eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 03 17 20220317 17.03.2022 09:30 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132022 PS 13/2022 Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 27.01.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142022 PS 14/2022 Kommuneplan for Oppdal kommune 2022 - 2033. Igangsetting av planarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152022 PS 15/2022 Skisseprosjekt elevkantine Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162022 PS 16/2022 Oppdal Næringshus AS - vurdering av videre drift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172022 PS 17/2022 Disponering av økt rammeoverføring fra staten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182022 PS 18/2022 Lærlingestrategi for Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192022 PS 19/2022 Gang- og sykkelveg langs Ålma. Status og finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202022 PS 20/2022 Flomkartlegging i Oppdal sentrum - tilleggsutredning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212022 PS 21/2022 29/2 - Kjøp av grunn til Ålma industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222022 PS 22/2022 Betalingssatser barnehage fra 1.8.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232022 PS 23/2022 Foreldrebetaling SFO for 1.klassinger fra 1.8.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242022 PS 24/2022 Flytting av selvskyldnerkausjon for lån, Vekst Oppdal holding AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252022 PS 25/2022 Orientering vedrørende prosjekt kryssomlegging Bjørkmovegen/E6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262022 PS 26/2022 Orientering vedrørende prosjekt kryssomlegging Ola Setroms veg/Vikavegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272022 PS 27/2022 Oppfølging av politiske vedtak per 31.12.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282022 PS 28/2022 Ny selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292022 PS 29/2022 Årsmelding fra Eldrerådet 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302022 PS 30/2022 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO32022 FO 3/2022 Interpellasjon fra H v/I. Dalseg om Frivillighetens år 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO42022 FO 4/2022 Interpellasjon fra V v/H. Nordseth - landbruket - NTNU avtalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO52022 FO 5/2022 Interpellasjon fra SP v/O. A. Hoel - bruk av KS sitt Utenfor-regnskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO62022 FO 6/2022 Spørsmål til kommunestyremøte - miljøfyrtårnsertifiseringa i Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO72022 FO 7/2022 Spørsmål til kommunestyremøte - legevakt- og fastlegesituasjonen i Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO82022 FO 8/2022 Spørsmål til kommunestyret - oppvekstsektoren i Oppdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52022 RS 5/2022 Protokoll fra Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 15.12.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62022 RS 6/2022 Protokoll fra møte i Kontrollutvalg Fjell IKS 31.1.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72022 RS 7/2022 Signert styreprotokoll fra styrets møte 09.02.2022 - TBRT IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82022 RS 8/2022 Årsrapport 2021 - Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE