eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 15 20200915 15.09.2020 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS512020 PS 51/2020 Handlingsplan 2021-2024, uttalelse fra utvalg for bygg- og arealsaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522020 PS 52/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør Hyttegrend - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532020 PS 53/2020 294/80 og 294/124 - Søknad om planendring, Gorsetgrenda Hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542020 PS 54/2020 271/200 - Klage på vedtak om rammetillatelse for Vangslia Panorama Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552020 PS 55/2020 203/4 - Søknad om fradeling av tomt til eksisterende hytte. Søker: Erna og Sigmund Bårdsløkk - hovedeiendom 230/6. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562020 PS 56/2020 236/3 - Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Hovden. Søker: Marius Sesaker. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572020 PS 57/2020 123/1 - Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendom Brennhaugen. Søker: Gjermund Kleven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582020 PS 58/2020 310/1 - Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendom Myrset. Søker: Ragnhild Hassel Skjevik og Rune Moten Myrhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS5332020 RS 533/2020 203/46 - Godkjenning av søknad om oppføring av fritidsbolig, Bjørn Brunvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5342020 RS 534/2020 282/305 - klage på ilagt gebyr i byggesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5352020 RS 535/2020 356/1/OBA16A - Tillatelse til oppføring av tilbygg og dispensasjon fra maks mønehøyde i kommuneplanens arealdel, Joar Riise Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5362020 RS 536/2020 356/1/OBA F41 - Tillatelse til riving av del av hytte samt oppføring av nytt tilbygg, Marie Thyve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5372020 RS 537/2020 322/1 - Tillatelse til bygging av hyttevei, Birgitte M. Tronshaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5382020 RS 538/2020 302/1 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan, Rønningslia Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5392020 RS 539/2020 280/278 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan, Andelssagtomta Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5402020 RS 540/2020 289/55 - Tillatelse til mindre planendring, Sletvoldtunet Hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5412020 RS 541/2020 24/28 og 24/47 - Tillatelse til deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5422020 RS 542/2020 280/18 - tillatelse til oppføring av uterestaurant, Oppdalssenteret AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5432020 RS 543/2020 241/92 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Rolf Rønning. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5442020 RS 544/2020 97/22 - Tillatelse til riving av gammelt fjøs, Vollan skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5452020 RS 545/2020 290/23 - Dispensasjon fra formål friareal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5462020 RS 546/2020 290/23 Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5472020 RS 547/2020 317/20 - Tillatelse til deling av eiendom, Tom Rønning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5482020 RS 548/2020 288/181 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5492020 RS 549/2020 244/42 - Tillatelse til riving av hytte og uthus, Ingar og Helga M. Asla Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5502020 RS 550/2020 241/132 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5512020 RS 551/2020 241/128 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5522020 RS 552/2020 283/126 - Tillatelse til oppføring av dobbeltgarasje og støttemur, Niklas Ingdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5532020 RS 553/2020 24/39 - Ferdigattest for garasje, Hanne Tørset og Robert Karlsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5542020 RS 554/2020 183/28 – Ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, Harald Rambøl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5552020 RS 555/2020 178/5 – Ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, Kristian Berg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5562020 RS 556/2020 303/18 - Dispensasjon fra LNFR og tillatelse til bygging av ny adkomstveg, Arvid Olav Fossum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5572020 RS 557/2020 232/2 - Tillatelse til deling av eiendom - Bjarne Magne Grindvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5582020 RS 558/2020 236/22 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5592020 RS 559/2020 303/20 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Oddlaug Johanne Flønæs. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5602020 RS 560/2020 294/124 - Midlertidig brukstillatelse for Bygg C Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5612020 RS 561/2020 187/29 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5622020 RS 562/2020 302/177 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5632020 RS 563/2020 243/49 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Yngve Volent. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5642020 RS 564/2020 188/17 - Tillatelse til fasadeendring og bruksendring av fritidsbolig, Alf Roger og Mariann Antonsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5652020 RS 565/2020 239/48 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Terje Grøner Andersen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5662020 RS 566/2020 230/38 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Vegard Torve. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5672020 RS 567/2020 356/1/OBA F206 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5682020 RS 568/2020 47/20 – Tillatelse til riving av enebolig og garasje, Marion Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5692020 RS 569/2020 275/18 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ingrid og Jarle Rekstad. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5702020 RS 570/2020 280/15 - Tillatelse til mindre endring av områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, Aunelund Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5712020 RS 571/2020 126/7 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Gert Åke Olsson Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5722020 RS 572/2020 271/235 - Tillatelse til deling av eiendom, Anne Øberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5732020 RS 573/2020 294/14 - Tillatelse til deling av eiendom, Ole Gunnar Sveen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5742020 RS 574/2020 280/15 - Tillatelse til deling av eiendom, Aunelund Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5752020 RS 575/2020 181/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5762020 RS 576/2020 302/130 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5772020 RS 577/2020 205/60 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Ørjan Berg-Johansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5782020 RS 578/2020 52/24 og 53/15 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5792020 RS 579/2020 282/152 - Tillatelse til reparasjon av skade, Oppdal Hovden Alpintun Eierseksjon sameie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5802020 RS 580/2020 283/129 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5812020 RS 581/2020 16/1 og 46 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5822020 RS 582/2020 280/11 - midlertidig brukstillatelse 1, Domus Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5832020 RS 583/2020 82/3 -Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, fjerning av gammel piggtråd i kulturlandskapet. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5842020 RS 584/2020 271/295 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tom Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5852020 RS 585/2020 154/33 og 156/8 - Tillatelse til mindre planendring, Hans Henrik Herlofsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5862020 RS 586/2020 150/1/F7 - Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, Odd Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5872020 RS 587/2020 105/1 - Tillatelse til oppføring plasthall, Hoel & Sønner AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5882020 RS 588/2020 295/77 - Tillatelse til etablering av avkjørsel, Stein Olav Rogstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5892020 RS 589/2020 243/15 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Marte Bjerke. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5902020 RS 590/2020 299/91 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5912020 RS 591/2020 288/4 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5922020 RS 592/2020 271/311 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Margit og Jonny Dahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5932020 RS 593/2020 303/12 - Ferdigattest avløpsanlgg, Viktor Baumann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5942020 RS 594/2020 34/1 - Tilskudd til drenering av jordbruksjord, Eivind Såstad Mjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5952020 RS 595/2020 47/73 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE