eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 02 20200402 02.04.2020 09:00 Fjernmøte Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182020 PS 18/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192020 PS 19/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør hyttegrend - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202020 PS 20/2020 Søknad om mindre endring av kommuneplanens arealdel og Breen hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212020 PS 21/2020 265/2 - Klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak, Gudbrand Sukke-Gulaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222020 PS 22/2020 52/6 - søknad om konsesjon. Søker: Lars Erik Megarden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1352020 RS 135/2020 356/1/24 –Dispensasjon fra LNFR formål og tillatelse til å gjenoppføre uthus, Jon Kristian Sørmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1362020 RS 136/2020 284/34 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1372020 RS 137/2020 284/43 - rammetillatelse Aunevegen 9 - Marion Eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1382020 RS 138/2020 316/112 - Tillatelse til oppføring fritidsbolig, Eli Tilset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1392020 RS 139/2020 233/24 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1402020 RS 140/2020 191/68 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1412020 RS 141/2020 181/56 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1422020 RS 142/2020 233/45 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1432020 RS 143/2020 203/38 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1442020 RS 144/2020 282/85 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1452020 RS 145/2020 233/24 - Ferdigattest for fritidsbolig og bruksendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1462020 RS 146/2020 156/95 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1472020 RS 147/2020 239/5 - Tillatelse til endring av gitt rammetillatelse, samt igangsettingstillatelse for anneks, Jørn Sundland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1482020 RS 148/2020 335/7 - Dispensasjon fra LNFR formålet, tillatelse til riving og oppføring av uthus til fritidsbolig, Jon Aalbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1492020 RS 149/2020 303/41 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Stig Sagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1502020 RS 150/2020 284/78 - Tillatelse til bruksendring av rom for seksjonsnr. 3, 8 og 13, Marion Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1512020 RS 151/2020 233/24 - Oppheving av ferdigattest, Ivar Terje Kvisvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1522020 RS 152/2020 316/112 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan, Eli Tilset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1532020 RS 153/2020 271/234/S1 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1542020 RS 154/2020 30/1 - Tillatelse til tilbygg til kårbolig, Nils Erik Sandblost Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1552020 RS 155/2020 190/1 - Tillatelse til opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse, Brandhaugan Hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1562020 RS 156/2020 232/2 - Tillatelse til opparbeidelse av vei, vann, og avløpsanlegg, Lundhytta AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1572020 RS 157/2020 77/10 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, her under endring av fasade, Jostein Grindseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1582020 RS 158/2020 194/49 - Tillatelse til oppføring av tilbygg fritidsbolig, Aslaug Koksvik og Anita Koksvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1592020 RS 159/2020 289/55 - Midlertidig brukstillatelse for deler av infrastruktur, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1602020 RS 160/2020 289/55 - Tillatelse til igangsetting på tomt BFK9 - BFK16, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1612020 RS 161/2020 Innvilget støtte fra "Fjellandbruket i Oppdal og Rennebu" til avløserkurs 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1622020 RS 162/2020 241/106 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Andreas og May-Britt Stokke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1632020 RS 163/2020 Innvilget støtte fra "Fjellandbruket i Oppdal og Rennebu" til Mandelpotetseminar 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1642020 RS 164/2020 233/24 - Tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, Ivar Terje Kvisvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1652020 RS 165/2020 282/174 - Dispensasjon fra krav til biloppstillingsplasser, antall boenheter, antall etasjer og takvinkel, samt tillatelse til endring av bruksenheter, Hilde Bakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1662020 RS 166/2020 288/4 - søknad om deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1672020 RS 167/2020 283/129 - Igangsettingstillatelse 3, Biltema Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1682020 RS 168/2020 283/118 - Tillatelse til endring av reguleringsbestemmelsene, Bjørkmoen 4 boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1692020 RS 169/2020 243/18 - Tillatelse til oppføring av tilbygg og dispensasjon fra arealformål for etablering av adkomstvei, Hans Petter Normann og Eline Storvig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1702020 RS 170/2020 Søknad om tilskudd fra Fjellandbruket - lammingskurs i Oppdal og Rennebu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1712020 RS 171/2020 247/43 - Tillatelse til oppføring av garasje, Hans Ola Vognild Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1722020 RS 172/2020 314/12 - tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte, Grete Fløttum og Oddbjørg Fløttum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1732020 RS 173/2020 204/149 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og støttemur, Jostein Solvang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1742020 RS 174/2020 289/55 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan, Sletvoldtunet hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1752020 RS 175/2020 283/39 - Midlertidig brukstillatelse, Oppdal Distriktsmedisinske senter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1762020 RS 176/2020 319/6 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1772020 RS 177/2020 292/59 - Tillatelse oppføring av fritidsbolig og carport, Bark Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1782020 RS 178/2020 183/26 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1792020 RS 179/2020 196/35 - Ferdigattest, Ellen Tveit Klingenberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1802020 RS 180/2020 241/126 - Ferdigattest, Frode Restad og Maria Winsjansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1812020 RS 181/2020 204/47/F19 - Tillatelse til oppføring av lagerhall, Andreas Loe AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1822020 RS 182/2020 156/104 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1832020 RS 183/2020 204/150 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1842020 RS 184/2020 280/19 - Tillatelse til endring av fasade og overbygget uteservering, Møllen restaurant, Bilal Kara Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1852020 RS 185/2020 245/14 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1862020 RS 186/2020 284/80 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1872020 RS 187/2020 316/106 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1882020 RS 188/2020 205/20 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1892020 RS 189/2020 288/4 - Tillatelse til endring av reguleringsplan, Bjerkehagen endring vest for Gorstevegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1902020 RS 190/2020 322/65 -ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1912020 RS 191/2020 283/133 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Frode Ledal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1922020 RS 192/2020 291/3 - Ferdigattest, Guri Conradi og Jo Skorem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1932020 RS 193/2020 271/259 - Tillatelse til oppføring av 2 fritidsboliger, Benjamin Solli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1942020 RS 194/2020 194/62 - Ferdigattest, Visyn Invest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1952020 RS 195/2020 95/7 - Tillatelse til fasadeendring og bruksendring, Oppdalsporten AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1962020 RS 196/2020 284/43 - IG-1 Riving av bolighus og garasje - Marion Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1972020 RS 197/2020 271/8 og 91 - Ferdigattest, Oppdal kommune og Oppdal skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1982020 RS 198/2020 Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1992020 RS 199/2020 204/42 - Ferdigattest, Randi Nesje Myhr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2002020 RS 200/2020 248/16 - Ferdigattest, Olav Selle Østgård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2012020 RS 201/2020 35/9 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte, Christina Benjaminsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2022020 RS 202/2020 105/1 - Ferdigattest, Steingrim Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2032020 RS 203/2020 273/14 -Ferdigattest, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2042020 RS 204/2020 55/15 - Ferdigattest, Knut Tore Ekrann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE