eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 11 09 20211109 09.11.2021 09:00 Kulturhuset Storsalen/Speilsalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS882021 PS 88/2021 Tertialrapport II 2021med budsjettkorrigering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892021 PS 89/2021 Oppfølging av politiske vedtak - 2.tertial 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902021 PS 90/2021 NTNU-avtalen. Avklaring av kommunens utgifter i forbindelse med avtalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912021 PS 91/2021 Behandling av tilleggssøknad - kommunal støtte til tidtakerbu. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922021 PS 92/2021 Behandling av søknad om tilskudd Oppdal sykkelarena - fase 2. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932021 PS 93/2021 VA- Spælavegen. Alternative løsninger. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942021 PS 94/2021 Forskrifter for gebyrregulativ 2022 for selvkostområdene i Tekniske tjenester. Endring av gebyrregulativ. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952021 PS 95/2021 Betalingssatser 2022 - skole, barnehage, hjemmetjenesten, helse og familie, boliger, lokaler, arealer og Infoland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962021 PS 96/2021 Forskrift om gebyr 2022 - Plan og forvaltning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972021 PS 97/2021 Overtakelse av ODMS og utredning av et fullverdig distriktsmedisinsk senter i Oppdal - gjennomføringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982021 PS 98/2021 Orienteringssak - Avvik i årlig justering av husleiesatser for eksisterende husleieavtaler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992021 PS 99/2021 Lokale lønnsforhandlinger Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 RS2192021 RS 219/2021 Høring - kommunedelplan for naturmangfold - forslag til planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2202021 RS 220/2021 Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2212021 RS 221/2021 Høring - utredning om foretaksstraff og korrupsjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2222021 RS 222/2021 Høring - minstevassføring i Toåa i Drivavassdraget, Festa-Vindølan og Oppdølselva/ Skallielva i Istadvassdraget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2232021 RS 223/2021 Høring - energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2242021 RS 224/2021 Høring - mindre endring i byggevareforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2252021 RS 225/2021 Høring - modifisert tunneltversnitt T9,5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2262021 RS 226/2021 Høring - endringer i spesialistforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2272021 RS 227/2021 Høring - indeksregulering av kontrollsanksjoner 2022 - parkeringsforskriften § 36 femte ledd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2282021 RS 228/2021 Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (startlån og tilskudd) Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2292021 RS 229/2021 Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE