eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 06 02 20220602 02.06.2022 09:30 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS502022 PS 50/2022 Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 05.05.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512022 PS 51/2022 Strukturendring i TrønderEnergi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522022 PS 52/2022 Styringsdokument for innføring av Helseplattformen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532022 PS 53/2022 Oppretting av ny LIS1-stilling 1. september 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542022 PS 54/2022 Tiltak for rekruttering av fastlege gjennom ALIS-tilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552022 PS 55/2022 Årsregnskap og årsmelding 2021 for Oppdal kulturhus KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562022 PS 56/2022 Årsregnskap og årsmelding 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572022 PS 57/2022 Sluttrapport for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582022 PS 58/2022 Utredning - utvikling av et fullverdig distriktsmedisinsk senter i Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592022 PS 59/2022 Rullering av Veteranplan for Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602022 PS 60/2022 Kantineløsning Oppdal ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612022 PS 61/2022 Vedtektsendring Oppdal kulturhus KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622022 PS 62/2022 Valg av styre i Oppdal kulturhus KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632022 PS 63/2022 Ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA (interkommunalt samarbeid akuttforurensning) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642022 PS 64/2022 Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652022 PS 65/2022 294/32, 71 - Utvikling/salg av kommunal eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662022 PS 66/2022 288/142 mfl. - Regulering av festeavgift - innløsning Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS672022 PS 67/2022 Søknad om fritak fra politiske verv - Ketil Jacobsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO142022 FO 14/2022 Interpellasjon fra SP v/ Odd Arne Hoel - gang- og sykkelveg Fv. 6516 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO152022 FO 15/2022 Interpellasjon fra SP v/ Linda Mai H. Weiseth - fleksibel transport i Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152022 RS 15/2022 Møteprotokoll fra representantskapets møte 25.04.2022 - ReMidt IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162022 RS 16/2022 Protokoll fra generalforsamlingen 25.04.2022 - ReMidt Næring AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172022 RS 17/2022 Protokoll årsmøte 26.04.2022 - Midt-Norge IUA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182022 RS 18/2022 Protokoll fra møte i Kontrollutvalg Fjell IKS 02.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192022 RS 19/2022 Protokoll fra årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 25.04.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202022 RS 20/2022 Signert protokoll fra møte i representantskapet TBRT IKS 22.04.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE