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392021 PS 39/2021 191/2 - Søknad om endring av gitt tillatelse, Olav Kvam Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402021 PS 40/2021 211/1 - Søknad om oppføring av gapahuk, Gjevilvassdalen Skiløypeforening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412021 PS 41/2021 288/44 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense for oppsetting av flaggstenger - E.A. Smith Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422021 PS 42/2021 146/1 og 149/1 - Søknad om deling av driftsenheten Steker. Søker: Jorid I. Aalbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432021 PS 43/2021 179/2 - deling av landbrukseiendommen Pilen med formål tilleggsareal til boligtomt 179/35. Søker: Ove Karlsen og Oddgeir Johnsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS3962021 RS 396/2021 38/3 - Tillatelse til bygging av veg og dispensasjon fra krav til maksimal stigning, Lars Hevle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3972021 RS 397/2021 237/22 - Tillatelse til oppføring av tilbygg og veranda, Bjørn Stenberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3982021 RS 398/2021 296/42 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Bjarne Arvid Hatlen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3992021 RS 399/2021 271/132 - igangsettingstillatelse for oppføring av stolpe med tilhørende utstyrshytte, Telenor Norge AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4002021 RS 400/2021 232/20 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Kjersti Bliksås Winsnes og Arne Winsnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4012021 RS 401/2021 271/19 - Tillatelse til breddeutvidelse av eksisterende veg samt oppføring av gang- og sykkelveg, Vangsløkkja Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4022021 RS 402/2021 283/141 – Tillatelse til oppføring av bolig med garasje, Solveig Marit Havdal Andersen og Tore Andersen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4032021 RS 403/2021 243/1/F6 – Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Endre Fløystad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4042021 RS 404/2021 205/109 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Kjersti Strand og Roar Reitan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4052021 RS 405/2021 280/50 - Tillatelse til oppføring av tilbygg og riving av frittstående lager samt etablering av brannskille, Trollheimen Invest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4062021 RS 406/2021 237/54 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Marte Eliasson og Eirik Edvardsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4072021 RS 407/2021 195/21 – Dispensasjon fra pkt. 1.3 i reguleringsplan om takmaterial samt tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Jeanette Sæther og Stian Skilleås. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4082021 RS 408/2021 205/61 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Toril Straume Brevik og Arve Nergaard Teige Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4092021 RS 409/2021 294/106 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Janicken Lernæs Bergmann og Arild Bergmann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4102021 RS 410/2021 294/114 – Dispensasjon fra utnyttingsgrad samt tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Cecilie Sveen og Tore Sveen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4112021 RS 411/2021 150/1 - vedtak i klagesak - søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr etter avslag på søknad om dispensasjon til etablering av veg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4122021 RS 412/2021 299/60 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Knut Ove Børseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4132021 RS 413/2021 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969222868 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4142021 RS 414/2021 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969222868 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4152021 RS 415/2021 199/1 SMIL-tilskudd til restaurering av nordveggen på fjøset, Mogens Juul Rasmussen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4162021 RS 416/2021 55/1- tilskudd til opprensking av bekk, Trond Hegdal. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4172021 RS 417/2021 55/1 - SMIL tilskudd til hydroteknisk tiltak, Trond Hegdal. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4182021 RS 418/2021 262/3 - SMIL tilskudd gammel kulturmark, bruk av Nofence. Arvid Håkersløkken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4192021 RS 419/2021 101/1 - SMIL-tilskudd til rydding av gammel kulturmark, Stein Aasmund Ørstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4202021 RS 420/2021 54/7 - Dispensasjon fra LNFR og tillatelse til oppføring av drivstoffanlegg, Drivdalen Diesel SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4212021 RS 421/2021 156/109 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Ingrid og Lorents Ola Aasvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4222021 RS 422/2021 207/1 - vedtak til søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4232021 RS 423/2021 259/3 tilskudd til drenering - Hanne Håker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4242021 RS 424/2021 271/179 - Tillatelse til deling av eiendom, Gunn-Heidi Iversen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4252021 RS 425/2021 271/8 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4262021 RS 426/2021 288/200 - tillatelse til endring av byggehøyde - Odd Bjarne Bakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4272021 RS 427/2021 66/1 - Igangsettingstillatelse for oppføring av ny mast med tilhørende utstyrshytte, Telenor Infra AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4282021 RS 428/2021 227/11 - Igangsettingstillatelse for hele tiltaket, Ellen og Vegard Bugten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4292021 RS 429/2021 205/104 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4302021 RS 430/2021 205/91 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4312021 RS 431/2021 299/51- Oppføring av ny garasje, tilbygg og bruksendring av eksisterende garasje, samt dispensasjon, Roar Sivertsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4322021 RS 432/2021 20/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Odd Skorheim Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4332021 RS 433/2021 271/313 - Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4342021 RS 434/2021 271/314 - Pålegg om umiddelbar stans Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4352021 RS 435/2021 289/78 - Midlertidig brukstillatelse for Slettvollkroken 8, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4362021 RS 436/2021 239/29 - Dispensasjon fra byggegrense mot bekk for oppføring av bod og gapahuk, Eigil Angen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4372021 RS 437/2021 302/177 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse i byggesak, Grønset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4382021 RS 438/2021 253/20 - Søknad om oppføring av tilbygg til anneks, Arnt Olufsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4392021 RS 439/2021 293/30 - Tillatelse til deling, Erobra Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4402021 RS 440/2021 271/8 - Tillatelse til planendring, Øvre Vangstunet hyttegrend Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4412021 RS 441/2021 280/215 - igangsettingstillatelse nr. 1 - Sykkelveg, vann og avløpsanlegg og støttemur. Oppdal videregående skole - Trøndelag fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4422021 RS 442/2021 200/1 og 200/31 - Tillatelse til deling av eiendom, Roar Ekle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4432021 RS 443/2021 237/34 - Endring av utslippstillatelse for avløpsvann og byggetillatelse for avløpsanlegg, Øyvind Petter Kolstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4442021 RS 444/2021 243/48 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Øystein Alne. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4452021 RS 445/2021 299/89 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ole Jacob Storsve. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4462021 RS 446/2021 271/313 - Opphevelse av pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4472021 RS 447/2021 288/55 - Tillatelse til riving av carport, oppføring av tilbygg til bolighus og oppføring av ny garasje, Jørgen Slettbakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4482021 RS 448/2021 177/35 – Tillatelse til opparbeidelse av vei, vann og avløp for tomt H1-H13 i Skinset-Furunes Hytteområde, Ivar Grændsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4492021 RS 449/2021 230/10 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Petter Helgesen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4502021 RS 450/2021 246/54 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4512021 RS 451/2021 88/1 - tilskudd til drenering, Martin Bjerkaas Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE