eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 18 20191118 18.11.2019 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Utvalg for bygg- og arealplansaker - valgperioden 2019-2023 - underskrift av protokoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22019 PS 2/2019 Behandling av klage på rammetillatelse av 16.09.2019, SIVA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32019 PS 3/2019 280/279 - Endring av gitt rammetillatelse, SIVA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42019 PS 4/2019 214/8 - Dispensasjon fra fritidsformålet og avstand til dyrkamark vist i kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52019 PS 5/2019 Forslag til detaljreguleringsplan for Andelssagtomta - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62019 PS 6/2019 Forslag til utvidelse av detaljreguleringsplanen for Stuggulia hyttegrend - politisk avklaring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72019 PS 7/2019 280/13 - søknad om endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum, Hoel & Sønner AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82019 PS 8/2019 307/8 - søknad om deling av grunneiendom - Marita Wickstrøm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92019 PS 9/2019 160/1 - søknad om tillatelse til deling av grunneiendom - Benthe Bråthen Jære og Morten Jære Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102019 PS 10/2019 293/2 - Klage på bygningsrådets vedtak i sak 19/74 - Inger Turid og Jens Kr. Hunnestad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112019 PS 11/2019 196/7 - Søknad om konsesjon landbrukseiendom Torveskalvhåggån. søker: Edel Thyve og Aleksander Fjellvang. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122019 PS 12/2019 148/1 - Søknad om konsesjon på landbrukseiendommen Ustistu Sliper. Søker: Jørgen Breen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132019 PS 13/2019 310/2 - Søknad om konsesjon for erverv av tilleggsjord. Søker: Marianne og Bjørn Rise Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142019 PS 14/2019 Høringssvar - delrevisjon av forvaltningsplan - nye / presiserte retningslinjer for transport til hytter med adresse Snøfjellstjønnvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12019 RS 1/2019 60/5 - vedtak om nydyrking, Øyvind Drivstuen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22019 RS 2/2019 282/305 - Tillatelse til oppføring av tak over terrasse og dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei, Ingar Asla Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32019 RS 3/2019 Tillegg til dispensasjon for tillatelse til landing med helikopter i forbindelse med vegetasjonsrydding av Vårstigen - landing ved Gammalholet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42019 RS 4/2019 294/73 - Tillatelse til endring av fasade på eksisterende hytte samt oppføring av anneks, Kaffepause AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52019 RS 5/2019 204/152 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Joakim Hem Orskaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62019 RS 6/2019 156/106 - Tillatelse for oppføring av fritidsbolig, Henrik Larsen og Annette Haugsdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72019 RS 7/2019 293/53 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Oppdalslaft AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82019 RS 8/2019 316/110 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Teambygg Oppdal AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92019 RS 9/2019 232/2 - tillatelse til deling av grunneiendom - Ørnkjell hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102019 RS 10/2019 241/132 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Ann Cicilie Larsen og Gelein de Koeijer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112019 RS 11/2019 301/8 - Tillatelse til bruksendring, omgjøring av 2. etg. i garasje til anneks, Magnar Hårstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122019 RS 12/2019 241/117 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132019 RS 13/2019 200/36 - Ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142019 RS 14/2019 236/32 - Tillatelse til oppføring av enebolig med carport, Våttåhaugen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152019 RS 15/2019 201/17 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162019 RS 16/2019 202/59 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172019 RS 17/2019 316/83 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182019 RS 18/2019 232/8 - Ferdigattest for tilbygg på hytte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192019 RS 19/2019 111/49 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202019 RS 20/2019 26/3 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212019 RS 21/2019 317/68 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222019 RS 22/2019 220/2 - Ferdigattest for avløpsanlegg på Rolvsjordsetra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232019 RS 23/2019 271/232/S2 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242019 RS 24/2019 227/8 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252019 RS 25/2019 55/3 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262019 RS 26/2019 317/18 - Tillatelse til riving av bygninger, Statens vegvesen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272019 RS 27/2019 294/124 - Tillatelse til endring av byggehøyde, mur og VA føringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282019 RS 28/2019 294/26/F22 - Tillatelse til fasadeendring garasje, Svenn Olav Storløs Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292019 RS 29/2019 182/23 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302019 RS 30/2019 29/47 - Ferdigattest, Oppdal Maskinkompani kontor og verkstedbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312019 RS 31/2019 236/26 - Midlertidig brukstillatelse, Langseth og Kyrkjeeide Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322019 RS 32/2019 250/14 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332019 RS 33/2019 202/34 - Tillatelse til oppføring av garasje og dispensasjons fra bestemmelse pkt. 1.1.1 og pkt. 1.2.1, Asle Jostein Hovda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342019 RS 34/2019 271/229 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352019 RS 35/2019 246/2 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Bjørn Engelsjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362019 RS 36/2019 288/1 - tillatelse til deling av grunneiendom - Erik I. Bjerke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372019 RS 37/2019 271/261 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Buan Holding AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382019 RS 38/2019 29/55 - Tillatelse til oppføring av plasthall, Oppdal Graving og transport AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392019 RS 39/2019 20/3 - tillatelse til deling av eiendom - tillegg til gnr. 20 bnr. 80, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402019 RS 40/2019 29/2 - tillatelse til deling av eiendom - Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412019 RS 41/2019 250/14 - Tillatelse til tilbygg og bruksendring, Klas Storler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422019 RS 42/2019 159/14 - Ferdigattest, Hjulstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432019 RS 43/2019 4011/2 - Tillatelse til tiltak på stasjonsbygning - Kongsvoll stasjon, Bane Nor Eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442019 RS 44/2019 288/46 - igangsettingstillatelse - hele tiltaket, Luvegen 9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452019 RS 45/2019 246/15 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Svein Arve Tronsgård. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462019 RS 46/2019 292/20 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Olav Utheim. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472019 RS 47/2019 179/1 - tillatelse til endring i reguleringsplanen for Munkvollhovden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482019 RS 48/2019 294/75 - Tillatelse til bruksendring av uthus til anneks, Atle Hoem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492019 RS 49/2019 219/53 -tillatelse av endring, Cato Høve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502019 RS 50/2019 205/1 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Saltdalshytta Entreprenør AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512019 RS 51/2019 271/8 og 91 - Tillatelse til bygging av VA-grøft, Oppdal Skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522019 RS 52/2019 Storli Gard - Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene - fyglehundprøve i april - trening av fuglehund i april - 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532019 RS 53/2019 210/53 - Oppheving av vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542019 RS 54/2019 294/124 - Tillatelse til senking, mur og VA. Igangsettingstillatelse resterende arbeider - Boligbyggern AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552019 RS 55/2019 210/53 Tillatelse til endring. Cato Høve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562019 RS 56/2019 280/99 - tillatelse til endring av reguleringsplanen for Bjørndalshagen, Tore og Kirsten Berg Andersen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572019 RS 57/2019 280/44 - Tillatelse til riving av 3 bygninger Smivegen 2 - 4, Oppdal Maskinkompani Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS582019 RS 58/2019 155/1 m.fl. - tillatelse til deling av grunneiendom, Hallvard Storli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592019 RS 59/2019 316/18 - godkjenning av plan for nydyrking, Tor Magne Dyrhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602019 RS 60/2019 280/19 og 280/228 - tillatelse til deling av grunneiendom, Bilal Kara og Skreen og Stensrud Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612019 RS 61/2019 296/1 - Stølen hyttegrend - tillatelse til endring av reguleringsbestemmelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622019 RS 62/2019 296/39 - tillatelse til endring av reguleringsbestemmelser, Gardågrenda hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS632019 RS 63/2019 302/53 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS642019 RS 64/2019 283/129 - Tillatelse til endring av rammetillatelse, samt igangsetting byggetrinn 1, Biltema Real Estate Norway AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS652019 RS 65/2019 241/41 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS662019 RS 66/2019 210/62 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS672019 RS 67/2019 4011/4 - Ferdigattest, Drivstua bru Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS682019 RS 68/2019 Tillatelse til endring av reguleringsplan - Nyhaugen hyttegrend del 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692019 RS 69/2019 205/38-43-45-47-49-50 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS702019 RS 70/2019 299/92 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712019 RS 71/2019 226/1 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking, Inge Detlie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722019 RS 72/2019 204/84 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Arvid Romstad. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS732019 RS 73/2019 241/40 - ferdigattest avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS742019 RS 74/2019 264/16 - Ferdigattest for avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752019 RS 75/2019 243/61 - søknad om utslippstillatelse, Haakon Stene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762019 RS 76/2019 194/81 - Tillatelse til mindre planendring - Solgrenda hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772019 RS 77/2019 241/1 -Utslippstillatelse for byggetrinn 3 Kåsenget hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782019 RS 78/2019 241/25 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792019 RS 79/2019 194/54 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Kristian Søbstad. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS802019 RS 80/2019 316/84 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS812019 RS 81/2019 202/63 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS822019 RS 82/2019 295/27 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832019 RS 83/2019 280/96 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS842019 RS 84/2019 271/275 - Ferdigattest, Kjell Olav Ulriksen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS852019 RS 85/2019 68/16 - Ferdigattest på byggesøknad, Tove Samstad og John Krokstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862019 RS 86/2019 189/9 – Ferdigattest for Sæterhaug, Ove Karlsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872019 RS 87/2019 205/20 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Håvard Wiggen Hansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE