eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 16 20210216 16.02.2021 09:00 Digitalt Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS62021 PS 6/2021 Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Vangstunet hyttegrend - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72021 PS 7/2021 220/2 - Søknad om mindre endring av kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt, Karin og Arne Rolvsjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82021 PS 8/2021 196/35 - Klage på vedtak i delegert sak 20/1531, Ellen T. Klingenberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92021 PS 9/2021 271/169 - Klage på vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102021 PS 10/2021 231/4 - Søknad om omdisponering av dyrka jord til oppføring av kårbolig. Søker: Trine Haugmo Hoel og Jan Otto Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112021 PS 11/2021 271/3 - Klage på avslag om fradeling av skogsbu. Klager: Christin og Tore Gjønnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122021 PS 12/2021 135/1 - Søknad om konsesjon på landbrukseiendommen Jamtsætra. Søker: Marie Schøning og Dag Stian Bakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132021 PS 13/2021 68/1/F7 og 70/5/F1 - søknad om konsesjon - bruddleieavtale.Søker: Midrock Oppdal AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1022021 RS 102/2021 294/21 - Tillatelse til fasadeendring, TMM Produksjon AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032021 RS 103/2021 293/3/F5 - Tillatelse til deling av eiendom, Ole Gunnar Sveen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042021 RS 104/2021 150/1/F7 - klage på faktura i byggesak, Odd Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052021 RS 105/2021 271/235 - Tillatelse til deling av eiendom, Anne Øberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062021 RS 106/2021 195/41 - Midlertidig mindre endring av utslippstillatelse, Anette Thyve. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1072021 RS 107/2021 271/169 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig, Jelena Butrima og Viktors Butrims Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1082021 RS 108/2021 280/7 - tillatelse til å etablere parkering på f_SPA8 - SIVA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092021 RS 109/2021 296/39 - Tillatelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102021 RS 110/2021 283/16 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig, Hanne Siri og Knut Kristensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112021 RS 111/2021 280/279 - midlertidig brukstillatelse - Oppdal Innovasjonssenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1122021 RS 112/2021 170/2 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1132021 RS 113/2021 264/24- Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1142021 RS 114/2021 294/21 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1152021 RS 115/2021 178/1 - Vedtak om gebyrfritak for byggesaksbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1162021 RS 116/2021 282/174 - Ferdigattest, Hilde Bakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1172021 RS 117/2021 271/313 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Alf Ove Tverli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1182021 RS 118/2021 24/47 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1192021 RS 119/2021 271/323 - Tillatelse til deling av eiendom, Vangsløkkja Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1202021 RS 120/2021 293/46 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1212021 RS 121/2021 283/33 – Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Rita Angelica Nerlien og Ruben Morken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1222021 RS 122/2021 289/75 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1232021 RS 123/2021 154/19 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1242021 RS 124/2021 315/10 - Tillatelse til riving av deler av fritidsbolig samt oppføring av nytt tilbygg, Gunhild Donali Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1252021 RS 125/2021 291/19 - Tillatelse til oppføring av påbygg til hytte, Anders Meland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1262021 RS 126/2021 193/63 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Oldenborg Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1272021 RS 127/2021 288/200 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Odd Bjarne Bakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1282021 RS 128/2021 271/235 - Tillatelse til oppføring av fritidsboliger, Robert Finserås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292021 RS 129/2021 Svar på søknad om endring av bomavgift på enkelttur og årskort, Grytdalsvegen SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1302021 RS 130/2021 299/95 - Midlertidig brukstillatelse, Våttåhaugen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312021 RS 131/2021 Vedtak i klagesak - detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre hytteområde - Oppdal kommune - eiendommen 201/1 - kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322021 RS 132/2021 181/60 - Ferdigattest på infiltrasjonsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332021 RS 133/2021 154/19 - Ferdigattest for avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1342021 RS 134/2021 193/31 - Ferdigattest for avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1352021 RS 135/2021 193/31 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1362021 RS 136/2021 237/34 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1372021 RS 137/2021 233/37 - Ferdigattest garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1382021 RS 138/2021 236/24 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1392021 RS 139/2021 296/39 – Tillatelse til oppføring av 7 fritidsboliger, Saltdalshytta Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1402021 RS 140/2021 233/37 - Ferdigattest bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1412021 RS 141/2021 237/57 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1422021 RS 142/2021 247/45 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1432021 RS 143/2021 303/41 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1442021 RS 144/2021 269/1 – Ferdigattest for ny adkomstveg, Arne Holand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1452021 RS 145/2021 35/9 - Ferdigattest for tilbygg til hytte, Christina Benjaminsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1462021 RS 146/2021 228/1 – Ferdigattest for våningshus med garasje, Martin Engelsjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1472021 RS 147/2021 296/39 – Ferdigattest for veg, vann og avløpsnett i Gardågrenda Hytteområde,, Saltdalshytta Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1482021 RS 148/2021 233/29 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan, Skarvatnet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1492021 RS 149/2021 193/49 - Tillatelse til deling av eiendom, Henrik Aalbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1502021 RS 150/2021 307/3 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1512021 RS 151/2021 160/8 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Gro Jære Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1522021 RS 152/2021 233/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Ivar Vognild Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1532021 RS 153/2021 111/27 - Tillatelse til bruks- og fasadeendring samt etablering av vei og utvidelse av avkjørsel, Stensrud Invest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1542021 RS 154/2021 280/98 - Tillatelse til oppføring av 10 leiligheter med tilhørende garasjer/boder, Torshaug Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1552021 RS 155/2021 125/1 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE