eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 05 10 20220510 10.05.2022 09:00 Rådhuset Kullsjøen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222022 PS 22/2022 Forslag til detaljreguleringsplan for Rv. 70 Brudalen - Festa, gang- og sykkelveg - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232022 PS 23/2022 194/72 - klage på vedtak - dispensasjon for vegtrase - Solgrenda hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242022 PS 24/2022 47/14 - Klage på rammetillatelse, Marion Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252022 PS 25/2022 70/3 - Omdisponering av innmarksbeite/ dyrka jord for etablering av nettstasjon, TENSIO TS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262022 PS 26/2022 211/1 - Søknad om fritak fra gebyr, Gjevilvassdalen skiløypeforening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272022 PS 27/2022 37/1 og 85/3 - søknad om deling av driftsenhet, Else-Brit Mjøen og Tore Forbregd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS3232022 RS 323/2022 302/150 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig, garasje og anneks. Ivar Rune Ansnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3242022 RS 324/2022 280/215 - midlertidig brukstillatelse 1 - Innvendige areal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3252022 RS 325/2022 210/51 - tillatelse til oppføring av anneks. Bjørn Erik Tunheim Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3262022 RS 326/2022 298/51 - tillatelse til riving og oppføring av ny del av fritidsbolig. Kjell Inge Røkke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3272022 RS 327/2022 232/21 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3282022 RS 328/2022 70/37 - Tillatelse til planendring på gnr/bnr 70/37 i reguleringsplan for Fagerhaug flyplass Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3292022 RS 329/2022 274/29 - Ferdigattest garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3302022 RS 330/2022 274/29 - Ferdigattest tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3312022 RS 331/2022 288/185 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3322022 RS 332/2022 271/293 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3332022 RS 333/2022 271/329, 271/330 og 271/326 - Tillatelse til endring av detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3342022 RS 334/2022 271/326 - Tillatelse til deling av eiendom, Vangsløkkja Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3352022 RS 335/2022 196/26 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til anneks, Terje Jacobsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3362022 RS 336/2022 271/183 – Igangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Pebeno Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3372022 RS 337/2022 156/38 - Utslippstillatelse for avløpsvann, John Binde. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3382022 RS 338/2022 193/105 – Ferdigattest or fritidsbolig, Ingjer Ofstad og Tom Presthus Holm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3392022 RS 339/2022 194/22 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Birger og Helen Overaae. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3402022 RS 340/2022 29/43 - Ferdigattest for lagerbygg, HB Transport AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3412022 RS 341/2022 179/1 - Midlertidig brukstillatelse av fritidsbolig, Lars A. Stefan Tone Lise Henden Kanestrøm og Lars Arne Stefan Kanestrøm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3422022 RS 342/2022 296/60 - Midlertidig brukstillatelse av fritidsbolig, LIss Enebakk Grøntvedt og Odd Einar Grøntvedt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3432022 RS 343/2022 204/166 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig med garasje, Boligcompaniet Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3442022 RS 344/2022 199/37 - Tillatelse til heving av takhøyde, Maria Pettersvik Arvnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3452022 RS 345/2022 194/22 - Tillatelse til oppføring av tilbygg og utviding av fritidsbolig. Helen Overaae Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3462022 RS 346/2022 232/2 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Lundhytta AS. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3472022 RS 347/2022 Godkjenning av endring av bomavgift i Gjevilvassveien SA. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3482022 RS 348/2022 321/17 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3492022 RS 349/2022 54/36 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Øystein Forbregd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3502022 RS 350/2022 230/79 – Ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, Bente Viste og Arne Ingar Liamo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3512022 RS 351/2022 54/32 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Aud og Stein Forbregd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3522022 RS 352/2022 289/88 - Midlertidig brukstillatelse, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3532022 RS 353/2022 289/87 - Midlertidig brukstillatelse, Sletvoldtunet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3542022 RS 354/2022 263/35 - Dispensasjon fra minste avstand til dyrka jord og rammetillatelse til oppføring av anneks/badehus, Terje Bye Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3552022 RS 355/2022 20/3 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3562022 RS 356/2022 193/36 - Dispensasjon fra plankrav og LNFR samt tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Frode Berg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3572022 RS 357/2022 219/14 - Tillatelse til deling av eiendom, Magne-Thomas Hafstad og Henriette Morken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3582022 RS 358/2022 283/132 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3592022 RS 359/2022 107/4 – Ferdigattest for driftsbygning, Anita Schive Bjerkaas og Stig Hindseth Bjerkaas Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3602022 RS 360/2022 263/35 - Dispensasjon fra minste avstand til dyrka jord og rammetillatelse til oppføring av anneks/badehus, Terje Bye Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS3612022 RS 361/2022 283/133 - Ferdigattest for enebolig, Frode Ledal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE