eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for bygg- og arealplansaker Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 11 09 20211109 09.11.2021 09:00 Oppdal kulturhus Storsalen Utvalg for bygg- og arealplansaker
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662021 PS 66/2021 Utvalg for bygg- og arealplansaker - underskrift av protokoll - valg av nytt medlem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672021 PS 67/2021 Søknad om endring av reguleringsplan for Kvammslia Nedre og Skarvassosen hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682021 PS 68/2021 Forslag til detaljreguleringsplan for Rasmusslætte hytteområde - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692021 PS 69/2021 Forslag til detaljreguleringsplan for Kåsbakken hyttegrend - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702021 PS 70/2021 47/14 - Behandling av søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av leilighetsbygg - Marion Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712021 PS 71/2021 271/314 - Klage på vedtak om endret plassering i høyde, Trond Hatling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722021 PS 72/2021 328/5 - Søknad om fradeling av boligtomt, Gregosen. Søker: Vigdis og Arve Krovoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732021 PS 73/2021 92/1 - Søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendom Oppesto Snøve. Søker: Deimante Stadulyte og Edgaras Pilypas Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742021 PS 74/2021 Kommunedelplan for naturmangfold - Sluttbehandling av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752021 PS 75/2021 Strategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven 2022-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS7412021 RS 741/2021 35/8 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7422021 RS 742/2021 271/338 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal Turistutvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7432021 RS 743/2021 29/2 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7442021 RS 744/2021 156/3 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Olaf Liabø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7452021 RS 745/2021 280/279 forlengelse av midlertidig brukstillatelse. Siva Oppdal Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7462021 RS 746/2021 248/12 - Tillatelse til riving av eksisterende hytte og oppføring av ny fritidsbolig, Ragnar Solem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7472021 RS 747/2021 37/3 - Godkjenning av plan for nydyrking, Ola Fjøsne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7482021 RS 748/2021 271/5 - Endring av detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7492021 RS 749/2021 Vedtak om tilskudd til planlagt utvida tilsyn med kadaverhund. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7502021 RS 750/2021 275/8 - Tillatelse til endring av reguleringsplan, Fagerhaug Flyplass Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7512021 RS 751/2021 50/2 - Dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplan og byggegrense fra E6, Tensio TS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7522021 RS 752/2021 154/83 - ferdigattest - Bjørnar Pedersen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7532021 RS 753/2021 271/138 - Tillatelse til planendring, Steingjerdet boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7542021 RS 754/2021 271/235 - Tillatelse til oppføring av to fritidsboliger, Vangslia utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7552021 RS 755/2021 271/170 - Tillatelse til deling av eiendom, Otto S. Romfo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7562021 RS 756/2021 Godkjenning av tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, Driva. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7572021 RS 757/2021 271/250 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7582021 RS 758/2021 20/3 - Ferdigattest infrastruktur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7592021 RS 759/2021 271/138 - Tillatelse til deling av eiendom, Otto S. Romfo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7602021 RS 760/2021 302/38 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig tomt I, 2-4 Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7612021 RS 761/2021 302/38 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig tomt II, 2-4 Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7622021 RS 762/2021 232/26 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Frode Magnar Thulien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7632021 RS 763/2021 321/21 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Holda AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7642021 RS 764/2021 148/1- Smil- tilskudd til No-fence klaver til geit. Skjøtsel av gammel kulturmark. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7652021 RS 765/2021 280/1 - SMIL-tilskudd til fjerning av gammel piggtråd i kulturlandskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7662021 RS 766/2021 259/3 - SMIL-tilskudd til fjerning av gammel piggtråd i kulturlandskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7672021 RS 767/2021 244/2 - SMIL-tilskudd til rydding av gammel kulturmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7682021 RS 768/2021 105/2 - vedtak til søknad om tilskudd - smil, 977556546 - restaurering stabbur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7692021 RS 769/2021 133/1 - vedtak til søknad om tilskudd - smil, 979814941 - restaurering av tak på seterhus og stabbur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7702021 RS 770/2021 157/1 - vedtak til søknad om tilskudd - smil, restaurering av kokhus. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7712021 RS 771/2021 196/7 - vedtak til søknad om tilskudd - smil, restaurering av kjørebo til fjøs. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7722021 RS 772/2021 55/9 - vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969178613 - opprensking av bekkefar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7732021 RS 773/2021 271/308 - Tillatelse til endring av mur og parkeringsplass - Parkering Oppdal Skiheiser AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7742021 RS 774/2021 241/125 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Steinar Johan Ludvigsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7752021 RS 775/2021 271/235 - Tillatelse til oppføring av to fritidsboliger på tomter T1 og T2, Vangslia Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7762021 RS 776/2021 271/235 - Tillatelse til oppføring av to fritidsboliger på tomter T3 og T4, Vangslia Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7772021 RS 777/2021 296/4 -Utslippstillatelse Stavåløkkja hytteområde byggetrinn 2, Quartett Fritid AS. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7782021 RS 778/2021 271/235 - Tillatelse til oppføring av to fritidsboliger på tomter T5 og T6, Vangslia Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7792021 RS 779/2021 52/24 - Tillatelse til utarbeidelse av infrastruktur for utvidelse av Driva boligfelt, Oppdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7802021 RS 780/2021 239/38 -Ferdigattest for avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7812021 RS 781/2021 271/187 - Vedtak om sletting av seksjonering - Eli Randi Lønseth og Stig Otto Strand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7822021 RS 782/2021 210/64 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Marthe og Rune Juliussen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7832021 RS 783/2021 288/1/F15 - Tillatelse til oppføring av nytt inngangsparti, Geir Ivar Langseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7842021 RS 784/2021 47/52 - Tillatelse til oppføring av garasje, Tonje Holden og Andreas Romanov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7852021 RS 785/2021 179/101 - Igangsettingstillatelse for hele tiltaket, Frode Havneraas Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7862021 RS 786/2021 241/67 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7872021 RS 787/2021 23/15 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7882021 RS 788/2021 292/1-Smil-tilskudd til rydding av gammel kulturmark, Harald Rogstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7892021 RS 789/2021 207/1 - SMIL-tilskudd til restaurering av seter i Skugglia, Harald Bøe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7902021 RS 790/2021 41/1- Smil-tilskudd til fjerning av gammel piggtåd, Ann-Magritt Loe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7912021 RS 791/2021 112/2 - Avslag på søknad om SMIL-tilskudd, rydding av gammel kulturmark, Ann-Magritt Loe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7922021 RS 792/2021 20/258 - Tillatelse til terrenginngrep og rehabilitering av Kullsjøen friluftsområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7932021 RS 793/2021 158/1 - SMIL- tilskudd til innkjøp av No-fence klaver for storfe, til skjøtsel av gammel kulturmark. Dagrun Vasli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7942021 RS 794/2021 154/111 – Igangsettingstillatelse for hele tiltaket, Solvår Kristine Rinnan og Tore Sevaldsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7952021 RS 795/2021 232/22 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Ole Martin Pedersen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7962021 RS 796/2021 230/4 - Tillatelse til endring av reguleringsplan for Skarvatnet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7972021 RS 797/2021 294/80 - Midlertidig brukstillatelse bygg A Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7982021 RS 798/2021 305/39 - Tillatelse til deling av eiendom, Iver Bjørndalseter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS7992021 RS 799/2021 243/40 - Ferdigattest fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8002021 RS 800/2021 38/23 - Dispensasjon og tillatelse til deling av eiendom, Okla AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8012021 RS 801/2021 91/1 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8022021 RS 802/2021 243/16 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Øystein Skiri. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8032021 RS 803/2021 200/1 og 200/31 - Klage på kostnader knyttet til grensejustering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8042021 RS 804/2021 282/256 - Tillatelse til fasadeendring og brannteknisk ombygging, Furuly Bolig- og næringssenter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8052021 RS 805/2021 271/261 - Tillatelse til oppføring av veranda og innsetting av balkongdør, Buan Holding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8062021 RS 806/2021 37/3 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8072021 RS 807/2021 186/7 -Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8082021 RS 808/2021 271/235 - Tillatelse til deling av eiendom, Vangslia Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8092021 RS 809/2021 177/12 - søknad om fritak/redusert gebyr i byggesak, Odd Arlid Tangen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8102021 RS 810/2021 316/41 - Ferdigattest tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8112021 RS 811/2021 271/258 - Tillatelse til seksjonering, Hatling Wollan AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8122021 RS 812/2021 289/3 – Dispensasjon fra arialformål og avstand til veg, Tone Forbregd og Jan Gunnar Hatling Forbregd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8132021 RS 813/2021 271/269 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Per Kristian Ulriksen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8142021 RS 814/2021 296/40 – Ferdigattest for fritidsbolig, Rannveig Grav Singsaas Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8152021 RS 815/2021 274/2 – Ferdigattest for rehabilitering og tilbygg til landbruksbygg, Ella Karoline Østerhus og Asgeir Østerhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8162021 RS 816/2021 155/16 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Astri Skughei Straumbotn og Espen Skughei Straumbotn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8172021 RS 817/2021 264/8 – Ferdigattest for oppføring av tilbygg til hytte, Anne Waagaard Wold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8182021 RS 818/2021 271/303 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Karkas Holding AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8192021 RS 819/2021 219/2 - Tillatelse til deling av eiendom, Snorre Haugland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8202021 RS 820/2021 280/215 - igangsettingstillatelse 3. Resterende arbeider unntatt løfteinnretninger - Trøndelag fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8212021 RS 821/2021 271/279 - Tillatelse til oppføring av hytte og bod, Svahøa AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8222021 RS 822/2021 283/139 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Solveig Giskeødegård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8232021 RS 823/2021 88/4 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8242021 RS 824/2021 159/1 - signert jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8252021 RS 825/2021 299/96 - Midlertidig brukstillatelse, Våttåhaugen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8262021 RS 826/2021 271/245 - Tillatelse til endring av reguleringsplan, Vangslia Fjellandsby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8272021 RS 827/2021 134/1 - godkjenning av forpaktningskontrakt landbrukseiendommen Strand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8282021 RS 828/2021 205/94 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8292021 RS 829/2021 232/23 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Per Thomas Martin Tybell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8302021 RS 830/2021 62/1 - Igangsettingstillatelse alle byggearbeider. Statsbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8312021 RS 831/2021 230/66 - Tillatelse til oppføring av badstue og anneks, Bodil Kråkvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8322021 RS 832/2021 250/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Marius Bruløkkja Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8332021 RS 833/2021 271/304 - Pålegg om uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet , Kolbjørn Frøseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8342021 RS 834/2021 193/1 - Tillatelse til oppføring av driftsbygning med lager, Henrik Allbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8352021 RS 835/2021 289/37 – Ferdigattest for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Trude Killi Olsen og Trond Bekken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8362021 RS 836/2021 232/40 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Espen Hauge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8372021 RS 837/2021 271/308 - tillatelse til endring av gitt byggetillatelse - Oppdal skiheiser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8382021 RS 838/2021 294/79 – Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Knut-Olav Skjetne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8392021 RS 839/2021 191/2 - klage på vedtak om avslag på søknad om endring av gitt tillatelse på eiendom - vedtaket stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8402021 RS 840/2021 198/46 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8412021 RS 841/2021 205/1 - Ferdigattest infrastruktur Langberga Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8422021 RS 842/2021 198/44 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8432021 RS 843/2021 302/177 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8442021 RS 844/2021 205/100 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8452021 RS 845/2021 294/80 - Tillatelse til seksjonering av Stølen Ski Lodge BT2 - Loft eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8462021 RS 846/2021 242/20 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ella Christina Stray Vogt. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8472021 RS 847/2021 203/65 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Vigdis Haugen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8482021 RS 848/2021 183/112 - Dispensasjon fra mønehøyde og dispensasjon fra atkomst i reguleringsplan samt tillatelse til oppføring av atkomstveg, fritidsbolig og garasje, Jannicke Kvistnes Røkkum og Gøran Aass Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8492021 RS 849/2021 246/51 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Sindre Log. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8502021 RS 850/2021 278/2 - Endringstillatelse, Lars Krogh Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8512021 RS 851/2021 273/14/F8 -midlertidig brukstillatelse 2 - Norheim Naturstein Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8522021 RS 852/2021 317/61 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-årig jordleieavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8532021 RS 853/2021 Tilskudd til drenering av jordbruksjord, Janne Fosseide Wiik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8542021 RS 854/2021 293/46 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdalslaft AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8552021 RS 855/2021 271/294 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Kjersti Strømmen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8562021 RS 856/2021 271/327 - Midlertidig brukstillatelse, Robert Finserås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8572021 RS 857/2021 193/70 – Ferdigattest for fritidsbolig, Nina Alice Solli Silset og Helge Silset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8582021 RS 858/2021 294/79 – Ferdigattest for fritidsbolig, Pia Jeanette Greger-Nilsen og Knut-Olav Skjetne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8592021 RS 859/2021 280/279 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8602021 RS 860/2021 55/9 - vedtak om tilskudd til drenering av jordbruksjord, 969178613 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8612021 RS 861/2021 23/7 - ferdigattest - Trond Ivar Volden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8622021 RS 862/2021 271/290 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8632021 RS 863/2021 288/200 - vedtak i klagesak- tillatelse til endring av byggehøyde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8642021 RS 864/2021 328/22 og 21 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8652021 RS 865/2021 321/23 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Joramo & Tørset Bygg AS. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8662021 RS 866/2021 194/86 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, O.Kvam AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8672021 RS 867/2021 198/24 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Oddrun Ulvund. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8682021 RS 868/2021 321/23 - Dispensasjon for endret atkomst samt tillatelse til oppføring av fritidsbolig og ny atkomstveg, Joramo & Tørset Bygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8692021 RS 869/2021 241/1/F18 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Tone Alstad. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8702021 RS 870/2021 271/259 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8712021 RS 871/2021 288/1/F17 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig, Tamara Abramova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8722021 RS 872/2021 162/20 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Knut Jarle Lysklett. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8732021 RS 873/2021 232/18 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Lilli-Ragne Grindvoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8742021 RS 874/2021 67/2 - Tillatelse til riving og gjenoppføring av sæter, Reidun S. Stølen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8752021 RS 875/2021 302/66 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Paula Iren Bø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8762021 RS 876/2021 247/20 - Tillatelse til oppføring av mur - Steffen Fjelldal og Idun Helland Fjelldal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8772021 RS 877/2021 42/8 - Ferdigattest avløpsanlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8782021 RS 878/2021 302/66 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Paula Iren Bøe. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8792021 RS 879/2021 203/4 - Tillatelse til planendring, Hoksengbekken hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8802021 RS 880/2021 155/11 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8812021 RS 881/2021 178/5 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Sverre Kjetil Rød. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8822021 RS 882/2021 246/57 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og støttemur, Marit Ravlo Berg og Hanne Ravlo Hauge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8832021 RS 883/2021 198/53 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Tone Caspersen og Marius Fossum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS8842021 RS 884/2021 316/104 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Jelhauin Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE