eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 09 20191209 09.12.2019 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152019 PS 15/2019 Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen - resultat fra mekling og sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162019 PS 16/2019 Detaljreguleringsplan for Svahøa skiferbrudd - meklingsresultat og sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172019 PS 17/2019 233/1 - Behandling av klage på bygningsrådets vedtak i sak 19/53, avslag på rivingssøknad - Ivar Vognild Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182019 PS 18/2019 293/2 - Klage på bygningsrådets vedtak i sak 19/74 - Inger Turid og Jens Kr. Hunnestad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192019 PS 19/2019 Klage på bygningsrådets vedtak i sak 19/92 - delingssøknad Eli Marit Munkvold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS882019 RS 88/2019 177/33 - Svar på klage, Marit og Knut Brakstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS892019 RS 89/2019 241/60 - Ferdigattest, Kari Mette og Asbjørn Qvenild Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS902019 RS 90/2019 303/41 - Tillatelse til etablering av tilbygg, veg, snuplass/parkering, samt dispensasjon fra arealformål, Stig Sagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS912019 RS 91/2019 302/130 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og dispensasjon fra bestemmelse for tak-tekking, samt arealformål, Kathrine Lian og Årstein Ims Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS922019 RS 92/2019 298/51 - Tillatelse og dispensasjon til midlertidig anleggsvei - Kjell Inge Røkke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS932019 RS 93/2019 280/278 - Midlertidig brukstillatelse, Sagtomta AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS942019 RS 94/2019 204/47/F20 - Tillatelse til oppføring av lagerbygg, Norbeck Ent. AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952019 RS 95/2019 105/1 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking, Steingrim Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962019 RS 96/2019 241/127 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Ingerid Reinertsen og Anthony Leroyer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972019 RS 97/2019 291/3 - Tillatelse til oppføring av sauefjøs, Guri Conradi og Jo Skorem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982019 RS 98/2019 154/2 - Tillatelse til omlegging av vei, Krokåtvegen veilag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992019 RS 99/2019 272/30 - Dispensasjon fra mønehøyde og tillatelse til oppføring av bolig samt tillatelse til oppføring av forstøtningsmur, Jonas Langseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1002019 RS 100/2019 156/3 - tillatelse til deling av grunneiendom, Olaf Liabø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1012019 RS 101/2019 280/99 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Torbjørn Andersen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1022019 RS 102/2019 156/3 - tillatelse til deling av grunneiendom, Olaf Liabø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032019 RS 103/2019 177/33 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042019 RS 104/2019 283/1 - Ferdigattest for tilbygg til fjøs/driftsbygning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052019 RS 105/2019 292/50 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062019 RS 106/2019 288/49 - Ferdigattest, Ospvegen 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1072019 RS 107/2019 29/47 - Ferdigattest, garasjebygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1082019 RS 108/2019 183/61 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092019 RS 109/2019 183/107 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102019 RS 110/2019 283/118 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112019 RS 111/2019 241/1 - Ferdigattest - Infrastruktur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1122019 RS 112/2019 282/220 - Tillatelse til riving samt gjenoppføring av garasje, Britt S. Mellemseter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1132019 RS 113/2019 280/161 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1142019 RS 114/2019 303/62 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1152019 RS 115/2019 20/279/S1 og S2 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1162019 RS 116/2019 271/232/S1 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1172019 RS 117/2019 299/93 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1182019 RS 118/2019 316/90 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1192019 RS 119/2019 188/56 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1202019 RS 120/2019 241/108 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1212019 RS 121/2019 29/43 - Tillatelse til oppføring av kontorlokale, HB, Transport AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1222019 RS 122/2019 280/45 - Tillatelse til bruksendring til boligformål, Sindre Rynning Hansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1232019 RS 123/2019 294/79 - Midlertidig brukstillatelse, Pia J Greger-Nilsen og Knut-Olav Skjetne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1242019 RS 124/2019 280/278 - Påslippstillatelse til kommunalt nett, Andelssagtomta. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1252019 RS 125/2019 322/73 – Ferdigattest for fritidsbolig, Unni Kristin Søbstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1262019 RS 126/2019 282/1 - Tillatelse til oppføring av driftsbygning i landbruket, Hege Fjøsne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1272019 RS 127/2019 205/61 til 77 - Tillatelse til om oppføring av 17 hytter i Langberga hytteområde, Saltdalshytta Entreprenør AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1282019 RS 128/2019 289/76 - Midlertidig brukstillatelse (støyskjerm, infrastruktur) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292019 RS 129/2019 236/21 - avslag på søknad om endring av reguleringsplan for Vognill boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1302019 RS 130/2019 317/18 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312019 RS 131/2019 294/124 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Boligbyggern Oppdal AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322019 RS 132/2019 151/2/F2 - Tillatelse til bruksendring av bolighus og tillatelse til oppføring av tilbygg, Jorunn Løkkhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332019 RS 133/2019 156/97 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1342019 RS 134/2019 230/40 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ole Erik Vognild. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1352019 RS 135/2019 204/42 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Randi Nesje Myhr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1362019 RS 136/2019 151/10 - Tillatelse til riving av hytte, Tor Harald Landløpet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1372019 RS 137/2019 Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1382019 RS 138/2019 Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1392019 RS 139/2019 321/19 – Tillatelse til riving av uthus og bygging av ny garasje, Nils Martin Holden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1402019 RS 140/2019 35/1 - Ferdigattest, Erik Gissinger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1412019 RS 141/2019 35/1 - Ferdigattest, Erik Gissinger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1422019 RS 142/2019 29/19 - Midlertidig brukstillatelse, Oppdal Garasjeanlegg SUS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1432019 RS 143/2019 292/61 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1442019 RS 144/2019 20/277 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1452019 RS 145/2019 243/1 - tillatelse til endring av reguleringsplan for Trøaenget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1462019 RS 146/2019 49/1 - Vedtak om regionalt miljøstilskudd til jordbruket 2018 - Ny behandling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1472019 RS 147/2019 294/79 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Pia J Greger-Nilsen og Knut-Olav Skjetne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1482019 RS 148/2019 107/4 - Vedtak om regionalt miljøstilskudd til jordbruket 2018 - Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1492019 RS 149/2019 34/21 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Øyvind Blikken. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1502019 RS 150/2019 288/1/F23 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1512019 RS 151/2019 288/1/F24 - Tillatelse til oppføring av carport, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1522019 RS 152/2019 205/44, 205/46, 205/48 ,205/52, 205/53 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1532019 RS 153/2019 271/91 - tillatelse til deling av eiendom, Oppdal Skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE