eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 28 20200128 28.01.2020 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde og P-plass Oppdal Skiheiser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22020 PS 2/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Stølslia hytteområde II - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32020 PS 3/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Kvamman Ytre hytteområde - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42020 PS 4/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Brennhaug - Mjøen del II, B3 og B7 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52020 PS 5/2020 Forslag til detaljreguleringsplan for Utesto - Gjelhaugen - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62020 PS 6/2020 Ny kommunal forskrift - Forskrift om forsøksordning med persontransport med tyngre beltekjøretøy fra Oppdal skisenter til Blåørpiken, Oppdal kommune, Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72020 PS 7/2020 243/1 - Tillatelse til endring av reguleringsplanen for Trøaenget - klage på vedtak i delegert sak 19/653 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82020 PS 8/2020 265/2 - Innføring av midlertidig forbud mot tiltak jf. pbl. § 13-1, Gudbrand Sukke-Gulaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92020 PS 9/2020 Deling av landbrukseiendommer i Oppdal - Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102020 PS 10/2020 120/1 - Søknad om konsesjon - utsettelse av boplikt - Nyseter gård. Søker: Sven Erik Nyseter. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112020 PS 11/2020 208/1 - Søknad om konsesjon - utsettelse av boplikt - Dørremsgarden. Søker: Aron Joseph Halstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12020 RS 1/2020 173/17 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22020 RS 2/2020 105/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32020 RS 3/2020 205/26 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42020 RS 4/2020 301/8 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52020 RS 5/2020 294/75 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62020 RS 6/2020 280/98 - Tillatelse til riving av enebolig, Torshaug eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72020 RS 7/2020 316/109 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Jelhauin Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82020 RS 8/2020 293/46 - søknad om midlertidig brukstillatelse -Øvre Sandbekktun Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92020 RS 9/2020 271/8/F1 og 91 - Ferdigattest for utskiftning av stolheis, Oppdal skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102020 RS 10/2020 54/35 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Stein Forbregd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112020 RS 11/2020 280/3 - Tillatelse til oppføring av nytt bygg, flytting av Vetl-torget, Aune Gård AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122020 RS 12/2020 298/51 - Ferdigattest for midlertidig anleggsvei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132020 RS 13/2020 294/26/22 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142020 RS 14/2020 24/48 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152020 RS 15/2020 237/57 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162020 RS 16/2020 27/31 - Dispensasjon fra byggegrense mot veg, Hans Jørgen Flor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172020 RS 17/2020 284/3 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182020 RS 18/2020 271/234/S2 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192020 RS 19/2020 191/30 - Ferdigattest, tilbygg anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202020 RS 20/2020 191/30 - Ferdigattest, redskapsbod Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212020 RS 21/2020 283/129 - Igangsettingstillatelse 2 for råbygg/tett bygg, Biltema Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222020 RS 22/2020 292/58 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og anneks, Bark Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232020 RS 23/2020 241/126 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242020 RS 24/2020 64/13 - ferdigattest for tilbygg til produksjonshall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252020 RS 25/2020 33/33 - Dispensasjon fra byggegrense og tillatelse til oppføring av enebolig, Ragnhild Rise Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262020 RS 26/2020 288/188 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272020 RS 27/2020 19/1 - Dispensasjon fra LNFR-Formålet i forbindelse med bygging av garasje, Øystein Kvello Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282020 RS 28/2020 198/40 - tillatelse til oppføring av 2 hytter på tomtene H22 og H24 - Tradisjonsbygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292020 RS 29/2020 183/26 - tillatelse til riving av brannskadd hytte - Eli Aspen Tømmerbakke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302020 RS 30/2020 280/18/S1 - Ferdigattest - Oppdalssenteret AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312020 RS 31/2020 316/105 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322020 RS 32/2020 266/5 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332020 RS 33/2020 322/44 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342020 RS 34/2020 288/1/22 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352020 RS 35/2020 179/136 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362020 RS 36/2020 280/11- igangsettingstillatelse trinn 1. Riving, grunnarbeid, bunnledning, utvendig VA og plasstøpte betongkonstruksjoner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372020 RS 37/2020 288/1/22 - Oppheving av midlertidig brukstillatelse, Yttergren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382020 RS 38/2020 288/1/22 - Midlertidig brukstillatelse, Yttergren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392020 RS 39/2020 232/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402020 RS 40/2020 263/48 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412020 RS 41/2020 317/77/H15 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422020 RS 42/2020 317/75/H6 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432020 RS 43/2020 52/1 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442020 RS 44/2020 299/79 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452020 RS 45/2020 193/1 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462020 RS 46/2020 300/2 - Ferdigattest for riving av våningshus, Leif Olav og Randi Størvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472020 RS 47/2020 288/61 - Ferdigattest for Trevarefabrikken, Håvardsli Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482020 RS 48/2020 20/152 - Tillatelse til oppføring av tilbygg og dispensasjon fra regulert byggegrense, Anita og Kurt Erik Gjerstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492020 RS 49/2020 271/39 - Ferdigattest, Arnulf Friis Erdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502020 RS 50/2020 194/40 - Ferdigattest, Trude Bjørhusdal-Husby og Rune Husby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512020 RS 51/2020 289/75 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Vegard Øverhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522020 RS 52/2020 302/29 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til anneks, Jørn Kværness Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532020 RS 53/2020 299/65 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Våttåhaugen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542020 RS 54/2020 260/4 - tillatelse til oppføring av nytt brannskille mellom seksjon 1 og 2, Sunndalsvegen 473 og 475 - Per Olav Flø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552020 RS 55/2020 260/4 - tillatelse til reseksjonering av eiendom, Per Olav Bringsvor Flø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562020 RS 56/2020 288/167 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572020 RS 57/2020 205/39, 205/41 og 205/42 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS582020 RS 58/2020 283/131 - tillatelse til seksjonering, Tomasz Pawel Liszewski og Kristoffer Kleven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592020 RS 59/2020 210/63 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602020 RS 60/2020 280/1 - Ferdigattest, Arnstein Aune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612020 RS 61/2020 54/28 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622020 RS 62/2020 243/48 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Øystein Alne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS632020 RS 63/2020 283/11 - Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei, Inger Marie Bordal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS642020 RS 64/2020 317/80 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Linn Elisa og Steinar Skaanes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS652020 RS 65/2020 210/2 - Dispensasjon fra LNFR og tillatelse til flytting av avkjørsel til eiendommene 210/64 og 210/65, Snorre Haugland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS662020 RS 66/2020 298/86 – Dispensasjon fra veggkledning og tillatelse til riving av eksisterende bygg samt oppføring av ny fritidsbolig, Vibeke Rødsand Spachmo og Ronny Rødsand Spachmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS672020 RS 67/2020 284/58 -tillatelse til oppretting av to nye matrikkelenheter, areal til ny idrettshall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS682020 RS 68/2020 289/55 - Igangsettingstillatelse, infrastruktur vei, vann og avløp - Sletvoldtunet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692020 RS 69/2020 Rasmusslættet del 2 - tillatelse til endring av VA traseer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS702020 RS 70/2020 271/8 og 91 - Oppheving av vedtak nr. 19/575 og ny tillatelse til bygging av VA-grøft, Oppdal kommune og Oppdal Skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712020 RS 71/2020 292/1 - Utslippstillatelse, renseanlegg C, Østre Stavaløkkja Hyttefelt, tomtene 292/58, 292/59, 292/60, 292/61, Buen Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722020 RS 72/2020 317/36 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS732020 RS 73/2020 34/21 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS742020 RS 74/2020 299/79 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752020 RS 75/2020 293/30 - tillatelse til mindre endring av reguleringsplanen for Stølen Panorama Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762020 RS 76/2020 232/2 - tillatelse til endring i reguleringsplan Ørnkjell hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772020 RS 77/2020 271/5 - tillatelse til endring av detaljreguleringsplanen for Vangslia Fjellandsby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782020 RS 78/2020 Vedtak om å sette av NMSK midler til oppsøkende virksomhet -Foryngelse gjennom LENSA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792020 RS 79/2020 Avslag på søknad om utvidet kjøreløyve til Orkelsjøen vinteren 2020 - Liv Marit Vassli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS802020 RS 80/2020 169/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 20 daa. Søker: Anne Marie og Erik R. Nerhoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS812020 RS 81/2020 295/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 20 daa. Søker: Harald Rogstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS822020 RS 82/2020 55/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 15 daa. Søker: Trond Hegdal. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832020 RS 83/2020 107/4 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 20 daa. Søker Bjørkåsen gård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS842020 RS 84/2020 60/5 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 18 daa. Søker: Øyvind Drivstuen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS852020 RS 85/2020 125/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 10 daa. Søker: Ingeborg Morken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862020 RS 86/2020 105/1 - tilsagn om tilskudd til nydyrking av 7,5 daa. Søker: Steingrim Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872020 RS 87/2020 226/1 - tilssagn om tilskudd til nydyrking av 1,5 daa. Søker: Inge Detlie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS882020 RS 88/2020 355/7 og 355/22 - tilleggstilsagn av tilskudd til nydyrking av 53 daa. Søker: Erik Bjerke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE