eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 05 05 20220505 05.05.2022 09:30 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312022 PS 31/2022 Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 17.03.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322022 PS 32/2022 Forankring av prosess for utvidet samarbeid mellom Oppdal og Rennebu kommuner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332022 PS 33/2022 Overtakelse av Oppdal distriktsmedisinske senter ODMS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342022 PS 34/2022 Vedtektsendring Vekst Oppdal holding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352022 PS 35/2022 Eierskapsmelding - oppdatering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362022 PS 36/2022 Prissikringsstrategi ved salg av elektrisk kraft - revidering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372022 PS 37/2022 Bærekraftsfond - grunnkapital og forvaltning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382022 PS 38/2022 Finansreglement for Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392022 PS 39/2022 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402022 PS 40/2022 241/1 m. fl. - Klage på vedtak om endring av reguleringsplaner for Skarvassosen/Kvammslia hytteområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412022 PS 41/2022 Oppdatert omsorgsanalyse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422022 PS 42/2022 Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenester for brukergruppen 0-66 år Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432022 PS 43/2022 Strategi for verdibevarende vedlikehold av kommunale bygninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442022 PS 44/2022 Vedlikehold av kommunale veger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452022 PS 45/2022 Budsjettkorrigering - ubrukte midler tilhørende investeringsprosjekter fra 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462022 PS 46/2022 247/27 - Tilbakekjøp av boligtomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472022 PS 47/2022 199/23/2 og 199/24/2 - Tilbakeføring av festeforhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482022 PS 48/2022 271/96 - Søknad om å få frafalle festekontrakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492022 PS 49/2022 Styrsvollen gard - søknad om midler til flerbruksarena Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO92022 FO 9/2022 Spørsmål fra SV v/ Ingvild Vikan - nullvisjon for søppel på avveie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO102022 FO 10/2022 Spørsmål fra SP v/ Odd Arne Hoel - gjennvinningsmyten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO112022 FO 11/2022 Spørsmål fra Venstre v/ Elisabeth Hals til kommunestyremøte 05.05.22 - legesituasjonen i Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO122022 FO 12/2022 Interpellasjon fra AP v/ Tor Snøve - legedekning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO132022 FO 13/2022 Interpellasjon fra Høyre v/ Ingvill Dalseg - gratis kjernetid i SFO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92022 RS 9/2022 Særutskrift Bosetting av flyktninger 2022- anmodning om økt bosetting Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102022 RS 10/2022 Protokoll fra møte i representantskapet 19.04.2022 - Kontrollutvalg Fjell IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112022 RS 11/2022 Protokoll fra møte i Kontrollutvalg FJell IKS - 28.3.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122022 RS 12/2022 Protokoll fra styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 5. april Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132022 RS 13/2022 Protokoll fra generalforsamling i Oppdal Næringshus AS 26.04.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142022 RS 14/2022 Signert styreprotokoll fra styrets møte 30.03.2022 - TBRT IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE