eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 19 20210119 19.01.2021 09:00 Rådhuset Møterom Kullsjøen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12021 PS 1/2021 Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken Hytteområde - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22021 PS 2/2021 Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Myrtrøråket boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32021 PS 3/2021 Søknad om mindre endring av reguleringsplan, Stenan og Ner Skjørstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42021 PS 4/2021 38/23 og 38/3 - Søknad om omdisponering av dyrka jord til ny adkomstveg, samt bytte av areal. Søker: Oppdal Betong og Lars Helve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52021 PS 5/2021 207/1 - Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Bortestu Bakk. Søker: Hanne Mesloe Small og Harald Bøe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12021 RS 1/2021 271/221 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig med carport, Karl-Erik Bekken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22021 RS 2/2021 241/64 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32021 RS 3/2021 274/46 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, samt dispensasjon fra arealformål og takform, Kjell Inge Grødal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42021 RS 4/2021 193/49 - Tillatelse til deling av eiendom, Henrik Aalbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52021 RS 5/2021 271/308 - Tillatelse til opparbeidelse av parkeringsplass, Oppdal Skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62021 RS 6/2021 282/69 og 282/207 - Tillatelse til endring av reguleringsplan, Bjørndalshagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72021 RS 7/2021 196/35 - Avslag på søknad om mindre planendring, Ellen T. Klingenberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82021 RS 8/2021 293/30 - Rammetillatelse for oppføring av 2 stk. hytter - H1 og H2 i Stølen Panorama, Erobra Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92021 RS 9/2021 288/142 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102021 RS 10/2021 154/2 - Tillatelse til deling av eiendom, Linda Mai H. Weiseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112021 RS 11/2021 293/46 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdalslaft AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122021 RS 12/2021 155/14 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Kristine Warhuus Smeby og Christian Smeby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132021 RS 13/2021 29/62 – Ferdigattest for lagerbygg, Mamo Maskin Martin Morken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142021 RS 14/2021 204/10 - Ferdigattest for ny avkjørsel, Håvard Melhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152021 RS 15/2021 243/18 - Vurdering av gebyr vedr. endringssøknad etter oppmålingsforretning. Hans Petter Normann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162021 RS 16/2021 294/24 og 294/25 - Midlertidig brukstillatelse forl ombygging og bruksendring fra to eneboliger til fire leiligheter, Helge Dørum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172021 RS 17/2021 294/80 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Loft Eiendom Oppdal AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182021 RS 18/2021 209/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192021 RS 19/2021 289/74 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Vegard Øverhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202021 RS 20/2021 243/49 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212021 RS 21/2021 243/15 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222021 RS 22/2021 194/80 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232021 RS 23/2021 283/138 - Tillatelse til oppføring av garasje, Pawel Mojkowski Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242021 RS 24/2021 283/129 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252021 RS 25/2021 288/155 - Tillatelse til utkraging av veranda, Bjørn Morten Brauti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262021 RS 26/2021 205/59 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Runar Paulsen Bye Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272021 RS 27/2021 288/197 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282021 RS 28/2021 271/290 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292021 RS 29/2021 200/35 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302021 RS 30/2021 204/127 - Ferdigattest for fritidsbolig, Kai Helge Sundlisæter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312021 RS 31/2021 294/24 - Ferdigattest for ombygging og bruksendring fra to eneboliger til fire leiligheter, Helge Dørum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322021 RS 32/2021 64/1 - Tillatelse til oppføring av lagerbygning med del for spiserom samt toalettfasiliteter, Minera Skifer AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332021 RS 33/2021 225/3 - Ferdigattest garasje og stabbur, Kari Kyrkjebø Gjølmesli og Per Esten Gjølmesli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342021 RS 34/2021 171/2 - Ferdigattest for oppføring av nytt fjøs, Odd Arne Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352021 RS 35/2021 302/130 – Tillatelse til oppføring av støttemur, Kathrine Krokenes Lian og Årstein Ims Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362021 RS 36/2021 317/83 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Ole Gunnar og Thea Borstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372021 RS 37/2021 241/80 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382021 RS 38/2021 205/67 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392021 RS 39/2021 205/77 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402021 RS 40/2021 205/71 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412021 RS 41/2021 295/69 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422021 RS 42/2021 305/99 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432021 RS 43/2021 288/101 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442021 RS 44/2021 204/171 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Terje Moum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452021 RS 45/2021 302/163 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Else Marie Bjørndal og Jon Arne Solberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462021 RS 46/2021 98/1 - Tillatelse til fasadeendring og restaurering av eksisterende hytte, Kristin Wolden og Øyvind Melhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472021 RS 47/2021 291/35 - ferdigattest,, Jan Hoff Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482021 RS 48/2021 95/7 - Dispensasjon fra byggegrense samt tillatelse til oppføring av tilbygg, Oppdalsporten AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492021 RS 49/2021 107/4 - vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord, 969222868 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502021 RS 50/2021 284/43 -Tillatelse til oppdeling i eierseksjoner, Marion Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512021 RS 51/2021 302/46 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Bente Rathe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522021 RS 52/2021 273/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532021 RS 53/2021 294/30 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542021 RS 54/2021 294/26/F22 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552021 RS 55/2021 305/97 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562021 RS 56/2021 289/79 - Midlertidig brukstillatelse for Slettvollkroken 10, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572021 RS 57/2021 289/21 – Dispensasjon fra utnyttelsesgrad og tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Anne Grethe Høiseth Gullikstad og Jørund Gullikstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS582021 RS 58/2021 241/136 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Christian Haugen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592021 RS 59/2021 280/28 - Ferdigattest for installering av trappeheis, Arvid Langseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602021 RS 60/2021 77/10 - Ferdigattest for oppføring av garasje og bod, Torhild Lyngstadaas Gridseth og Jostein Gridseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612021 RS 61/2021 271/229 - tillatelse til oppføring av bod, Dag Hansson Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622021 RS 62/2021 25/3 - Tillatelse til oppføring av tilbygg samt ny terrasse, Terje Bjørnrud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS632021 RS 63/2021 302/163 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS642021 RS 64/2021 200/1 og 200/28 - Tillatelse til deling, Roar Ekle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS652021 RS 65/2021 Vedtak om tilskudd til prosjektet "La det spire og gro". Barnehageprosjekt i Oppdal og Rennebu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS662021 RS 66/2021 Vedtak om tilskudd til prosjektet fra "jord til mat". Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS672021 RS 67/2021 282/207 og 69 - Tillatelse til deling av eiendom, Arnt E. Gorset og Anna Elisabet Gorset Bodin Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS682021 RS 68/2021 95/7 - Ferdigattest for fasadeendring og bruksendring, Oppdalsporten AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692021 RS 69/2021 296/1 - utslippstillatelse Stavåløkkja hytteområde byggetrinn 1, Quartett Fritid AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS702021 RS 70/2021 316/41 - Ferdigattest for avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712021 RS 71/2021 317/58 - Tillatelse til deling av eiendom, Stuggulia hyttegrend AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722021 RS 72/2021 179/136 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS732021 RS 73/2021 271/261 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS742021 RS 74/2021 24/47 - Endring av gitt tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752021 RS 75/2021 243/15 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762021 RS 76/2021 273/14/F8 - Igangsettingstillatelse for resten av tiltaket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772021 RS 77/2021 198/15/F3 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782021 RS 78/2021 293/3/F5 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Ole Gunnar Sveen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792021 RS 79/2021 271/132 - Tillatelse til endring av detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS802021 RS 80/2021 20/3 - Tillatelse til bygging av vei, Hoel og Sønner AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS812021 RS 81/2021 4011/4 - Ferdigattest for etablering og installasjon av brannalarmanlegg ved Drivstua stasjon, Bane NOR SF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS822021 RS 82/2021 202/39 -Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Arild Parr Dimmen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832021 RS 83/2021 279/18 - Vedtak om gebyrfritak fra byggesaksbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS842021 RS 84/2021 49/1 - godkjenning av plan for nydyrking, Steffen Øyamo Ekrann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS852021 RS 85/2021 5571 - godkjenning av plan for nydyrking, Trond Hegdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862021 RS 86/2021 198/41 og 198/42 -ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872021 RS 87/2021 294/1 - ferdigattest, Inger og Dag H. Gorseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS882021 RS 88/2021 296/40 – Dispensasjon fra LNFR og tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Rannveig Grav Singsaas Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS892021 RS 89/2021 299/90 - Dispensasjon fra BYA og tillatelse til oppføring av fritidsbolig med garasje, Marius Holm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS902021 RS 90/2021 316/1 og 50/29 - søknad om tilskudd til nydyrking Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS912021 RS 91/2021 42/3 - tilsagn om tilskudd til nydyrking. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS922021 RS 92/2021 77/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 27 daa. Søker Sivert Heggvoll. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS932021 RS 93/2021 49/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 40 daa. Søker: Steffen Øyamo Ekann. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS942021 RS 94/2021 271/132 - tilsagn om tilskudd til nydyrking til 3,6 daa. Søker: Agnar Dørum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952021 RS 95/2021 237/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 7 daa. Søker: Ingunn Løvsletten. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962021 RS 96/2021 237/58 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972021 RS 97/2021 179/154 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Andre Betten. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982021 RS 98/2021 55/1 - søknad om tilskudd til nydyrking av 49 daa. Søker Trond Hegdal. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992021 RS 99/2021 240/1 - Tillatelse til oppføring av redskapshus, Anders Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1002021 RS 100/2021 317/29 - Tillatelse til fasadeendring på hytte samt oppføring av anneks, Helle Gjerde Hjelle og Morten Hjelle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1012021 RS 101/2021 23/15 - Tillatelse til oppføring av bolig og garasje, Anette Dahle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE