eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 06 23 20220623 23.06.2022 09:30 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS682022 PS 68/2022 Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 02.06.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692022 PS 69/2022 Tertialrapport 1 2022 med budsjettkorrigering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702022 PS 70/2022 Oppfølging av politiske vedtak per 30.04.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712022 PS 71/2022 Handlingsplan 2023-2026 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722022 PS 72/2022 Søknad om utbyggingstilskudd - Bjørkåsen vasslag (VA Spælavegen) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732022 PS 73/2022 Omprioritering av midler fra sanering VA-Roseringen til Sanering VA-Morkelvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742022 PS 74/2022 Friluftslovens § 35 - myndighet til å fatte vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752022 PS 75/2022 280/3, 280/114, 288/4 m.fl. - Endring av områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, SIVA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762022 PS 76/2022 Nye deltakerkommuner Plankontoret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772022 PS 77/2022 Utredning - utvikling av et fullverdig distriktsmedisinsk senter i Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782022 PS 78/2022 Kostnadsoverslag søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792022 PS 79/2022 Endring av forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802022 PS 80/2022 Besøksforvaltning i Oppdal kommune - pilotprosjekt i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812022 PS 81/2022 Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822022 PS 82/2022 Rullering av Veteranplan for Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832022 PS 83/2022 Overtakelse av lån fra Oppdal distriktsmedisinske senter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO162022 FO 16/2022 Interpellasjon fra Venstre v/ Håkon Nordseth - håndtering av belastningen på veinære og sårbare friluftsområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212022 RS 21/2022 Personvernombudets årsmelding for året 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222022 RS 22/2022 Signert protokoll fra generalforsamling i TrønderEnergi AS 24.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232022 RS 23/2022 Protokoll - møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS 27.04.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242022 RS 24/2022 Bruk av Oppdal helsesenter sitt disposisjonsfond - data og it-utstyr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE