eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 12 20200512 12.05.2020 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232020 PS 23/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Solrabben Hytteområde - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242020 PS 24/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252020 PS 25/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde - Ny 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262020 PS 26/2020 35/6 og 310/1 - søknad om mindre endring av kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272020 PS 27/2020 284/43 - Behandling av klage på rammetillatelse av 20.4.2020 - Marion Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282020 PS 28/2020 356/1/OBA248 - Tillatelse til riving av eksisterende jaktbu, oppføring av ny med tilbygd do og bod og dispensasjon fra kommuneplanens arealformål, Bjørn Smeby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292020 PS 29/2020 253/3 - søknad om fradeling av tun, landbrukseiendommen Vorhaug. Søker: Roger Gussiås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302020 PS 30/2020 112/2 - søknad om konsesjon, utsettelse av boplikt. Søker: Hege Haugnæss Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312020 PS 31/2020 Områdeplan for Utvalgt kulturlandskap Klevgardan med retningslinjer for tilskudd og budsjett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS2052020 RS 205/2020 42/3 - svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking, Kjell Jostein Loe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2062020 RS 206/2020 Dispensasjon etter motorferdselforskriften § 5 c, til bruk av egen snøscooter til hytte - Åmotsdalsvegen 950 - Tore Wolden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2072020 RS 207/2020 Dispensasjon etter motorferdselforskriften § 5 c, til bruk av egen snøscooter til hytte - Gravådalsvegen 44 - Tore Wolden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2082020 RS 208/2020 263/10 - Dispensasjon fra LNFR-formål og byggegrense, tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte m.m. - Ragnhild Fergestad og Kjetil Heggem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2092020 RS 209/2020 179/1 - Tillatelse til vegbygging, Ivar Bøe Morken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2102020 RS 210/2020 356/1/136 - Tillatelse til restaurering av fjellhytta og gjenoppbygging av uthus, Isabelle Myrhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2112020 RS 211/2020 198/25 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Ragnhild og Leif Rune Vang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2122020 RS 212/2020 196/9 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Gudrun og Ola Storli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2132020 RS 213/2020 288/197 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Mogens Johannessen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2142020 RS 214/2020 294/124 - midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2152020 RS 215/2020 204/164 - Søknad om oppføring av fritidsbolig, Mur og Anlegg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2162020 RS 216/2020 280/96 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, utvidelse av lager og varemottak - Rema 1000 Norge AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2172020 RS 217/2020 201/64 - Dispensasjon fra hensynssone reindrift og tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte samt garasje, Wenche og Anders Thorstensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2182020 RS 218/2020 271/247 - Midlertidig brukstillatelse, Wenche Skalmerås og Sverre Moe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2192020 RS 219/2020 9/1 - avtale om leie av jord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2202020 RS 220/2020 194/72 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2212020 RS 221/2020 196/94 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2222020 RS 222/2020 280/11 -Domus Oppdal igangsettingstillatelse trinn 2, Ferdig bygg og overgang over RV70 - Coop Oppdal SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2232020 RS 223/2020 95/7 - Tillatelse til endring og oppføring av utvendig fasadeskilt, Frich's Motell & Spiseri Oppdal AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2242020 RS 224/2020 196/103 - Ferdigattest, Merete Wiig og Erlend Langsrud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2252020 RS 225/2020 243/57 - Ferdigattest, Marit Hollingsæter og Jan Reidar Kippernes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2262020 RS 226/2020 236/1 midlertidig brukstillatelse - Vognill boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2272020 RS 227/2020 Ivar Bøe - dispensasjon til motorferdsel i utmark vinter 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2282020 RS 228/2020 204/154 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2292020 RS 229/2020 289/55 -Midlertidig brukstillatelse for deler av tiltak, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2302020 RS 230/2020 20/56 - Tillatelse til oppføring av garasje, samt veranda-tilbygg, Terje Mikael Steen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2312020 RS 231/2020 204/143 - Midlertidig brukstillatelse, Rasmusslættet hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2322020 RS 232/2020 288/194 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Luggume Hus og Hytter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2332020 RS 233/2020 289/55 - Tillatelse til igangsetting på tomt BFK1 - BFK8, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2342020 RS 234/2020 179/25 - Dispensasjon fra minste avstand fra dyrka mark og tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte, Berit Flaarønning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2352020 RS 235/2020 298/61 - Ettergodkjenning av tilbygg, Narve Lyngby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2362020 RS 236/2020 288/25 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2372020 RS 237/2020 298/61 - Ferdigattest, tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2382020 RS 238/2020 8/1 - Tillatelse til oppføring av redskapshus, Camilla Storli Haaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2392020 RS 239/2020 177/18 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan for Skinset - Furunes Hytteområde Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2402020 RS 240/2020 322/1 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan for Pøyta hyttegrend Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2412020 RS 241/2020 271/28 - Ferdigattest tilbygg og stabbur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2422020 RS 242/2020 316/112 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2432020 RS 243/2020 Steingrim Viken - dispensasjon til motorferdsel i utmark april 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2442020 RS 244/2020 271/250 - Tillatelse til oppføring av 2 fritidsboliger, Robert Pedersen/Tor Olav og Annicken Haugen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2452020 RS 245/2020 282/263 - Tillatelse til oppføring av bolig og dispensasjon fra reguleringsplan, Kristin Gravaune og Andreas Bjørkås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2462020 RS 246/2020 292/60 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Bark Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2472020 RS 247/2020 243/49 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Yngve Volent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2482020 RS 248/2020 198/40 - Tillatelse til deling grunneiendom, Tradisjonsutvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2492020 RS 249/2020 188/70 -tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Oppdalslaft AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2502020 RS 250/2020 292/60 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2512020 RS 251/2020 142/1 – Tillatelse til endring av gitt tillatelse samt oppføring av gjødselkumme, Sæther Brattsmil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2522020 RS 252/2020 228/1 - Tillatelse til riving av våningshus og oppføring av nytt våningshus med garasje, Martin Engelsjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2532020 RS 253/2020 29/2 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2542020 RS 254/2020 282/99 - Tillatelse til oppføring av garasje, Kjellrun Astrid Hagen og Arne Hagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2552020 RS 255/2020 316/18 - svar på søknad om utsettelse av ny gjødselplan for 2020, 970453539 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2562020 RS 256/2020 204/129 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Victor Jensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2572020 RS 257/2020 156/3 - Endring av type renseanlegg - Sandbekken hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2582020 RS 258/2020 232/2 - Midlertidig brukstillatelse av infrastruktur for gnr/bnr. 232/13 og 232/16, Lundhytta AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2592020 RS 259/2020 135/1 - Ferdigattest (sak 10/715) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2602020 RS 260/2020 203/16 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, May Helen og Kjell Erik Wennberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2612020 RS 261/2020 214/8 – Tillatelse til oppføring av enebolig med garasje, Marie Veggen Hindseth og Oddvar Hindseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2622020 RS 262/2020 198/40 – Midlertidig brukstillatelse av infrastruktur, Tradisjonsutvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2632020 RS 263/2020 52/28 - Midlertidig brukstillatelse av bolighus, Rune Fossum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2642020 RS 264/2020 274/31 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Ørjan Trenmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2652020 RS 265/2020 29/2 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2662020 RS 266/2020 271/91 - søknad om bygging av ny stolheis - Oppdal Skisenter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2672020 RS 267/2020 204/42 - søknad om ferdigattest for avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2682020 RS 268/2020 194/83 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig med dispensasjon, Olav Kvam Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2692020 RS 269/2020 194/73 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig med dispensasjon, Roald Nilsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE