eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 16 20200616 16.06.2020 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322020 PS 32/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og P-plass Oppdal Skiheiser - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332020 PS 33/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Jotunet - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342020 PS 34/2020 Mindre endring av kommuneplan og reguleringsplan for Driva boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352020 PS 35/2020 Søknad om mindre endring av kommuneplan og dispensasjon til deling, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362020 PS 36/2020 246/3 - Søknad om deling av landbrukseiendommen Negårdsløkken. Søker: Espen Stensheim Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372020 PS 37/2020 317/1 - Søknad om deling av landbrukseiendommen Sigridhaugen.Søker: Tore Kleffelgård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382020 PS 38/2020 307/44 - søknad om konsesjon. Søker: Randi Sandblost Størvold og Leif Olav Størvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392020 PS 39/2020 307/8 - søknad om konsesjon. Søker: Berit Haarstad Foss Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402020 PS 40/2020 253/3 - søknad om konsesjon. Søker: Arnstein Løkken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412020 PS 41/2020 246/1 - Søknad om omdisponering og fradeling - mindre tilleggsareal til boligtomt 246/47. Søker: Håkon Wognild Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422020 PS 42/2020 Oppfølging av arbeidet med estetikkveileder i Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS2702020 RS 270/2020 29/2 m.fl. - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2712020 RS 271/2020 29/2 - Tillatelse til oppføring av ny lagerhall og dispensasjon fra krav til byggehøyde, Miljøgjenvinning AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2722020 RS 272/2020 20/204 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje i tilknytning enebolig, samt dispensasjon fra regulert byggegrense, Stein og Ruth Mellemseter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2732020 RS 273/2020 289/74 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Vegard Øverhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2742020 RS 274/2020 271/293 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Joar Løvsletten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2752020 RS 275/2020 283/138 - Tillatelse til oppføring av bolig, Pawel Mojkowski og Malgorzata Mojkowska Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2762020 RS 276/2020 20/3 og 23/1 - Tillatelse til opparbeidelse av infrastruktur boligområde Brennhaug-Mjøen del II, område B3 og B7, Norgeshus Oppdal Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2772020 RS 277/2020 190/1 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Brandhaugan hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2782020 RS 278/2020 204/45/5 - Tillatelse til oppføring av lagerbygning, OTTO Oppdal AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2792020 RS 279/2020 194/80 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Anita og Rune Kvamme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2802020 RS 280/2020 209/1 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende fjøs, Rolf Morten Dørum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2812020 RS 281/2020 263/49 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje/redskapshus, samt dispensasjon fra regulert byggegrense, Tove Kvaal og Christer Husabø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2822020 RS 282/2020 16/47 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2832020 RS 283/2020 296/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Per Ole Bjørndal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2842020 RS 284/2020 48/1 - godkjent forpaktningsavtale 2020-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2852020 RS 285/2020 296/1/F1 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Per Ole Bjørndal/Oppdal Skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2862020 RS 286/2020 204/10 - Tillatelse til oppføring av garasje, Håvard Melhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2872020 RS 287/2020 284/58 - Midlertidig brukstillatelse for byggetrinn 1, utsatt frist for ferdigstillelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2882020 RS 288/2020 236/32 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2892020 RS 289/2020 283/86 - Tillatelse til oppføring av garasje, Matthias Richter-Trummer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2902020 RS 290/2020 288/56 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan, Bjerkehagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2912020 RS 291/2020 236/23 - Midlertidig brukstillatelse, Martin Sæthern Aasan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2922020 RS 292/2020 271/91 - Tillatelse til bygging av ny stolheis - Oppdal Skisenter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2932020 RS 293/2020 178/16 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2942020 RS 294/2020 192/12 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2952020 RS 295/2020 17/8 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2962020 RS 296/2020 181/1 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Knut Ola Strømsvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2972020 RS 297/2020 280/1 - Tillatelse til oppføring av veranda, Arnstein Aune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2982020 RS 298/2020 271/164 - Tillatelse til oppføring av terrasse, Marcin Przedlacki Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2992020 RS 299/2020 284/43 - igangsettingstillatelse (IG2) Ferdig bygg - byggesak Aunevegen 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3002020 RS 300/2020 47/53 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Olav Kåre Reinkind Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3012020 RS 301/2020 252/1 - Tillatelse til riving av garasje og oppføring av garasje og veranda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3022020 RS 302/2020 303/88 - Midlertidig brukstillatelse, Noralf Flatmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3032020 RS 303/2020 288/178 - Tillatelse til oppføring av forstøtningsmurer på boligeiendom, Berit Sæteren og Stian Knutsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3042020 RS 304/2020 280/3 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3052020 RS 305/2020 246/2 - Tillatelse til opparbeidelse av infrastruktur for Vangsenget hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3062020 RS 306/2020 177/18 - Tillatelse til deling av eiendom, Jorunn Leksås og Morten Jystad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3072020 RS 307/2020 52/10 - Tillatelse til oppføring av redskapshus, Hilde Rislien og Allan Karlsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3082020 RS 308/2020 16/1 - Tillatelse til deling av eiendom og dispensasjon fra reguleringsplan, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3092020 RS 309/2020 240/14 - Dispensasjon fra LNFR og tillatelse til oppføring av verneverdig våningshus, Anders Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3102020 RS 310/2020 300/26 - Dispensasjon fra takform og takvinkel samt tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Rune Meland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3112020 RS 311/2020 232/16 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Ingrid Wibe og Per Waatland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3122020 RS 312/2020 280/273 - Tillatelse til seksjonering av Lundhaug - Hoel Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3132020 RS 313/2020 181/1 - Tillatelse til opparbeidelse av veg, Ola Vuttudal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3142020 RS 314/2020 204/47/F14 - Ferdigattest , Oppdal VVS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3152020 RS 315/2020 72/1 - Ferdigattest, Ola Duås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3162020 RS 316/2020 178/32 - Dispensasjon fra krav om saltak og friformål - Asbjørn Leinslie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3172020 RS 317/2020 241/80 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og dispensasjon fra krav om slokkevann, Mari Angell-Petersen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3182020 RS 318/2020 246/45 - Ferdigattest, Ola H. Furunes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3192020 RS 319/2020 316/110 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3202020 RS 320/2020 194/56 - Ferdigattest, Kristin og Håvard Dalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3212020 RS 321/2020 204/117 - Tillatelse til oppføring av tilbygg/utvidelse av kjøkken, Johan M. Teiseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3222020 RS 322/2020 50/1 - Ferdigattest for tilbygg til våningshus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3232020 RS 323/2020 272/18 - Bruksendring, Håkon Mjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3242020 RS 324/2020 145/7 - Tillatelse til oppføring av tilbygg seterhus, aggregathus og utedo, Jan Arve Lønset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3252020 RS 325/2020 271/235 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Anne Øberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3262020 RS 326/2020 303/88 - Tillatelse til endring av mønehøyde på garasje, Noralf Snoen Flatmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3272020 RS 327/2020 288/44 - Igangsettingstillatelse riving, tilbygg og skilt, Bygger`n Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3282020 RS 328/2020 288/187 - Midlertidig brukstillatelse, Rannveig og Dørum og Kristian Kleven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3292020 RS 329/2020 194/84 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Per Ingvar Kronborg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3302020 RS 330/2020 183/1 -Tillatelse til deling av grunneiendom, Mari Elisabeth Breesgård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3312020 RS 331/2020 243/15 - Tillatelse til riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny, Marte Bjerke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3322020 RS 332/2020 289/55 - Tillatelse til deling av eiendom, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3332020 RS 333/2020 154/26 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3342020 RS 334/2020 77/1 - godkjenning av plan for nydyrking, Sivert Bjørnsen Heggvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3352020 RS 335/2020 271/274 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Jahn Winge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3362020 RS 336/2020 205/58 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3372020 RS 337/2020 205/66 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3382020 RS 338/2020 205/64 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3392020 RS 339/2020 205/63 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3402020 RS 340/2020 205/62 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3412020 RS 341/2020 178/1 - Dispensasjon fra LNFR til plassering av gapahuk ved Munkvollhovden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3422020 RS 342/2020 62/2 - Tillatelse til tiltak på Vårstigen med dispensasjon fra LNFR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3432020 RS 343/2020 198/15/F3 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Mur og Sten Design AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3442020 RS 344/2020 280/197 - Tillatelse til riving og oppføring av ny veranda, Anna Karina Dypvik Brattås og Jon Kåre Brattås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3452020 RS 345/2020 243/1 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Harald Vognild Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3462020 RS 346/2020 171/2 - Tillatelse til riving av gammelt fjøs og oppføring av nytt, Odd Arne Hoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3472020 RS 347/2020 299/85 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Pål Henriksen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3482020 RS 348/2020 288/194 - tillatelse til seksjonering av eiendom, Nestuggu Oppdal AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3492020 RS 349/2020 356/1/290 - Dispensasjon fra LNFR i plan samt tillatelse til riving og oppføring av fritidsbolig, Hans Snøve og Arnt Gulaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3502020 RS 350/2020 258/1 - søknad om å lage to åpninger i steinutgarder - godkjent. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3512020 RS 351/2020 299/85 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3522020 RS 352/2020 294/81 m.fl - Ferdigattest for 14 hytter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3532020 RS 353/2020 283/131 - Ferdigattest, Kristoffer Kleven og Liszewski Tomasz Pawel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3542020 RS 354/2020 288/1/F22 - Ferdigattest, Ingrid og Ludvig Yttergren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3552020 RS 355/2020 294/64 - Ferdigattest , Eldbjørg Karlssen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3562020 RS 356/2020 205/38 til 205/54 - Ferdigattest for 17 fritidsboliger - byggesøknad Langberga 2 hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3572020 RS 357/2020 202/58 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Anna Maria Lindén og Stig Andre Lindén-Røskar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE