eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 20 20201020 20.10.2020 09:00 Rådhuset Møterom Kullsjøen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS592020 PS 59/2020 151/17 - Søknad om endring av kommuneplanens arealdel, Anne Mari Vaagland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602020 PS 60/2020 189/1 - Søknad om fradeling av bolighus fra landbrukseiendom Håggåenget. søker: Knut Gaute J. Aalbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612020 PS 61/2020 169/1 - Søknad om fradeling av tunet fra landbrukseiendom Utisto Nerhoel. Søker: Ingrid Sønsterud Myren. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622020 PS 62/2020 Søknad om endring/etablering av landbruksveg ved Ristjønnbekken i Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632020 PS 63/2020 185/2 - Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Håggågjerdet. Søker: Arne Mjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642020 PS 64/2020 127/7 og 127/10 - Søknad om konsesjon på landbrukseiendom Nytrøa. Søker: Ingrid Sønsterud Myren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS5962020 RS 596/2020 302/177 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Joar Grønset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5972020 RS 597/2020 280/15 - Igangsettingstillatelse for hele tiltaket, Aunelund Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5982020 RS 598/2020 271/132 - godkjenning av plan for nydyrking, Agnar Dørum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5992020 RS 599/2020 294/5 - Tillatelse til opparbeidelse av parkeringsplass ved Gardåvegen/Rønningslivegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6002020 RS 600/2020 20/5 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig, Bjørner Sætrom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6012020 RS 601/2020 52/35 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6022020 RS 602/2020 241/140 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Torunn Landrø. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6032020 RS 603/2020 314/12 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Oddbjørg og Grete Fløttum. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6042020 RS 604/2020 37/2 - Tillatelse til oppføring av redskapshus, Ivar Snøve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6052020 RS 605/2020 305/32 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Jarle Lerøyen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6062020 RS 606/2020 292/25 - Ferdigattest, Anita Jakobsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6072020 RS 607/2020 271/259 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan for Vangslia fjellandsby, tomt H14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6082020 RS 608/2020 246/22 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, ny plassering av stabbur og redskapsbod, samt godkjenning av badehus, Svein-Frode Børsting Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6092020 RS 609/2020 237/1 - godkjenning av plan for nydyrking, Sivert Wognild Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6102020 RS 610/2020 183/26 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig - Eli og Arne Tømmerbakke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6112020 RS 611/2020 271/132 - Tillatelse til deling av eiendom, Nina og Agnar Dørum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6122020 RS 612/2020 230/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Inge Ketil Hokseng Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6132020 RS 613/2020 205/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Advokat Runar Wiik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6142020 RS 614/2020 186/22 - Tillatelse til bruksendring, Winterbottom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6152020 RS 615/2020 211/14 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Gunnar Dørum. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6162020 RS 616/2020 263/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Cecilie Nitter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6172020 RS 617/2020 20/29 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig, Ann Kristin Rosset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6182020 RS 618/2020 279/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Inger Elin Mæhle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6192020 RS 619/2020 271/165 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6202020 RS 620/2020 263/19 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, John Stavnes. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6212020 RS 621/2020 294/125, 126, 133 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6222020 RS 622/2020 154/33 - Tillatelse til deling av eiendom, Hans Henrik Herlofsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6232020 RS 623/2020 126/7 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6242020 RS 624/2020 271/299 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Asto Oppdal AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6252020 RS 625/2020 29/11 - Tillatelse til oppføring av midlertidig brakkerigg, Trøndelag fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6262020 RS 626/2020 302/24 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte og dispensasjon fra krav til takvinkel i reguleringsplanen, Hege og Terje Enoksen Normann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6272020 RS 627/2020 302/126 - Tillatelse til montering av gasspeis, Cecilie Ohr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6282020 RS 628/2020 29/11 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6292020 RS 629/2020 269/1 – Dispensasjon fra LNFR og tillatelse til opparbeidelse av ny adkomstveg, Arne Holand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6302020 RS 630/2020 230/38 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6312020 RS 631/2020 179/154 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Camilla Maria Kvernberg og André Betten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6322020 RS 632/2020 179/16 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6332020 RS 633/2020 201/48 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte, Rolf Tørring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6342020 RS 634/2020 302/24 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Terje Normann. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6352020 RS 635/2020 305/7 Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6362020 RS 636/2020 298/86 - Ferdigattest, Vibeke og Ronny Spachmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6372020 RS 637/2020 280/215 – Ferdigattest for vestre flomveg, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6382020 RS 638/2020 299/91 – Ferdigattest for fritidsbolig, Varmbobygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6392020 RS 639/2020 97/22 - Ferdigattest for riving av gammelt fjøs, Vollan skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6402020 RS 640/2020 237/1 - tilsagn om SMIL-tilskudd til restaurering av vedbu/snekkerstue, 913582942 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6412020 RS 641/2020 88/1 - søknad om tillatelse til å legge ned stikkrenne for å oppnå bedre arrondering av dyrka jord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6422020 RS 642/2020 296/43 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Helge Helgesen og Trygve Karlsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6432020 RS 643/2020 274/2 – Tillatelse til rehabilitering og tilbygg til landbruksbygg, Ella Karoline Østerhus og Asgeir Østerhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6442020 RS 644/2020 296/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Per Ole Bjørndal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6452020 RS 645/2020 50/7 - søknad om tillatelse til å fjerne deler av steinutgard - godkjent. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6462020 RS 646/2020 163/9 - Ferdigattest, Paul Tore Moe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6472020 RS 647/2020 252/152 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6482020 RS 648/2020 110/1 - Søknad om godkjenning av 5-årig gjødslingsplan, Erik Skjøtskift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6492020 RS 649/2020 299/1 - Tillatelse til endring av reguleringsplan for Stølen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6502020 RS 650/2020 298/4 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Normisjon Region Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6512020 RS 651/2020 68/1 – Tillatelse til riving av uthus/fjøs, Eva Hågensli Vammervold og Ola Vammervold. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6522020 RS 652/2020 246/2 - Dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan, TENSIO TS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6532020 RS 653/2020 196/63 - Tillatelse til endring av reguleringsplan for Øvre Rasmusslættet hyttegrend Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6542020 RS 654/2020 289/33 - Tillatelse til deling av eiendom, Morten Lindbak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6552020 RS 655/2020 280/241 - Tillatelse til oppføring av takopplett og veranda, Harald Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6562020 RS 656/2020 204/165 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Ragnhild Vinsnesbakk og Frode Heksem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6572020 RS 657/2020 243/53 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Marte Olden og Arne-Jakob Jakobsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6582020 RS 658/2020 243/47 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Tor Birger Færø-Finnvik. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6592020 RS 659/2020 242/31 - Dispensasjon og tillatelse til riving av tilbygg til fritidsbolig samt oppføring av nytt, Eirik Aartun Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6602020 RS 660/2020 179/43 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Martin Granum. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6612020 RS 661/2020 23/13 - Tillatelse til deling av eiendom, Norgeshus Oppdal Bygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6622020 RS 662/2020 280/215 - Rammetillatelse for ny byggfaghall og ombygging av eks. skole, Trøndelag fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6632020 RS 663/2020 241/91 - endring av utslippstillatelse, Rolf Rønning. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6642020 RS 664/2020 317/62 og 317/2 - Tillatelse til endring av reguleringsplan, Stuggulia Øvre hyttegrend Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6652020 RS 665/2020 197/13 -Tillatelse ti endring av gitt tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6662020 RS 666/2020 283/129 - Tillatelse til oppsetting av 3 flaggstenger, Biltema Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6672020 RS 667/2020 157/6 - Tillatelse til ombygging av bolig/turisthytte til 2 leiligheter/eierseksjoner samt endring fra bolig til fritidsformål, Jan Kåre Rønningsgrind og Bjørn Pladsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6682020 RS 668/2020 204/164 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6692020 RS 669/2020 204/10 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6702020 RS 670/2020 317/65 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje, Eivind Hellandsjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6712020 RS 671/2020 294/26/F22 - Tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og dispensasjon fra regulert byggegrense, Svenn Olav Storløs Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6722020 RS 672/2020 34/21 – Ferdigattest, May-Britt Refshus Blikken og Øyvind Refshus Blikken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6732020 RS 673/2020 283/134 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Kristin M. Stuberg og Henrik Vågen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6742020 RS 674/2020 302/43 – Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Berit Baar Lian og Robert Christensen Baar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6752020 RS 675/2020 288/194 - tillatelse til reseksjonering av eiendom, Nestuggu Oppdal AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6762020 RS 676/2020 317/62 og 317/2 - Tillatelse til deling av eiendom, Thorleif Wessel og Aud F. Wessel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6772020 RS 677/2020 169/1 – Tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus, Bente Nerhoel og Magnus Klevstuen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6782020 RS 678/2020 52/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6792020 RS 679/2020 289/88 - Midlertidig brukstillatelse for, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6802020 RS 680/2020 156/101 - Ferdigattest, Ruth Kristin Fiskum og Ragnar Ness Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6812020 RS 681/2020 204/103 – Ferdigattest for fritidsbolig, Gunn Anita Løvrød og Jan Thomas Thomassen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6822020 RS 682/2020 283/33 - Midlertidig brukstillatelse, Rita Angelica Nerlien og Ruben Morken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6832020 RS 683/2020 125/1 - Tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende fjøs, Ingeborg Morken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6842020 RS 684/2020 154/88 - Ferdigattest, Ivar og Kathrin Sørensen Sneve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6852020 RS 685/2020 272/30 Ferdigattest for enebolig, Martin Wangberg Duås og Jonas Langseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6862020 RS 686/2020 156/96 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Erik Kleven og Marit Sandø Kleven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6872020 RS 687/2020 230/98 - Tillatelse til bygging av anneks, Kathrine Skjølsvik og Morten Hammer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6882020 RS 688/2020 273/14/F8 - Tillatelse til riving av forretningsbygning, Norheim Natursten Skifer AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6892020 RS 689/2020 293/34 -Tillatelse til reseksjonering, Camilla Sagflaat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6902020 RS 690/2020 163/6 - Tillatelse til riving og oppføring av tilbygg, Lisbeth Alnæs Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6912020 RS 691/2020 210/65 - Endring av gitt tillatelse i byggesak, Erlend Olsø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6922020 RS 692/2020 274/67 - Tillatelse til oppføring av garasje, Øyvind Flotten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6932020 RS 693/2020 166/63 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6942020 RS 694/2020 194/80 - klagebehandling - klage på godkjent oppføring av fritidsbolig - Solgrenda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6952020 RS 695/2020 232/14 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Linn Bergljot Øvreseth Vada og Geir-Arne Vada Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6962020 RS 696/2020 232/19 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Håvard Sunde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6972020 RS 697/2020 303/14 – Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Line Gevelt Andersen og Marc Eden Urie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6982020 RS 698/2020 317/2 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Pål Sætrom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS6992020 RS 699/2020 316/40 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7002020 RS 700/2020 289/80 - Midlertidig brukstillatelse for Slettvollkroken 12, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7012020 RS 701/2020 289/55 - Midlertidig brukstillatelse for Slettvollkroken 14, Slettvollkroken 16, Slettvollkroken 18 og Slettvollkroken 20 - Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7022020 RS 702/2020 124/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE