eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 01 18 20220118 18.01.2022 09:00 Rådhuset Kullsjøen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12022 PS 1/2022 Avtale om vertskommunesamarbeid om barnehagemyndighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22022 PS 2/2022 Søknad om videreføring av avtale ang. skolelokaler Lønset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32022 PS 3/2022 Fastsetting av Forskrift om minsteareal for tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr, Oppdal kommune, Trøndelag. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42022 PS 4/2022 Søknad om tilskudd til brøyting av pelsfarmområdet, vinter 2021/22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52022 PS 5/2022 Tildeling av støtte fra Marit Stølens legat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62022 PS 6/2022 284/58 - Søknad om etablering av disc-golf bane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72022 PS 7/2022 284/60 - Etablering av elbil-ladere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12022 RS 1/2022 Høring - Endringer i TT-ordningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22022 RS 2/2022 Høring - forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved koronautbruddet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32022 RS 3/2022 Høring - forslag om fartsgrense 80 km/t langs E6 i Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42022 RS 4/2022 Høring - forslag til endring av fredningsforskriftene for veianlegg, bruer og byggverk i Statens vegvesens eie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52022 RS 5/2022 Høring - forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62022 RS 6/2022 Høring - forslag til endringer i friskoleloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72022 RS 7/2022 Høring - forslag til lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst og familieområdet mv. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82022 RS 8/2022 Høring - forslag til retningslinje for utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92022 RS 9/2022 Høring - utkast til retningslinje for vurdering av samværsordning ved omsorgsovertakelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102022 RS 10/2022 Utbetaling av tilskudd til Pilegrimsdager Dovrefjell 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112022 RS 11/2022 Svar på søknad om tilskudd til barn og unge - driftsstøtte 2021 Oppdal juniorkorps Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122022 RS 12/2022 Svar på søknad om tilskudd til korps-kick-off Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132022 RS 13/2022 Svar på søknad om tilskudd til mindre kulturtiltak - konsert i Lønset kirke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142022 RS 14/2022 Svar på søknad om støtte til nyttårskonsert Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152022 RS 15/2022 Midler til drift av lysløyper for 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162022 RS 16/2022 Rapport Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172022 RS 17/2022 Vedtak om endring av vedtekter - OLE OG ELISABETH MELLEMS LEGAT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182022 RS 18/2022 Vedtak om endring av vedtekter - OPPDAL KOMMUNES SOSIALLEGAT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192022 RS 19/2022 Vedtak om endring av vedtekter - MARIT STØLENS LEGAT, Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202022 RS 20/2022 Svar på søknad om tilskudd til utredning og prosjektering - Husbanken Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE