eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 08 25 20200825 25.08.2020 10:00 Kulturhuset Kinosalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS432020 PS 43/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre Hytteområde - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442020 PS 44/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452020 PS 45/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462020 PS 46/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Solrabben Hytteområde - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472020 PS 47/2020 288/155 - Søknad om fasadeendring og tilbygg fritidsbolig, samt dispensasjonssøknad, Bjørn Morten Brauti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482020 PS 48/2020 194/80 - Klage på vedtak om oppføring av fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492020 PS 49/2020 219/1 - Søknad om deling av landbrukseiendom - fradeling av Haugen leirskole. Søker: Tove H. og Svein A. Dørum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502020 PS 50/2020 112/2 - Klage på vedtak om konsesjon Bøasætra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS3582020 RS 358/2020 302/167 - Opphevelse av ferdigattest, Frank Løkken Skaanes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3592020 RS 359/2020 302/167 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Frank Løkken Skaanes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3602020 RS 360/2020 282/52 - midlertidig brukstillatelse mellomfase Sagtunet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3612020 RS 361/2020 288/56 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Odd Bjarne Bakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3622020 RS 362/2020 1006/60 - Dispensasjon og tillatelse til ombygging av nytt kryss ved E6 og Bjørkmovegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3632020 RS 363/2020 295/69 - søknad om endring av byggesøknad, Andersen og Svenøy Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3642020 RS 364/2020 296/39 - Tillatelse til endring av reguleringsplan, Gardågrenda hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3652020 RS 365/2020 271/84 - Tillatelse til etablering av tursti, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3662020 RS 366/2020 156/2 - Tillatelse til deling av eiendom, Kristin I. Storli Austegard Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3672020 RS 367/2020 154/19 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Ulf Winther Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3682020 RS 368/2020 299/94 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3692020 RS 369/2020 317/80 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Steinar og Linn Elisa Skaanes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3702020 RS 370/2020 317/80 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3712020 RS 371/2020 83/1 - Tillatelse til flytting av 2 hus på Tande seter, Kristin Tande Solberg og Olaf Solberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3722020 RS 372/2020 137/1 - Tillatelse til riving av stabbur, Erik Tilset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3732020 RS 373/2020 179/151 - ferdigattest, Horvli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3742020 RS 374/2020 316/13 - Tillatelse til oppføring av stabbur, Arnt Tilset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3752020 RS 375/2020 204/152 - Ferdigattest, Orskaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3762020 RS 376/2020 156/24 - Rammetillatelse, Ingvil Grytli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3772020 RS 377/2020 302/126 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Cecilie Ohr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3782020 RS 378/2020 233/44 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Andreas J. og Guro M. Krüger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3792020 RS 379/2020 23/1 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Øystein Illøkken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3802020 RS 380/2020 204/144 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3812020 RS 381/2020 265/2 - tillatelse til riving av seterstue, samt oppføring av ny seterstue på Gulakersetra - Gudbrand Sukke-Gulaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3822020 RS 382/2020 246/53 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, , Ingvar Katmo og Silje Thorsvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3832020 RS 383/2020 302/167 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3842020 RS 384/2020 302/38 - Tillatelse til mindre planendring, Rønningslia Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3852020 RS 385/2020 266/5 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3862020 RS 386/2020 179/151 - Ferdigattest, Horvli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3872020 RS 387/2020 154/19 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ulf Winther. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3882020 RS 388/2020 314/7 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Eva og Olav Nerland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3892020 RS 389/2020 35/6 og 310/1 - Tillatelse til deling og dispensasjon, Ida Marie og Olav Snorroeggen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3902020 RS 390/2020 317/81 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og utebod, Nils Terje og Gunn Tove Nordsve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3912020 RS 391/2020 124/1 -Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Helge Hollup. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3922020 RS 392/2020 193/33 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, bruksendring av eksisterende våningshus og dispensasjon fra avstand til dyrkamark i kommuneplanen, Kristin Rode Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3932020 RS 393/2020 303/79 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Matias Nyhus og Ingunn Steinvik. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3942020 RS 394/2020 198/46 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Willy og Elin Eidissen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3952020 RS 395/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 897694492 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3962020 RS 396/2020 246/1 - vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3972020 RS 397/2020 161/1 - vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord, 969637170 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3982020 RS 398/2020 150/3 - vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord, 919161337 (gjelder 161/4) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3992020 RS 399/2020 150/3 - vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord, 919161337 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4002020 RS 400/2020 55/1 - vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4012020 RS 401/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 997730208 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4022020 RS 402/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 992924063 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4032020 RS 403/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 979814941 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4042020 RS 404/2020 277/1 - vedtak om tilskudd - smil, 812996452 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4052020 RS 405/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 921490100 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4062020 RS 406/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 970414711 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4072020 RS 407/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - smil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4082020 RS 408/2020 52/1 - vedtak til søknad om tilskudd - smil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4092020 RS 409/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - smil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4102020 RS 410/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 986438106 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4112020 RS 411/2020 142/1 - vedtak til søknad om tilskudd - smil, 992650990 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4122020 RS 412/2020 142/1 - vedtak til søknad om tilskudd - smil, 992650990 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4132020 RS 413/2020 210/65 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Erlend Olsø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4142020 RS 414/2020 288/185 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Jan Fredrik Kleven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4152020 RS 415/2020 272/30 - Tillatelse til mindre planendring, Haugen boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4162020 RS 416/2020 235/9 - Ferdigattest for avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4172020 RS 417/2020 280/98 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan, Aunevegen 57 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4182020 RS 418/2020 Klage på byggesak - 284/43 -rammetillatelse for oppføring av leilighetsbygg - Aunevegen 9, Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4192020 RS 419/2020 205/73 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4202020 RS 420/2020 205/69 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4212020 RS 421/2020 35/6 - Tillatelse til oppføring av nybygg hytte, samt bruksendring av eksisterende til uthus, Ida Marie og Olav Snorroeggen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4222020 RS 422/2020 205/74 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4232020 RS 423/2020 294/124 - midlertidig brukstillatelse Bygg B Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4242020 RS 424/2020 293/2 - klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplan - tillatelse til fradeling av eiendom til fritidsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4252020 RS 425/2020 181/60 - Tillatelse til oppføring av bolig, Ola Vuttudal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4262020 RS 426/2020 253/10 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse, Ola Forbregd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4272020 RS 427/2020 181/60 - søknad om utslippstillatelse, Ola Vuttudal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4282020 RS 428/2020 288/1/F24 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4292020 RS 429/2020 288/1/F28 - Tillatelse til riving av garasje samt oppføring av ny, Christian Jørgensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4302020 RS 430/2020 288/1 - midlertidig brukstillatelse hus 4 og 5, leilighet A, B, C med tilhørende carporter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4312020 RS 431/2020 35/6 - søknad om utslippstillatelse, Olav og Ida Marie Snorroeggen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4322020 RS 432/2020 294/107 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Astrid og Bernt Lilliestråle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4332020 RS 433/2020 241/140 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig med dispensasjon, Torunn Landrø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4342020 RS 434/2020 214/8 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Oddvar Hindseth. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4352020 RS 435/2020 288/192 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4362020 RS 436/2020 271/41 - Tillatelse til deling, Arne Aspeland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4372020 RS 437/2020 288/171 - Dispensasjon og tillatelse til utvidelse av vei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4382020 RS 438/2020 292/1/F1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4392020 RS 439/2020 264/16 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4402020 RS 440/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 918367497 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4412020 RS 441/2020 241/40 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4422020 RS 442/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 912867935 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4432020 RS 443/2020 Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 979814941 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4442020 RS 444/2020 210/66 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Arnstein Kjesbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4452020 RS 445/2020 29/34 - ferdigattest tilbygg lager VPG Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4462020 RS 446/2020 272/25 og 272/30 - Tillatelse til deling, Marianne Wangberg Duås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4472020 RS 447/2020 194/62 - søknad om utslippstillatelse, Visyn Invest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4482020 RS 448/2020 170/2 - Tillatelse til oppføring av stall, husdyrrom og redskapsskjul, Jorg Aalbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4492020 RS 449/2020 210/2 - Tillatelse til endring av reguleringsplan, Remma hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4502020 RS 450/2020 237/58 - Tillatelse til oppføring av anneks og stabbur, Brattskarven AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4512020 RS 451/2020 282/30 - Tillatelse til riving og oppføring av garasje, Else-Britt Eide Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4522020 RS 452/2020 170/2 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Jorg Aalbu. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4532020 RS 453/2020 34/2 - Tillatelse til deling og dispensasjon, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4542020 RS 454/2020 242/31 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Eirik Aartun Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4552020 RS 455/2020 210/66 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Arnstein Kjesbu. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4562020 RS 456/2020 210/65 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Erlend Olsø. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4572020 RS 457/2020 112/31 - Tillatelse til deling, Hege Haugnæss Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4582020 RS 458/2020 33/33 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4592020 RS 459/2020 233/9 - Dispensasjon fra landbruksformålet og oppsetting av bod - Kvamslia hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4602020 RS 460/2020 233/38 - dispensasjon for oppføring av vinterhage - Hanne og Joar Stensehim Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4612020 RS 461/2020 271/200 - Rammetillatelse for oppføring av 3 bygg med til sammen 60 leiligheter, samt dispensasjon reguleringsplan, Vangslia Panorama AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4622020 RS 462/2020 317/2 og 317/61 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan for Stuggulia Øvre hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4632020 RS 463/2020 289/25 - Dispensasjon fra utnyttelsesgrad og avstand til friareal samt rammetillatelse for oppføring av hytte med garasje, Even Lønnheim Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4642020 RS 464/2020 154/55 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Oddbjørn Lindebekk. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4652020 RS 465/2020 45/2 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4662020 RS 466/2020 283/102 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4672020 RS 467/2020 161/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4682020 RS 468/2020 292/59 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4692020 RS 469/2020 260/4 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4702020 RS 470/2020 280/11 - igangsettingstillatelse trinn 3 - Ferdig byggesak, Domus Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4712020 RS 471/2020 241/129 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Harald Brekken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4722020 RS 472/2020 236/25 - Tillatelse til oppføring av anneks, Tone Jersin Ansnes og Pål Røsrud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4732020 RS 473/2020 288/199 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Siri Skjølsvold og Magnus Johansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4742020 RS 474/2020 194/54 – Dispensasjon fra LNFR og fra § 2.4 i Terreng og vegetasjon, samt tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Mari Holte Fløttum og Kristian Søbstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4752020 RS 475/2020 166/63 - Tillatelse til ny veranda/trapp og ny ytterdør, Moatun bo- og aktivitetssenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4762020 RS 476/2020 196/9 - Tillatelse til riving av 3 naust og oppføring av 6 naust, Olav Kvam Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4772020 RS 477/2020 303/79 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, med anneks og garasje, Matias Nyhus og Ingunn Steinvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4782020 RS 478/2020 317/82 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tor Kristian Iversen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4792020 RS 479/2020 246/54 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Torstein Skorve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4802020 RS 480/2020 273/1 - Tillatelse til oppføring av redskapshus, Mette Skjørstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4812020 RS 481/2020 154/107 - Ferdigattest, Bård Sundseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4822020 RS 482/2020 229/2 - Dispensasjon fra LNFR samt tillatelse til oppføring av anneks, Terje Storli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4832020 RS 483/2020 203/27 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Roar Holthe-Berg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4842020 RS 484/2020 111/21 - Tillatelse til oppføring tilbygg garasje, Ivar Austrheim Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4852020 RS 485/2020 283/80 - Tillatelse utvidelse av balkong 2. etg., Jon Erik Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4862020 RS 486/2020 39/1 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus, Hanna Ishol og Steffen Øyamo Ekrann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4872020 RS 487/2020 230/104 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Øyvind Sand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4882020 RS 488/2020 187/11 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4892020 RS 489/2020 100/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4902020 RS 490/2020 232/13 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Vidar Fykse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4912020 RS 491/2020 196/100 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4922020 RS 492/2020 151/2/F13 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4932020 RS 493/2020 288/185 - Ferdigattest (lagring av masser på boligtomt) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4942020 RS 494/2020 178/38 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4952020 RS 495/2020 271/270 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4962020 RS 496/2020 276/2 – Ferdiattest for tilbygg til kufjøs, Ingebrigt Røtvei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4972020 RS 497/2020 107/34 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Stein Røstad AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4982020 RS 498/2020 288/46 - midlertidig brukstillatelse - Luvegen 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4992020 RS 499/2020 24/39 – Dispensasjon fra takform til oppføring av tilbygg til bolighus, Hanne Tørset og Robert Karlsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5002020 RS 500/2020 316/18 - Tillatelse til oppføring tilbygg, ombygging plansilo og oppføring redskapshus, Thor Magne Dyrhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5012020 RS 501/2020 300/37 - Tillatelse til oppføring av hytte og garasje, Yrr Mørch og Tomas Jonsson Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5022020 RS 502/2020 198/46 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Willy og Elin Eidissen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5032020 RS 503/2020 241/120 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5042020 RS 504/2020 155/1 - Tillatelse til riving av garasje samt oppføring av redskapshus, Hallvard Storli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5052020 RS 505/2020 194/79 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og dispensasjon fra krav om slokkevann, Randi Halle-Knutsen Øien og Hans Reidar Halle-Knutzen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5062020 RS 506/2020 1513/1 - Tillatelse til oppføring av veg, vann og avløp, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5072020 RS 507/2020 178/39 - Tillatelse til oppføring av hytte, Øystein Gridseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5082020 RS 508/2020 204/165 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Ragnhild Vinsnesbakk og Frode Heksem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5092020 RS 509/2020 253/15 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5102020 RS 510/2020 243/1 - Ferdigattest (vei, Stortrølia) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5112020 RS 511/2020 305/89 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5122020 RS 512/2020 321/2 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5132020 RS 513/2020 241/127 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5142020 RS 514/2020 54/35 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5152020 RS 515/2020 283/20 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5162020 RS 516/2020 54/26 - Ferdigattest, Camilla Lyshagen og Reidar Granmo Pettersen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5172020 RS 517/2020 263/27 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5182020 RS 518/2020 29/62 - Tillatelse til oppføring av lagerbygg, MAMO Maskin Martin Morken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5192020 RS 519/2020 156/1 - Tillatelse til etablering av vei i Utesto-Gjelhaugen Hyttefelt , Ola Storli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5202020 RS 520/2020 237/63 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Erlend Brattbakk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5212020 RS 521/2020 302/29 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5222020 RS 522/2020 205/68 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5232020 RS 523/2020 151/10 - ferdigattest for riving av hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5242020 RS 524/2020 243/47 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Hege Færø-Finnvik og Tor Birger Færø-Finnvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5252020 RS 525/2020 193/52 - Ferdigattest, Øivind Spjøtvold og Sigrid Solberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5262020 RS 526/2020 202/54 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5272020 RS 527/2020 288/37 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5282020 RS 528/2020 179/99 - Dispensasjon fra LNFR til oppføring av garasje, Turid Skjervold Smeby og Gunnar Smeby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5292020 RS 529/2020 294/21 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, tilbakeføring av tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5302020 RS 530/2020 280/28 – Tillatelse til installering av trappeheis, Torbjørg Klevstuen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5312020 RS 531/2020 302/110 - Midlertidig brukstillatelse, Trude Merete Myhre og Roar Melum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS5322020 RS 532/2020 232/2 - Midlertidig brukstillatelse av infrastruktur for gnr/bnr. 232/13 og 232/16, Lundhytta AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE