eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 05 31 20210531 31.05.2021 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS302021 PS 30/2021 Handlingsplan 2022-2025, uttalelse fra utvalg for bygg- og arealplansaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312021 PS 31/2021 Forslag til detaljreguleringsplan for Rasmusslætte - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322021 PS 32/2021 Forslag til detaljreguleringsplan for Nyhaugen hytteområde - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332021 PS 33/2021 Forslag til detaljreguleringsplan for Gregosen hytteområde - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342021 PS 34/2021 296/3- Søknad om deling av eiendommen Jøstenplass - fradeling av tomt til eksisterende hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS3562021 RS 356/2021 91/8 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig med dispensasjon, Marit og Pål Kristian Moe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3572021 RS 357/2021 305/100 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Aase Tandberg og Anders Grøntvedt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3582021 RS 358/2021 27/1 - Tillatelse til riving av eksisterende og oppføring av ny garasje, samt dispensasjon fra maksimalt areal, Gjermund Strand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3592021 RS 359/2021 194/89 -Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Frode Størdal Kvam Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3602021 RS 360/2021 196/71 - Tillatelse til oppføring av garasje, Stadsbygd Sparebank Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3612021 RS 361/2021 112/2 - Tillatelse til fasadeendring, Hege Haugnæss Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3622021 RS 362/2021 193/102 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Oppdalslaft Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3632021 RS 363/2021 30/5 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus, Kristin L Morken Johannessen og Thomas Johannessen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3642021 RS 364/2021 271/314 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig med carport, Trond Hatling og Grete Finstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3652021 RS 365/2021 296/1 - Tillatelse til å anlegge infrastruktur, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg og vei, Quartett Fritid AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3662021 RS 366/2021 241/137 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Lene Heramb og Jan Kristian Damås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3672021 RS 367/2021 230/3 – Tillatelse til omdisponering av deler av redskapshus til leilighet og tillatelse til sammenslåing av boenheter i våningshus, Elin By Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3682021 RS 368/2021 237/64 - Tillatelse til oppføring av bolig, Thora Løvsletten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3692021 RS 369/2021 205/78 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Bjarne og Judy Storset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3702021 RS 370/2021 271/272 og 271/273 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Vangshaug Panorama AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3712021 RS 371/2021 29/33 og 107/21/F2 - tillatelse til oppføring av garasje og vaskehall, Kåsvegen 11B AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3722021 RS 372/2021 293/73 - Tillatelse til riving av eksisterende hytte og uthus, samt oppføring av fritidsbolig, Jens Ivar Hunnestad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3732021 RS 373/2021 280/53 - Tillatelse til oppføring av næringsbygning og dispensasjon fra krav til to etasjer, samt bruk av areal utenfor byggegrense, King Food AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3742021 RS 374/2021 186/3 - Tillatelse til oppføring av veksthus, Hilde Rambøl De Gier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3752021 RS 375/2021 298/51 - Tillatelse til opparbeidelse av veg i regulert felt, Kjell Inge Røkke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3762021 RS 376/2021 194/78 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Thomas Eilertsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3772021 RS 377/2021 23/18 - Tillatelse til oppføring av enebolig og garasje, Karen Dalsegg og Steffen Lund Frøseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3782021 RS 378/2021 271/317 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Ole John Nesje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3792021 RS 379/2021 269/7 - Tillatelse til riving av våningshus, Heidi Håker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3802021 RS 380/2021 206/1 - Tillatelse til oppføring av redskapshus, Arne Ivar Bakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3812021 RS 381/2021 296/56 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Hege Furunes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3822021 RS 382/2021 232/17 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Ingrid Hanssen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3832021 RS 383/2021 210/66 - Endring av gitt tillatelse og ferdigattest, Kjesbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3842021 RS 384/2021 210/66 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3852021 RS 385/2021 52/28 - Ferdigattest for bolighus, Rune Fossum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3862021 RS 386/2021 111/49 – Ferdigattest etter bruksendring, Trude Estensvoll og Ingar Strand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3872021 RS 387/2021 193/60 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3882021 RS 388/2021 179/154 - Ferdigattest for oppføring av fritidsbolig, Camilla Maria Kvernberg og André Betten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3892021 RS 389/2021 288/199 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3902021 RS 390/2021 271/217 - Tillatelse til planendring, Kleberberget hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3912021 RS 391/2021 317/58 og 317/59 - Tillatelse til planendring, Stuggulia hyttegrend Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3922021 RS 392/2021 293/46 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdalslaft AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3932021 RS 393/2021 248/53 - Tillatelse til deling av eiendom, Gjert Myklebust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3942021 RS 394/2021 166/1/F1 - Tillatelse til deling av eiendom, Harald Asbjørn Lønseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3952021 RS 395/2021 271/327 - tillatelse til seksjonering, Robert Finserås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE