eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 06 21 20220621 21.06.2022 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292022 PS 29/2022 Forslag til reguleringsplan for Stavåløkken østre, endring - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302022 PS 30/2022 Forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312022 PS 31/2022 280/3, 280/114, 288/4 m.fl. - Endring av områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, SIVA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322022 PS 32/2022 280/11 - Behandling av dispensasjon fra krav om fast dekke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332022 PS 33/2022 356/1/F160 - Søknad om dispensasjon fra LNFR og byggegrense mot vassdrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342022 PS 34/2022 265/8, 265/9, 1070/5 og 1070/6 - Forslag til mindre endring av kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352022 PS 35/2022 37/2 - Klage på vedtak om dispensasjon fra LNFR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362022 PS 36/2022 128/1 - fradeling av boligtomt Uv - Kommunens vedtak påklaget av Statsforvalteren i Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372022 PS 37/2022 92/1 - søknad om omdisponering av fulldyrket jord til areal for vedproduksjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382022 PS 38/2022 254/4 - Søknad om konsesjon, erverv av skogteig som tilleggsareal til 276/2. Søker: Ingebrigt Røtvei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392022 PS 39/2022 356/1 - Oppdalstrappa, søknadens status - Oppdalstrappas venner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS3982022 RS 398/2022 299/44 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Sigurd Baldersheim Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3992022 RS 399/2022 356/1/67 - tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig. Hans Røtvei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4002022 RS 400/2022 56/1/F3 og 57/1/F2 - igangsettingstillatelse for riving av pelsdyrhus, Stig Storholm - Fjellregionen pelsdyralslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4012022 RS 401/2022 57/1/F4 - igangsettingstillatelse for riving av pelsdyrhus, Arnfinn Mjøen - Fjellregionen pelsdyralslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4022022 RS 402/2022 307/12 - igangsettingstillatelse for riving av låve, grunn- og betongarbeider samt bunnledninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4032022 RS 403/2022 272/10 - Ferdigattest for garasje/carport, Elias Ishoel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4042022 RS 404/2022 205/28 - endring av gitt tillatelse. Reidar Haugsgjerd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4052022 RS 405/2022 79/13 - tillatelse til oppføring av tilbygg. Unn Marit Forbregd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4062022 RS 406/2022 179/140 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Stein Helge Myrbostad. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4072022 RS 407/2022 20/152 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Kurt Erik Gjerstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4082022 RS 408/2022 328/37 - Ferdigattest oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Anders Homboppføring av tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4092022 RS 409/2022 283/118 - Tillatelse til oppføring av tomannsbolig, KAM Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4102022 RS 410/2022 280/179 - forlengelse av midlertidig brukstillatelse - SIVA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4112022 RS 411/2022 156/112 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Thor-Aage Kaminka Heiberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4122022 RS 412/2022 292/45 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Ingjerd Camilla Skogmo og Tor-Erik Sivertsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4132022 RS 413/2022 275/30 - Igangsettingstillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig, Mari Dotterud og Bjørn Lerstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4142022 RS 414/2022 295/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Harald Rogstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4152022 RS 415/2022 203/15 - tillatelse til oppføring av tilbygg. Eiliv Mæhle Liljevik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4162022 RS 416/2022 248/12 og 242/18 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4172022 RS 417/2022 219/14 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Henriette Morken og Magne-Thomas Hafstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4182022 RS 418/2022 302/125 -Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Røhjell Ansnes og Bjørn Ove Ansnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4192022 RS 419/2022 271/304 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Kolbjørn Frøseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4202022 RS 420/2022 31/2 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4212022 RS 421/2022 111/13 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4222022 RS 422/2022 277/1 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4232022 RS 423/2022 280/42 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4242022 RS 424/2022 282/146 - Tillatelse til utvendig påbygg og tilbygg, samt endring av innvendig brannskille, Stian Alexander Henriksen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4252022 RS 425/2022 280/11 - tillatelse til endring av gitt tillatelse. Coop Oppdal Sa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4262022 RS 426/2022 290/25 - Dispensasjon fra avstand til grense samt tillatelse til oppføring av anneks med carport, Alf Magne Skarsvåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4272022 RS 427/2022 204/47 - Utslippstillatelse for oljeutskiller, Norbeck Ent AS. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4282022 RS 428/2022 287/15 - Tillatelse til riving av garasje, samt oppføring av ny garasje som tilbygg til enebolig, Torhild Holstad og Mads Daniel Thomassen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4292022 RS 429/2022 193/103 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Toril Fuglem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4302022 RS 430/2022 271/266 - tillatelse til endring av fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4312022 RS 431/2022 196/72 - Ferdigattest tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4322022 RS 432/2022 271/300 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Stjern Entreprenør AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4332022 RS 433/2022 253/20 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4342022 RS 434/2022 23/18 - Midlertidig brukstillatelse av enebolig, Karen Dalsegg og Steffen Lund Frøseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4352022 RS 435/2022 241/125 - Ferdigattest for fritidsbolig, Steinar Johan Ludvigsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4362022 RS 436/2022 237/67 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4372022 RS 437/2022 158/13 - vedtak i klagesak - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4382022 RS 438/2022 95/7 - tillatelse til bytte av mast Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4392022 RS 439/2022 205/72 - Tillatelse til oppføring av garasje og endring av adkomst, Kristin By Farstad og Rune Farstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4402022 RS 440/2022 296/44 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4412022 RS 441/2022 193/26 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS4422022 RS 442/2022 70/3 og 70/4 - dispensasjonssøknad for 2 nettstasjoner - Tensio AS Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE