eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/942 20221028 28.10.2022 Utgående brev 355/7 og 355/22 - utsatt frist for ferdigstilling av nydyrking Erik A. Bjerke EPHORTE   her
2019/37 20221028 28.10.2022 Utgående brev 169/1 (127/1) - utbetaling av tilskudd til nydyrking MYREN GARD EPHORTE   her
2019/413 20221028 28.10.2022 Utgående brev 295/1 - delegert vedtak - mindre planendring av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre, Harald Rogstad Harald Rogstad EPHORTE   her
2020/226 20221028 28.10.2022 Utgående brev Problem med vannsig etter omlegging av vestre vannvei Kirsti Gulaker m.fl. EPHORTE   her
2020/563 20221028 28.10.2022 Utgående brev 280/215 – Endring av rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Endret over bygg, mellombygg og dører, Trøndelag fylkeskommune Norconsult AS EPHORTE   her
2020/789 20221028 28.10.2022 Utgående brev Utsatt frist til 22.11.2022 Even Selnæs m.fl. EPHORTE   her
2020/789 20221028 28.10.2022 Utgående brev 292/1 - oversendelse av foreløpig klage, Stavåløkken Østre Kjell J. Braut EPHORTE   her
2020/934 20221028 28.10.2022 Utgående brev 252/1 og 258/1- søknad om fjerning av rester av steinutgard - godkjent Eli Skarsem EPHORTE   her
2021/19 20221028 28.10.2022 Utgående brev Sykkelvei Grytdalen - Gisnadalen Frøydis Elnan EPHORTE   her
2021/537 20221028 28.10.2022 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for barnehageårene 2022/23 og 2023/24 ***** EPHORTE   her
2021/1014 20221028 28.10.2022 Utgående brev 271/277 - Midlertidig brukstillatelse, Hatling Wollan AS Idehytta AS EPHORTE   her
2021/1061 20221028 28.10.2022 Utgående brev 196/108 - Retur av søknad om oppføring av fritidsbolig, Oscar Torve Energilaft Oppdal AS m.fl. EPHORTE   her
2021/1908 20221028 28.10.2022 Utgående brev 54/39 - Tinglyst vegrett Stein Forbregd EPHORTE   her
2022/22 20221028 28.10.2022 Utgående brev 156/23 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Karin Hvidsten Roven EPHORTE   her
2022/22 20221028 28.10.2022 Utgående brev 204/181 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Johan Mareno Teiseth EPHORTE   her
2022/28 20221028 28.10.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Eva Toril Øie EPHORTE   her
2022/28 20221028 28.10.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Bente Nyhaug Eggan EPHORTE   her
2022/28 20221028 28.10.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Inger Jori Lundaløkk EPHORTE   her
2022/39 20221028 28.10.2022 Utgående brev Overføring av ferie Line Karita Asla EPHORTE   her
2022/76 20221028 28.10.2022 Utgående brev 205/1 - tilbakemelding på søknad om endring av VA-plankart for Langberga og Klettgjelan hytteområder HOEL & SØNNER AS EPHORTE   her
2022/79 20221028 28.10.2022 Utgående brev Vedr. anmodning om begrunnelse for avslag som avlastningshjem - ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/79 20221028 28.10.2022 Utgående brev Rapportering - utgifter til studium Bufdir EPHORTE   her
2022/163 20221028 28.10.2022 Utgående brev Tilgang til "Min side" PARETO ASSET MANAGEMENT AS EPHORTE   her
2022/201 20221028 28.10.2022 Utgående brev 288/4 - Skiltplan for vedtak og høring. - Oppdal kommune STATENS VEGVESEN EPHORTE   her
2022/330 20221028 28.10.2022 Utgående brev Søknad om permisjon Elin Monica Fjeldheim EPHORTE   her
2022/330 20221028 28.10.2022 Utgående brev Søknad om permisjon Camilla Hovdal EPHORTE   her
2022/355 20221028 28.10.2022 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE   her
2022/367 20221028 28.10.2022 Utgående brev Trafikksikkerhetsordningen "Trygt hjem for en 50-lapp" - 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE   her
2022/392 20221028 28.10.2022 Utgående brev 187/39 - tilbakemelding på de søknad om oppføring av garasje Terje Sorthe EPHORTE   her
2022/577 20221028 28.10.2022 Utgående brev Rullering av kommuneplanens arealdel Jo Espen Hårstad EPHORTE   her
2022/641 20221028 28.10.2022 Utgående brev Oppdal kommune - videreføring av innspill til 2023 - Natur i Norge (NiN) Stine Krogfjord EPHORTE   her
2022/896 20221028 28.10.2022 Utgående brev 288/4 - søknad om gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - Nyvegen 35 Oppdal Maskinkompani As EPHORTE   her
2022/896 20221028 28.10.2022 Utgående brev 288/4 - Svar på søknad om gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - Nyvegen 35 Oppdal Maskinkompani As EPHORTE   her
2022/896 20221028 28.10.2022 Utgående brev 288/4 - innvilget gravetillatelse og godkjent arbeidsvarslingsplan - Nyvegen 35 Oppdal Maskinkompani AS EPHORTE   her
2022/954 20221028 28.10.2022 Utgående brev 284/58 - igangsettingstillatelse 2, plasstøpt betong, såle og ringmur. ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS EPHORTE   her
2022/1287 20221028 28.10.2022 Utgående brev 179/72 og 179/104 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan for Munkvollhovden II Svein Olaf Angvik m.fl. EPHORTE   her
2022/1314 20221028 28.10.2022 Utgående brev Svar på henvendelse om Gatelys i Lerkevegen Monika Gjerstad EPHORTE   her
2022/1314 20221028 28.10.2022 Utgående brev Svar på ønske om etablering av gatelys på gangfelt Malin Fagerhaug Heim og Håkon Grødal EPHORTE   her
2022/1362 20221028 28.10.2022 Utgående brev 271/384 - Erklæring til tinglysing Kartverket Tinglysingen EPHORTE   her
2022/1402 20221028 28.10.2022 Utgående brev 305/103 - tilbakemelding på søknad om mindre endring av reguleringsplan for Oppdalslia hyttefelt KB Invest AS EPHORTE   her
2022/1474 20221028 28.10.2022 Utgående brev 279/1 - Svar: forespørsel om fritak fra byggesaksbehandling, Pro Invenia AS PRO INVENIA AS EPHORTE   her
2022/1521 20221028 28.10.2022 Utgående brev 316/71 - Tillatelse til riving av betongplate samt oppføring av ny fritidsbolig, Oppdal Hiba-Hytter AS TEAMBYGG OPPDAL AS EPHORTE   her
2022/1523 20221028 28.10.2022 Utgående brev 283/148 – Tillatelse til oppføring av garasje, Marit Sofie Korsedal Klevstuen Marit Sofie Korsedal Klevstuen EPHORTE   her
2022/1563 20221028 28.10.2022 Utgående brev 54/1 - ferdigattest bolig TROLL ARKITEKTUR AS m.fl. EPHORTE   her
2022/1556 20221028 28.10.2022 Utgående brev 172/3 - innvilget fritak fra kravet om gjødslingsplan Karsten Grøn EPHORTE   her
2022/1605 20221028 28.10.2022 Utgående brev Søknad om deltakelse i legevaktsamarbeid ORKLAND KOMMUNE v/Kristin Wangen EPHORTE   her
2021/839 20221027 27.10.2022 Inngående brev Brev fra Adnor Advokat 27.05.2022 Simonsen Vogt Wiig EPHORTE   her
2022/28 20221027 27.10.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Eva Toril Øie EPHORTE   her
2022/28 20221027 27.10.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Bente Nyhaug Eggan EPHORTE   her
2022/28 20221027 27.10.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Inger Jori Lundaløkk EPHORTE   her
2022/460 20221027 27.10.2022 Inngående brev Full forvirring rundt brøyting, kjøring og betaling i Gjevilvassdalen (kopi av brev til Gjevilvassveien AS) Oppdal Hytteforening EPHORTE   her
2022/460 20221027 27.10.2022 Inngående brev Full forvirring rundt skiløyper, brøyting, kjøring og betaling for de som blir berørt av skiløypekonflikten i Gjevilvassdalen Oppdal Hytteforening EPHORTE   her
2022/1314 20221027 27.10.2022 Inngående brev Ønske om etablering av gatelys på gangfelt Malin Fagerhaug Heim og Håkon Grødal EPHORTE   her
2022/1452 20221027 27.10.2022 Inngående brev Svarskjema foryngelse i skog Halvor Strand EPHORTE   her
2022/1420 20221027 27.10.2022 Utgående brev Tilskuddssatser 2023 BJERKEHAGEN FRILUFTSBARNEHAGE SA m.fl. EPHORTE   her
2022/1413 20221027 27.10.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/1413 20221027 27.10.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Irene Liland EPHORTE   her
2022/1370 20221027 27.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1370 20221027 27.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3022619 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1606 20221027 27.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1606 20221027 27.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3050943 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1321 20221027 27.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad etter intervju 1 ***** EPHORTE   her
2022/1321 20221027 27.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad etter intervju 1 ***** EPHORTE   her
2022/1321 20221027 27.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad etter intervju 1 ***** EPHORTE   her
2022/1091 20221027 27.10.2022 Saksframlegg/innstilling Stab og støtte - ansettelse konsulent kundeservice- og kommunikasjon, 100% fast stilling EPHORTE   her
2022/962 20221027 27.10.2022 Utgående brev 307/17 -ferdigattest, samt endring av tiltakshaver, ansvarlig søker og ansvarsrett Takst Forum Trøndelag AS m.fl. EPHORTE   her
2022/764 20221027 27.10.2022 Inngående brev Oversendelse av endelig redegjørelse i sak nr 2022/564 og 2022/571 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTE   her
2022/793 20221027 27.10.2022 Utgående brev Tilbud kr. 26.400.000 fra Kommunalbanken Kommunalbanken AS EPHORTE   her
2022/478 20221027 27.10.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 5.2 Fagforbundet EPHORTE   her
2022/523 20221027 27.10.2022 Utgående brev 317/51 - Godkjenning av forpaktningskontrakt Arnt Tilset EPHORTE   her
2022/67 20221027 27.10.2022 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte vedr. ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/98 20221027 27.10.2022 Utgående brev Søknadsskjema transporttjenesten - egenerklæring ***** EPHORTE   her
2022/98 20221027 27.10.2022 Utgående brev Svar på søknad om transporttjenesten ***** EPHORTE   her
2022/98 20221027 27.10.2022 Utgående brev Svar på søknad om transporttjenesten ***** EPHORTE   her
2022/98 20221027 27.10.2022 Utgående brev Svar på søknad om transporttjenesten ***** EPHORTE   her
2022/220 20221027 27.10.2022 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken 2022 Trondelagfylke - acos-ikke-svar@trondelagfylke.no EPHORTE   her
2022/257 20221027 27.10.2022 Utgående brev 204/53 - bekreftelse på varsling om spyling av kommunalt avløpsnett Morten Erik Stulen EPHORTE   her
2022/257 20221027 27.10.2022 Inngående brev 204/53 - ber om varsling om spyling av kommunalt avløpsnett Morten Erik Stulen EPHORTE   her
2022/259 20221027 27.10.2022 Utgående brev 280/7-Skifer Signatur - Søknad om rett til bruk av kommunal grunn - revisjon av tidligere situasjonsplan KB Arkitekter EPHORTE   her
2022/101 20221027 27.10.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol 2021 - Bortistu Gjestegard Bortistu Gjestegard EPHORTE   her
2021/1014 20221027 27.10.2022 Inngående brev 271/277 - søknad om ferdigattest Idehytta AS EPHORTE   her
2021/1014 20221027 27.10.2022 Inngående brev 271/277 - søknad om midlertidig brukstillatelse Idehytta AS EPHORTE   her
2021/755 20221027 27.10.2022 Utgående brev 282/256 - ferdigattest Teambygg Oppdal AS m.fl. EPHORTE   her
2021/109 20221027 27.10.2022 Utgående brev Melding om vedtak og invitasjon til første møte - Organisering av skiløypearbeidet i Oppdal OPPDAL IL HOVEDLAGET m.fl. EPHORTE   her
2021/15 20221027 27.10.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til fase 2 Oppdal sykkel arena Oppdal Sykkelklubb EPHORTE   her
2021/15 20221027 27.10.2022 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd til fase 2 Oppdal sykkel arena. OPPDAL SYKKELKLUBB EPHORTE   her
2021/1906 20221027 27.10.2022 Utgående brev 250/5 - Sammenføying med gnr. 250 bnr. 30 Roger Leon Larsson EPHORTE   her
2021/1962 20221027 27.10.2022 Saksframlegg/innstilling Stab og støtte - ansettelse leder for arkiv- og kommunikasjonstjenesten EPHORTE   her
2018/1447 20221027 27.10.2022 Utgående brev Referat fra møte 26.10.2022 angående bekymringsfullt fravær for ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/2467 20221026 26.10.2022 Inngående brev 284/58 - Kontrastmerker rettet Troll Arkitektur AS EPHORTE   her
2022/1351 20221026 26.10.2022 Inngående brev 204/47/F16 - avstandserklæring TRADISJONSMUR AS EPHORTE   her
2022/680 20221026 26.10.2022 Inngående brev 54/36 - ny søknad om ferdigattest Thøring & Sønner AS EPHORTE   her
2022/345 20221026 26.10.2022 Inngående brev Kryssing av skiløype med traktor ifb. vedhogst Jon Anders Krokann EPHORTE   her
2022/267 20221026 26.10.2022 Inngående brev Endringer i valgforskriften mv. Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2018/674 20221026 26.10.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/741 20221026 26.10.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/412 20221026 26.10.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2022/201 20221026 26.10.2022 Inngående brev 288/4 - skiltplan Nyvegen A10-96 - Politiets uttale Politiet EPHORTE   her
2022/101 20221026 26.10.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol 2021 - Frichs Motell og Spiseri Oppdal AS Azets Insight AS EPHORTE   her
2022/1314 20221026 26.10.2022 Inngående brev Gatelys i Lerkevegen Monika Gjerstad EPHORTE   her
2022/1321 20221026 26.10.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Håkon Bjerkås EPHORTE   her
2022/1355 20221026 26.10.2022 Utgående brev 294/151 - Utsending av matrikkelbrev Ola Røstvoll Ottesen EPHORTE   her
2022/1355 20221026 26.10.2022 Inngående brev 294/151 - retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2022/1127 20221026 26.10.2022 Utgående brev 288/86 - vedtak om tilbakemelding etter systemrettet tilsyn Tensio TS AS EPHORTE   her
2022/1138 20221026 26.10.2022 Utgående brev 159/16, 159/17, 159/18, 159/19, 159/20 - Utsending av matrikkelbrev Kirsti Kleppestø EPHORTE   her
2022/1600 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad om finansiering av elektriske installasjoner til matvogn Lille stua Ola Rozanek EPHORTE   her
2022/1601 20221026 26.10.2022 Inngående brev 120/3 - signert forpakningskontrakt Liv Solveig Ofstad m.fl. EPHORTE   her
2022/1601 20221026 26.10.2022 Utgående brev 120/3 - godkjenning av forpakningskontrakt Liv Solveig Ofstad EPHORTE   her
2022/1581 20221026 26.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1581 20221026 26.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1581 20221026 26.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1581 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040647 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1581 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040647 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1581 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040647 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1583 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3047763 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1583 20221026 26.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1586 20221026 26.10.2022 Utgående brev ***** - innvilget tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1591 20221026 26.10.2022 Utgående brev 20% fast stilling - ***** ***** ***** Jan Nøstberg EPHORTE   her
2022/1593 20221026 26.10.2022 Utgående brev Krav etter AML § 14-4a Jan Nøstberg EPHORTE   her
2022/1594 20221026 26.10.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger kap. 3.4.4 Fagforbundet EPHORTE   her
2022/1599 20221026 26.10.2022 Utgående brev Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond Torbjørn Hindseth EPHORTE   her
2022/1351 20221026 26.10.2022 Utgående brev 204/47/F16 - tillatelse til oppføring av carport Sondre Høiberg m.fl. EPHORTE   her
2022/1388 20221026 26.10.2022 Inngående brev Signert protokoll - lokale lønnsforhandlinger - kap. 5.2 Psykologiforeningen EPHORTE   her
2022/1430 20221026 26.10.2022 Utgående brev 105/1, 106/1, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4 - Foreløpig svar på byggesøknad, Bjørkåsen vasslag Oppdal Maskinkompani AS EPHORTE   her
2022/1566 20221026 26.10.2022 Utgående brev 4011/4 - Høring av SEFRAK bygning i bevaringssone naturmiljø TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE   her
2022/1555 20221026 26.10.2022 Utgående brev 29/59 - tillatelse til opparbeidelse av lagerplass Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/1516 20221026 26.10.2022 Utgående brev Årlig rapportering - ref. 2022/28764-24 Husbanken EPHORTE   her
2022/1531 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad om støtte til dansehelg Oppdal Spell- og dansarlag EPHORTE   her
2022/1533 20221026 26.10.2022 Inngående brev Ang. offentlig søkerliste ***** EPHORTE   her
2022/1451 20221026 26.10.2022 Utgående brev 280/100 - Søknad om lagring av utstyr på kommunal grunn Eik senteret Midt Norge EPHORTE   her
2022/1494 20221026 26.10.2022 Utgående brev 165/1 og 166/3 - Oversendelse av planendring for høring, Oppdal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE   her
2022/680 20221026 26.10.2022 Utgående brev 54/36 – Ferdigattest for fritidsbolig, Frida Rotlid og Øystein Forbregd Thøring & sønner AS EPHORTE   her
2022/681 20221026 26.10.2022 Inngående brev 356/1/F160 - Ettersendt beskrivelse av utført tiltak Stine Mari Måren Elverhøi EPHORTE   her
2022/681 20221026 26.10.2022 Utgående brev 356/1/F160 - Midlertidig brukstillatelse Stine Mari Måren Elverhøi EPHORTE   her
2022/699 20221026 26.10.2022 Utgående brev Bom i Stølstrøavegen Dag M. Johansen EPHORTE   her
2022/634 20221026 26.10.2022 Utgående brev 5021 Oppdal - Tilbakemelding på tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap 2022 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/793 20221026 26.10.2022 Utgående brev Tilbud på lån til bygging av brannstasjon på Oppdal KLP BANKEN AS m.fl. EPHORTE   her
2022/793 20221026 26.10.2022 Utgående brev Tilbud på lån til bygging av brannstasjon på Oppdal - tilbudsfrist KLP BANKEN AS m.fl. EPHORTE   her
2022/763 20221026 26.10.2022 Inngående brev Oversendelse av endelig redegjørelse i sak nr 2022/564 og 2022/571 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTE   her
2022/962 20221026 26.10.2022 Utgående brev 307/17 - svar på spørsmål om vedtak Takst-Forum Trøndelag AS EPHORTE   her
2022/968 20221026 26.10.2022 Utgående brev 194/17 – Dispensasjon fra LNFR og avstand til vassdrag samt bruksendring til fritidsbolig og tillatelse til oppføring av tilbygg, Sigrid Westvik og Bruno Salvador Gonzalez Sigrid Westvik EPHORTE   her
2022/838 20221026 26.10.2022 Inngående brev Tilsynsrapport etter tilsyn utført 01.09.20225 - Høgmo barnehage Tensio TS AS EPHORTE   her
2022/204 20221026 26.10.2022 Utgående brev Kommuneplan for Oppdal kommune 2023 - 2033. Melding om oppstart og forslag til planprogram PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU EPHORTE   her
2022/201 20221026 26.10.2022 Utgående brev 198/1 - Skiltplan for privat vei - Osvegen til behandling. STATENS VEGVESEN EPHORTE   her
2022/96 20221026 26.10.2022 Utgående brev Dokument 2022/1189-12 - Oppdal kommunes oppfølgning av avgjørelse sendt fra Klagenemndssekretariatet KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) EPHORTE   her
2022/56 20221026 26.10.2022 Utgående brev Høringsuttalelse fra Oppdal kommune - det videregående opplæringstilbudet 2022-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTE   her
2022/28 20221026 26.10.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Julie Rønning Flatmo EPHORTE   her
2022/22 20221026 26.10.2022 Inngående brev 156/23 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Karin Hvidsten Roven EPHORTE   her
2022/22 20221026 26.10.2022 Inngående brev 294/117 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ann-Kristin og Tom Roger Mauseth EPHORTE   her
2022/22 20221026 26.10.2022 Utgående brev 294/117 -konsesjonsforhold registrert i matrikkel Ann-Kristin og Tom Roger Mauseth EPHORTE   her
2022/22 20221026 26.10.2022 Inngående brev 204/181 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Johan Mareno Teiseth EPHORTE   her
2022/23 20221026 26.10.2022 Utgående brev Fastlegeliste for pasienter på helsesenteret Eldrerådet i Oppdal EPHORTE   her
2022/345 20221026 26.10.2022 Utgående brev Svar på spørsmål om skilt uten innhold i Grytdalen Rune Lanfeland EPHORTE   her
2022/346 20221026 26.10.2022 Utgående brev Svar på møteinvitasjon - Resultater fra fiskeundersøkelse i Fundin STATSFORVALTEREN I INNLANDET EPHORTE   her
2022/355 20221026 26.10.2022 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE   her
2022/370 20221026 26.10.2022 Utgående brev 151/2/4 - Krav om innløsning av festetomt Jon Olav Haarstad EPHORTE   her
2022/342 20221026 26.10.2022 Utgående brev Krav om 100 % stilling ***** EPHORTE   her
2022/342 20221026 26.10.2022 Utgående brev Krav om 100% stilling ***** EPHORTE   her
2022/345 20221026 26.10.2022 Utgående brev Etterlyser svar ang. skiløype Storstein - Stavåløkkja Helge Hjalmar Berg EPHORTE   her
2022/345 20221026 26.10.2022 Utgående brev Svar på brev om preparering av skiløyper i Oppdal GJEVILVASSDALEN SKILØYPEFORENING EPHORTE   her
2022/345 20221026 26.10.2022 Utgående brev Risiko for helseskader i Kannikseterveien Oppdal Hytteforening v/ styret EPHORTE   her
2022/523 20221026 26.10.2022 Inngående brev 317/51 - svar på forespørsel om samtykke til framleie Pål og Gerd Inger Sætrom EPHORTE   her
2022/564 20221026 26.10.2022 Utgående brev 35/1 - foreløpig svar ferdigattest Erik Gissinger EPHORTE   her
2022/564 20221026 26.10.2022 Inngående brev 35/1 - avfallsplan Erik Gissinger EPHORTE   her
2022/564 20221026 26.10.2022 Utgående brev 35/1 - ferdigattest Erik Gissinger EPHORTE   her
2017/1414 20221026 26.10.2022 Utgående brev 204/47/F16 - Foreløpig svar på søknad om ferdigattest, Tradisjonsmur AS Agroquip AS EPHORTE   her
2018/741 20221026 26.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/674 20221026 26.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2020/181 20221026 26.10.2022 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning for elev, f. ***** skoleårene 2022/23 og 2023/24 ***** EPHORTE   her
2019/863 20221026 26.10.2022 Utgående brev 280/45 - Ferdigattest garasje Sindre Rynning Hansen EPHORTE   her
2019/1258 20221026 26.10.2022 Utgående brev 29/2 - Vedrørende tillegg til industritomt Terje Vindal EPHORTE   her
2021/1908 20221026 26.10.2022 Inngående brev 54/39 - retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/1885 20221026 26.10.2022 Utgående brev Svar på spørsmål fra Oppdal hytteforening om naturinngrepet på øvre trasé i Gjevilvassdalen OPPDAL HYTTEFORENING EPHORTE   her
2021/1626 20221026 26.10.2022 Utgående brev 111/65 - Oversendelse av erklæring til tinglysing Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/1685 20221026 26.10.2022 Utgående brev 20/296 - oversendelse av originalt tinglyst skjøte Emilia Monica og Marek Boguslaw Stec EPHORTE   her
2021/1699 20221026 26.10.2022 Inngående brev 302/3 - Statens vegvesen sin uttalelse til varsel om utvidelse av planområdet, Rønningen Nedre (kopi av brev til Statens vegvesen) Statens vegvesen EPHORTE   her
2021/1144 20221026 26.10.2022 Utgående brev 247/27 - vilkår for salg av boligtomt Tradisjonsmur AS EPHORTE   her
2021/1270 20221026 26.10.2022 Utgående brev 271/328 - Foreløpig svar, ferdigattest Troll Arkitektur AS EPHORTE   her
2021/1354 20221026 26.10.2022 Utgående brev 293/73 - Ferdigattest for avløpsanlegg TRIVO AS m.fl. EPHORTE   her
2021/2032 20221026 26.10.2022 Utgående brev 80/3 - avslutter sak, søknad om riving av fjøs Erling Ørstad EPHORTE   her
2022/8 20221026 26.10.2022 Inngående brev 186/28 - bekymringsmelding utslipp Naboer EPHORTE   her
2022/8 20221026 26.10.2022 Utgående brev Støy fra Bjørkmovegen Magnhild Moen EPHORTE   her
2020/789 20221026 26.10.2022 Inngående brev Anmodning om utsatt klagefrist Hytteforeningen i Stavåløkken Østre EPHORTE   her
2020/1680 20221026 26.10.2022 Utgående brev 294/108 - Ferdigattest SV Eiendom AS EPHORTE   her
2020/1680 20221026 26.10.2022 Inngående brev 294/108 - søknad om ferdigattest SV Eiendom AS EPHORTE   her
2020/1920 20221026 26.10.2022 Utgående brev 296/64 - Midlertidig brukstillatelse, Saltdalshytta Utvikling AS Ikon Arkitekt & Ingeniør AS EPHORTE   her
2021/315 20221026 26.10.2022 Utgående brev 271/323 - Ferdigattest TROLL ARKITEKTUR AS EPHORTE   her
2021/772 20221026 26.10.2022 Utgående brev 293/73 - ferdigattest Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/696 20221026 26.10.2022 Utgående brev 37/2 - Vedtak i klagesak - Avslag på dispensasjon for oppføring av enebolig GREEN ADVISERS AS EPHORTE   her
2022/101 20221025 25.10.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol 2021 - BOAS Oppdal kommune BOAS Oppdal kommune EPHORTE   her
2022/736 20221025 25.10.2022 Inngående brev 204/47 - foreløpig tilbakemelding TEAMBYGG OPPDAL AS EPHORTE   her
2018/386 20221025 25.10.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/386 20221025 25.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2019/37 20221025 25.10.2022 Inngående brev 169/1 (127/1) - utbetalingsanmodning nydyrking Ingrid Sønsterud Myren EPHORTE   her
2021/949 20221025 25.10.2022 Inngående brev 49/1 - Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd Steffen Ekrann EPHORTE   her
2021/315 20221025 25.10.2022 Inngående brev 271/323 - søknad om ferdigattest Troll Arkitektur AS EPHORTE   her
2021/193 20221025 25.10.2022 Utgående brev SFO-behandlet oppsigelse ***** EPHORTE   her
2021/197 20221025 25.10.2022 Utgående brev Flyttemelding ***** EPHORTE   her
2022/201 20221025 25.10.2022 Inngående brev 189/1 - søknad om skiltplan for Osvegen, revidert søknad - Oppdal kommune Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/201 20221025 25.10.2022 Inngående brev 198/1 skiltplan Osvegen, politiets uttale - Oppdal kommune Trøndelag politidistrikt EPHORTE   her
2022/205 20221025 25.10.2022 Utgående brev Serviceavtale på minirenseanlegg Rense og Miljøteknikk AS m.fl. EPHORTE   her
2022/39 20221025 25.10.2022 Inngående brev Overføring av ferie Line Karita Asla EPHORTE   her
2022/42 20221025 25.10.2022 Inngående brev 271/329 - vannmåler - registrering Oppdal VVS AS EPHORTE   her
2022/45 20221025 25.10.2022 Utgående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/45 20221025 25.10.2022 Utgående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/54 20221025 25.10.2022 Inngående brev Melding om politisk vedtak - kunnskapsgrunnlag i Trollheimen Midtre Gauldal kommune EPHORTE   her
2022/56 20221025 25.10.2022 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om opptak, studier og eksamen ved fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen (brann- og redningsskoleforskriften) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTE   her
2022/96 20221025 25.10.2022 Inngående brev Dokument 2022/1189-12 Oppfølgning av avgjørelse sendt fra Klagenemndssekretariatet Klagenemndssekretariatet EPHORTE   her
2022/330 20221025 25.10.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Camilla Hovdal EPHORTE   her
2022/330 20221025 25.10.2022 Inngående brev Søknad om permisjon Elin Monica Fjeldheim EPHORTE   her
2022/477 20221025 25.10.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE   her
2022/769 20221025 25.10.2022 Utgående brev Angående foreløpig tilsynsrapport - kommunens plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE   her
2022/793 20221025 25.10.2022 Inngående brev Tilbud kr. 26.400.000 fra Kommunalbanken Kommunalbanken AS EPHORTE   her
2022/793 20221025 25.10.2022 Inngående brev Tilbud om lån Oppdal kommune KLP Banken AS EPHORTE   her
2022/793 20221025 25.10.2022 Inngående brev Lånesøknad fra Oppdal kommune - Altinn Kommunalbanken AS EPHORTE   her
2022/779 20221025 25.10.2022 Utgående brev Møtereferat Midt-Norge IUA beredskapsstyre 04.10.2022 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning IUA EPHORTE   her
2022/693 20221025 25.10.2022 Inngående brev Referat kommunesamarbeid Oppdal og Rennebu 04.10.2022 Rennebu kommune EPHORTE   her
2022/896 20221025 25.10.2022 Inngående brev 288/4 - søknad om gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - Nyvegen 35 Oppdal Maskinkompani As EPHORTE   her
2022/1493 20221025 25.10.2022 Utgående brev 317/93 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, June Emilie Buseth Heimdal og Andre Buseth Heimdal Faun Gruppen AS EPHORTE   her
2022/1534 20221025 25.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040661 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1541 20221025 25.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3042167 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1541 20221025 25.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1383 20221025 25.10.2022 Utgående brev 178/4 - tillatelse til oppføring av tilbygg Nina Vedeler Svendsen EPHORTE   her
2022/1386 20221025 25.10.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Bente Eggan EPHORTE   her
2022/1386 20221025 25.10.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Inger Jori Lundaløkk EPHORTE   her
2022/1599 20221025 25.10.2022 Inngående brev 215/1 - krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1598 20221025 25.10.2022 Inngående brev 148/1 - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 925775622 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1184 20221025 25.10.2022 Inngående brev Flyttemelding ***** EPHORTE   her
2022/1354 20221025 25.10.2022 Utgående brev 161/9 - tillatelse til oppføring av tilbygg Kurt Ove Husby EPHORTE   her
2022/1321 20221025 25.10.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/1323 20221025 25.10.2022 Utgående brev 77/9 - tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig Sande Hus og Hytter AS EPHORTE   her
2022/1293 20221025 25.10.2022 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport 2022 og behov 2023 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/1265 20221025 25.10.2022 Utgående brev Svar på utbetalingsanmodning Lønset idrettslag EPHORTE   her
2022/225 20221024 24.10.2022 Inngående brev 314/1 - svar på spørsmål om strøm i servicebygg ved Stavåa Pilegrimssenter Dovrefjell EPHORTE   her
2022/56 20221024 24.10.2022 Inngående brev Høring - innretning av legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/681 20221024 24.10.2022 Inngående brev 356/1/F160 - søknad om midlertidig brukstillatelse Stine Mari Måren Elverhøi EPHORTE   her
2022/680 20221024 24.10.2022 Inngående brev 54/36 - søknad om ferdigattest Thøring & sønner AS EPHORTE   her
2022/30 20221024 24.10.2022 Inngående brev Oppfordring til fjerning av piggtråd NOAH - for dyrs rettigheter EPHORTE   her
2020/789 20221024 24.10.2022 Inngående brev Klage på vedtak i Oppdal kommunestyre 6. OKTOBER 2022 I sak PS 101/2022 – «Forslag til reguleringsplan for Stavåløkken østre, endring - Ny sluttbehandling i kommunestyret» Even Selnæs EPHORTE   her
2022/577 20221024 24.10.2022 Inngående brev 317/5 - kart over eiendom som ønskes regulert fra bolig til fritid Jo Espen Hårstad EPHORTE   her
2022/294 20221024 24.10.2022 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 20.10.2022 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE   her
2022/1540 20221024 24.10.2022 Inngående brev 20/149 - erklæring om avstand for garasje Helge Vasli EPHORTE   her
2022/1383 20221024 24.10.2022 Inngående brev 178/4 - arealberegninger Nina Vedeler Svendsen EPHORTE   her
2022/1383 20221024 24.10.2022 Inngående brev 178/4 - supplerende opplysninger Nina Vedeler Svendsen EPHORTE   her
2022/1386 20221024 24.10.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/1386 20221024 24.10.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/1453 20221024 24.10.2022 Saksframlegg/innstilling Innvandrertjenesten fast 50% veileder sosionom EPHORTE   her
2022/1542 20221024 24.10.2022 Inngående brev Søknadskjema dusfunksjonelt ***** EPHORTE   her
2022/1543 20221024 24.10.2022 Utgående brev 257/3 - Svar på henvendelse om naust, Wenche og Willy Nesset Wenche S Kjellby Nesset m.fl. EPHORTE   her
2022/1555 20221024 24.10.2022 Inngående brev 29/59 - plantegning og lagerplass Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/1540 20221024 24.10.2022 Utgående brev 20/149 - Tillatelse til oppføring av garasje, Helge Vasli Helge Vasli EPHORTE   her
2022/1575 20221024 24.10.2022 Utgående brev 131/2 - Svar på spørsmål om søknadsplikt, Mads Gram Rygg Mads Gram Rygg EPHORTE   her
2022/1534 20221024 24.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1534 20221024 24.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040661 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1528 20221024 24.10.2022 Utgående brev 232/9 - tillatelse til riving av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig Fjordfaret Arkitektkontor AS EPHORTE   her
2022/1517 20221024 24.10.2022 Utgående brev 305/61 - ferdigattest E. Mylius arkitektkontor m.fl. EPHORTE   her
2022/1520 20221024 24.10.2022 Utgående brev 288/1/4 - Matrikkelbrev Eli Hafsmo og Arne Braut EPHORTE   her
2022/1526 20221024 24.10.2022 Inngående brev Søknadskjema dusfunksjonelt ***** EPHORTE   her
2022/1495 20221024 24.10.2022 Inngående brev 289/50 - bekreftelse på ferdigstilling garasje/anneks Ark. Johan Solberg EPHORTE   her
2022/1468 20221024 24.10.2022 Utgående brev 188/2 -Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Hornlia hytteområde Siv. Agric. Ola Fjøsne EPHORTE   her
2022/1478 20221024 24.10.2022 Utgående brev 302/182 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Gøril Lund Snorroeggen og Alexander Lund Hansen Sande Hus og Hytter AS EPHORTE   her
2022/1596 20221024 24.10.2022 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd ***** EPHORTE   her
2022/1597 20221024 24.10.2022 Inngående brev 271/359 - anmodning om forhåndskonferanse - ny hytte i Kjerkvegen 150 Aktiv Hus Design AS EPHORTE   her
2022/1588 20221024 24.10.2022 Utgående brev 314/3 -Ferdigattest på avløpsanlegg COMFORTBUTIKKEN RØRSENTERET AS m.fl. EPHORTE   her
2022/1579 20221024 24.10.2022 Utgående brev 271/258 – Tillatelse til bruksendring av to disponibelt rom i loftsetasje til oppholdsrom, Hatling Wollan AS Idehytta AS EPHORTE   her
2022/1262 20221024 24.10.2022 Saksframlegg/innstilling Oppdal helsesenter - 2 x fast helgestilling avd Høa EPHORTE   her
2022/1275 20221024 24.10.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenesten medarbeider hukommelsesteam 20% vikariat EPHORTE   her
2022/1349 20221024 24.10.2022 Inngående brev Naturkonkurranse Jannike Grøtte Warberg EPHORTE   her
2022/1342 20221024 24.10.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenesten, Bjerkehagen/Engveien-ansettelse helsefagarbeider natt 50% fast EPHORTE   her
2022/1343 20221024 24.10.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenesten, Bjerkehagen/Engveien-ansettelse helgestilling 14% fast EPHORTE   her
2022/225 20221024 24.10.2022 Utgående brev 314/1 - spørsmål om strøm i servicebygg ved Stavåa Pilegrimssenter Dovrefjell EPHORTE   her
2022/156 20221024 24.10.2022 Inngående brev Protokoll - møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS 29.09.2022. Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTE   her
2021/949 20221024 24.10.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 916149654 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/553 20221024 24.10.2022 Utgående brev 270/11 – Ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig, Eszter Ilona Vanky og Henrik Hjorth-Hansen Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/537 20221024 24.10.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31 barnehageåret 2022/23 og 2023/24 Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2022/3 20221024 24.10.2022 Inngående brev Melding om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig veg i samsvar med matrikkelloven Statens vegvesen EPHORTE   her
2021/1278 20221024 24.10.2022 Inngående brev 293/3 og 293/49 - revidert detaljplan for Sandbekkhaugen 3de arkitektur & design as EPHORTE   her
2018/2054 20221024 24.10.2022 Utgående brev 197/13 - serviceavtale på minirenseanlegg Noroption AS m.fl. EPHORTE   her
2018/1615 20221024 24.10.2022 Utgående brev 203/16 – Ferdigattest for fritidsbolig, bod, anneks og flytting av naust, May Helen Laberget Wennberg og Kjell Erik Wennberg Kjell Erik Wennberg EPHORTE   her
2019/1373 20221024 24.10.2022 Utgående brev 298/51 - dispensasjon til midlertidig anleggsvei Troll Arkitektur AS EPHORTE   her
2020/132 20221024 24.10.2022 Utgående brev 201/64 – Ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig og garasje, Wenche Moe Thorstensen og Anders Thorstensen Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2020/151 20221024 24.10.2022 Utgående brev SFO-behandlet oppsigelse ***** EPHORTE   her
2018/577 20221024 24.10.2022 Inngående brev Referat fra arbeidsmøte Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2021/193 20221023 23.10.2022 Inngående brev SFO-oppsigelse ***** EPHORTE   her
2022/1472 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3032659 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1472 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1472 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1472 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3032659 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1525 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3034829 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1525 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3034829 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1525 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3034829 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1525 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1525 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1525 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1525 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1525 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3034829 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1534 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040661 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1534 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1534 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1534 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1534 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040661 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1534 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040661 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1533 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040631 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1533 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040631 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1533 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1533 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3039455 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3039455 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3039455 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1541 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3042167 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1541 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1542 20221023 23.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3042257 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1542 20221023 23.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2020/151 20221021 21.10.2022 Inngående brev SFO-oppsigelse ***** EPHORTE   her
2020/132 20221021 21.10.2022 Inngående brev 201/64 - søknad om ferdigattest samt endring av ansvarsrett Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2020/226 20221021 21.10.2022 Utgående brev Sanering VA Bakkevegen. Evaluering av tilbud, innstilling, Aune Maskin AS m.fl. EPHORTE   her
2020/331 20221021 21.10.2022 Inngående brev Nytt vedtak - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2020/331 20221021 21.10.2022 Inngående brev Saksavslutning - smil, 974416492 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2019/1509 20221021 21.10.2022 Utgående brev 280/15 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Aunelund Eiendom AS TROLL ARKITEKTUR AS EPHORTE   her
2019/1305 20221021 21.10.2022 Inngående brev Nytt vedtak - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - jordkjeller Landbruksfirektoratet EPHORTE   her
2019/1305 20221021 21.10.2022 Inngående brev Nytt vedtak - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - No-fence Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2019/863 20221021 21.10.2022 Inngående brev 280/45 - søknad om ferdigattest Sindre R. Hansen EPHORTE   her
2019/795 20221021 21.10.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 970414711 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2019/477 20221021 21.10.2022 Utgående brev Gebyr for vann- og avløpsforbruk i Oppdal kommune ihht til adresseliste EPHORTE   her
2019/477 20221021 21.10.2022 Utgående brev Gebyr for vannforbruk i Oppdal kommune ihht adresseliste EPHORTE   her
2019/477 20221021 21.10.2022 Utgående brev Avløpsgebyr i Oppdal kommune Ihht til adresseliste EPHORTE   her
2017/63 20221021 21.10.2022 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 979694601 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/315 20221021 21.10.2022 Utgående brev 271/332 - Midlertidig brukstillatelse TROLL ARKITEKTUR AS EPHORTE   her
2021/438 20221021 21.10.2022 Utgående brev 263/50 - Ferdigattest EIKÅS HYTTER OG HUS AS EPHORTE   her
2021/553 20221021 21.10.2022 Inngående brev 270/11 - søknad om ferdigattest Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/587 20221021 21.10.2022 Utgående brev 293/79 - Midlertidig brukstillatelse av fritidsbolig, Torshaug Eiendom AS Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2021/696 20221021 21.10.2022 Inngående brev 37/2 - vedtak i klagesak - oppføring av enebolig Statsforvalteren i Møre og Romsdal EPHORTE   her
2021/772 20221021 21.10.2022 Inngående brev 293/73 - søknad om ferdigattest Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/755 20221021 21.10.2022 Inngående brev 282/256 - søknad om ferdigattest Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/1014 20221021 21.10.2022 Utgående brev 271/277 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Hatling Wollan AS Idehytta AS EPHORTE   her
2020/866 20221021 21.10.2022 Utgående brev 294/102 - Retur av byggesøknad, Ståle Jakob Fagerland Ståle Jakob Fagerland EPHORTE   her
2020/906 20221021 21.10.2022 Utgående brev 196/35 - Avslutning av søknad om oppstuggu TROLL ARKITEKTER AS EPHORTE   her
2020/1142 20221021 21.10.2022 Utgående brev 248/44 - Retur av søknad om oppføring av tilbygg BYGGSERVICE AS GJØRA EPHORTE   her
2021/1270 20221021 21.10.2022 Inngående brev 271/328 - søknad om ferdigattest Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/1354 20221021 21.10.2022 Inngående brev 293/73 - søknad om ferdigattest for avløpsanlegg Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/1539 20221021 21.10.2022 Utgående brev 248/22 - Retur av byggesøknad, Marius Schjølberg Lundhytta AS EPHORTE   her
2021/1560 20221021 21.10.2022 Utgående brev 271/261 - Ferdigattest HÅRSTAD EIENDOM DRIFT AS EPHORTE   her
2021/1709 20221021 21.10.2022 Utgående brev 232/40 - Ferdigattest LUNDHYTTA AS EPHORTE   her
2021/1828 20221021 21.10.2022 Utgående brev 29/56 - Retur av søknad om ferdigattest BJERKAKER TRANSPORT AS EPHORTE   her
2021/2041 20221021 21.10.2022 Utgående brev 151/36 - avslutning av sak Marthe Grøseth Langset EPHORTE   her
2021/2055 20221021 21.10.2022 Utgående brev 188/37 - Retur av søknad pga. mangler, Elisabeth Osnes og Finn Eriksen Finn Eriksen m.fl. EPHORTE   her
2022/101 20221021 21.10.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol 2021 - Oppdal Turisthotell drift AS Oppdal Turisthotell Drift AS EPHORTE   her
2022/235 20221021 21.10.2022 Utgående brev 317/58 og 317/59 - Tillatelse til deling av eiendom, Stuggulia hyttegrend AS BRAUTEN EIENDOM AS EPHORTE   her
2022/206 20221021 21.10.2022 Inngående brev Tillatelse til arbeidsvarsling - Rv70 Festa bru, Oppdal. Betongrep fra underbrulift - spesiell - RV70 (kopi av brev til AV-NOR AS) Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/207 20221021 21.10.2022 Inngående brev Vedtak Knutshø LVO - dispensasjon masseuttak Tanglægervegen (kopi av brev til Arleif Fiskvik) Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 168/3 m.fl. - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Rut Marit Horvli EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 47/97 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Åse Mari Sund Klaussen EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 302/176 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Harald Anderssen EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 305/102 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Mateusz og Barbara Graczyk EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 154/18 - konsesjonsforhold registrert i matrikkelen Are Løset EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 296/78 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Stein Ove Volden EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 204/161 -konsesjonsforhold registrert i matrikkel Oppdal Bygg Eiendom AS EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 204/47/F17 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Oppdal Bygg Eiendom AS EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Inngående brev 204/161 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Oppdal Bygg Eiendom AS EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Inngående brev 204/47/F17 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Oppdal Bygg Eiendom AS EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 317/104 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Torill Aleksandersen EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 23/13 - svar på spørsmål om Brennhaug Mjøen - realsameie - konsesjon Brauten Eiendom AS EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Inngående brev 317/104 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Torill Aleksandersen EPHORTE   her
2022/22 20221021 21.10.2022 Utgående brev 318/32 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Trine Roos og Tormod Joramo EPHORTE   her
2022/71 20221021 21.10.2022 Inngående brev 271/321 - sanitærabonnement - søknad/melding om endring Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/79 20221021 21.10.2022 Inngående brev Anmodning om begrunnelse for avslag som avlastningshjem ***** EPHORTE   her
2022/542 20221021 21.10.2022 Utgående brev 245/10 - Retur av søknad CONSTO MIDT-NORGE AS EPHORTE   her
2022/478 20221021 21.10.2022 Inngående brev Krav om særskilte lønnsforhandlinger, HTA kap. 4, 4.4.2. Fagforbundet Oppdal EPHORTE   her
2022/345 20221021 21.10.2022 Inngående brev Preparering av skiløyper i Oppdal Gjevilvasdalen Skiløypeforening EPHORTE   her
2022/1540 20221021 21.10.2022 Utgående brev 20/149 - Foreløpig svar Helge Vasli EPHORTE   her
2022/1548 20221021 21.10.2022 Utgående brev 271/81 - Tillatelse til deling av eiendom, Oppdal Skiheiser AS BRAUTEN EIENDOM AS EPHORTE   her
2022/1542 20221021 21.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1542 20221021 21.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3042257 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1542 20221021 21.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3042257 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1551 20221021 21.10.2022 Utgående brev 203/27 - Ferdigattest for avløpsanlegg OPPDAL VVS A/S m.fl. EPHORTE   her
2022/1557 20221021 21.10.2022 Utgående brev Refusjonsgaranti barnehageåret 2022/23 NORLANDIA BRENNAN BARNEHAGE AS EPHORTE   her
2022/1526 20221021 21.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3039455 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221021 21.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3039455 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221021 21.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3039455 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221021 21.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221021 21.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1522 20221021 21.10.2022 Utgående brev 298/25 - Vedtak - Mindre endring av reguleringsplan for Støltrøa Teambygg Oppdal AS m.fl. EPHORTE   her
2022/1464 20221021 21.10.2022 Utgående brev 157/6 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann - Jan Kåre Rønningsgrind. Jan Kåre Rønningsgrind EPHORTE   her
2022/1495 20221021 21.10.2022 Inngående brev 289/50 - ferdigattest - klage på avgjørelse om sluttdato Thorbjørn Kjærstad EPHORTE   her
2022/1403 20221021 21.10.2022 Inngående brev Innstilling Avd.leder Bjerkehagen/Engvegen bofellesskap EPHORTE   her
2022/1372 20221021 21.10.2022 Utgående brev 292/25 - søknad om utslippstillatelse, Sigurd Eriksson Sigurd Eriksson EPHORTE   her
2022/1585 20221021 21.10.2022 Inngående brev 139/1 - søknad om støtte til legging av rør for brannvann til Hulberget Ove Engan EPHORTE   her
2022/1586 20221021 21.10.2022 Inngående brev ***** - søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1587 20221021 21.10.2022 Inngående brev 47/14 - søknad om rammetillatelse for oppsetting av to nye boligbygg i Bregnevegen 7 - 9, Marion Eiendom AS Norconsult AS EPHORTE   her
2022/1588 20221021 21.10.2022 Inngående brev 314/3 - søknad om ferdigattest på avløpsanlegg Comfortbutikken Rørsenteret AS EPHORTE   her
2022/1582 20221021 21.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1582 20221021 21.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3047749 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1589 20221021 21.10.2022 Inngående brev 239/41 - søknad om tillatelse til oppføring av adkomstvei, Marthe Stamnes og Tom Erik Wiklund Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/1590 20221021 21.10.2022 Inngående brev Lønnskrav etter HTA kap. 4, 4.4.2. Fagforbundet Oppdal EPHORTE   her
2022/1591 20221021 21.10.2022 Inngående brev Krav om fast ansettelse i 20% stilling Fagforbundet Oppdal EPHORTE   her
2022/1593 20221021 21.10.2022 Inngående brev Lønnskrav etter AML § 14-4a Fagforbundet Oppdal EPHORTE   her
2022/1594 20221021 21.10.2022 Inngående brev Lønnskrav kap. 4 pkt. 4.4.2. Fagforbundet Oppdal EPHORTE   her
2022/1595 20221021 21.10.2022 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - Grillkroa Oppdal AS Grillkroa Oppdal AS EPHORTE   her
2022/1346 20221021 21.10.2022 Utgående brev Utplassering for VG3 dataelektronikerfaget ***** EPHORTE   her
2022/1087 20221021 21.10.2022 Utgående brev 60/13 - Ferdigattest avløpsanlegg OPPDAL VVS A/S m.fl. EPHORTE   her
2022/746 20221021 21.10.2022 Utgående brev 54/32 - ferdigattest Thøring & Sønner AS EPHORTE   her
2022/838 20221021 21.10.2022 Inngående brev Varsel om kontroll av elektriske anlegg - Aunevegen 31 Tensio TS AS - Det Lokale Eltilsyn EPHORTE   her
2022/962 20221021 21.10.2022 Inngående brev 307/17 - søknad om ferdigattest, samt endring av tiltakshaver/ansvarlig søker/ansvarsrett Takst Forum Trøndelag AS EPHORTE   her
2022/1072 20221021 21.10.2022 Inngående brev Melding om vedtak: Kontrollutvalg Fjell IKS og fusjon med Konsek Trøndelag IKS Holtålen kommune EPHORTE   her
2022/1057 20221020 20.10.2022 Utgående brev Svar på spm om kommunalt tilrettelagt leilighet og flytting ***** EPHORTE   her
2022/954 20221020 20.10.2022 Inngående brev 284/58 - søknad om igangsettingstillatelse ON Arkitekter og bgeniører AS EPHORTE   her
2022/847 20221020 20.10.2022 Utgående brev 185/2, 187/1, 188/3 og 186/16 - melding om hogst i vernskog – Nettstasjon/Høyspent jordkabel/Lavspent jordkabel - Tensio Tensio TS AS EPHORTE   her
2022/861 20221020 20.10.2022 Inngående brev 78/3 - gjennomføringsplan Oppdal Maskinkompani AS EPHORTE   her
2022/710 20221020 20.10.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til landing med helikopter for uttransport av gammel båt - Trollheimen verneområdestyre Verneområdestyret for Trollheimen EPHORTE   her
2022/693 20221020 20.10.2022 Utgående brev Møte med fastlegene i Rennebu Rennebu kommune EPHORTE   her
2022/693 20221020 20.10.2022 Inngående brev Legevaktsamarbeid Rennebu kommune EPHORTE   her
2022/693 20221020 20.10.2022 Utgående brev Legevaktsamarbeid Rennebu kommune EPHORTE   her
2022/1100 20221020 20.10.2022 Utgående brev Innkalling til møte ***** EPHORTE   her
2022/1186 20221020 20.10.2022 Utgående brev 299/84 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Pål Henriksen Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/1134 20221020 20.10.2022 Utgående brev Angående kryssing av E6 på Driva FAU ved Drivdalen Oppvekstsenter EPHORTE   her
2022/1247 20221020 20.10.2022 Inngående brev 310/1 - vedtak skogfond og tilskudd (avslått) Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1580 20221020 20.10.2022 Inngående brev Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Grillkroa Oppdal AS Grillkroa Oppdal As EPHORTE   her
2022/1410 20221020 20.10.2022 Utgående brev Anbud Intersport Oppdal EPHORTE   her
2022/1410 20221020 20.10.2022 Utgående brev Anbud Sport 1 Oppdal EPHORTE   her
2022/1410 20221020 20.10.2022 Utgående brev Anbud arbeidsklær Midtbygda oppvekstsenter Vertical Playground EPHORTE   her
2022/1416 20221020 20.10.2022 Inngående brev 20/39 - søknad om dispensasjon for plassering av tilbygg utenfor anvist område Kleven Bygg Oppdal AS EPHORTE   her
2022/1395 20221020 20.10.2022 Utgående brev 64/1 - ny tilleggsmelding om hogst i vernskog, Jon Ola Sæteren Allskog m.fl. EPHORTE   her
2022/1456 20221020 20.10.2022 Utgående brev 271/173 - vedrørende plassering av nytt bygg på hytteeiendom. Kjell Arnold Nyhus EPHORTE   her
2022/1436 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring ***** EPHORTE   her
2022/1437 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1438 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1439 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1440 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1441 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1442 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1443 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1444 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1445 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1446 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1447 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1448 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1449 20221020 20.10.2022 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring skoleåret 2022/23 ***** EPHORTE   her
2022/1502 20221020 20.10.2022 Utgående brev 282/61 - Foreløpig svar på bruksendring, Bita Eiendom AS Bita Eiendom AS EPHORTE   her
2022/1507 20221020 20.10.2022 Inngående brev Signert protokoll fra særskilte lønnsforhandlinger FO EPHORTE   her
2022/1452 20221020 20.10.2022 Utgående brev 134/1 - egenmeldingsskjema foryngelsesplikt i skog - Halvor Strand HALVOR STRAND EPHORTE   her
2022/1471 20221020 20.10.2022 Utgående brev 282/33 - søknad om kjøp av tilleggsareal Arnt E. Gorset EPHORTE   her
2022/1469 20221020 20.10.2022 Utgående brev 271/235 - Foreløpig svar Anne Øberg EPHORTE   her
2022/1470 20221020 20.10.2022 Utgående brev 293/1 - Foreløpig svar Ivar Arne Hagen EPHORTE   her
2022/1578 20221020 20.10.2022 Inngående brev Krav om særskilte lønnsforhandlinger for renholdere Fagforbundet Oppdal EPHORTE   her
2022/1574 20221020 20.10.2022 Inngående brev Protokoll fra lønnsforhandlinger Psykologiforeningen EPHORTE   her
2022/1575 20221020 20.10.2022 Inngående brev 131/2 - forespørsel om søknadspliktig tiltak, dispensasjon og/eller behov for informasjon Mads Gram Rygg EPHORTE   her
2022/1549 20221020 20.10.2022 Utgående brev Anmeldelse for ulovlig bruk av bygning etter plan- og bygningsloven TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTE   her
2022/330 20221020 20.10.2022 Utgående brev Søknad om permisjon Inger-Lill Sundsethaug EPHORTE   her
2022/515 20221020 20.10.2022 Inngående brev Krav om særskilte forhandlinger etter HTA kap 4, 4.4.2 Fagforbundet Oppdal EPHORTE   her
2022/542 20221020 20.10.2022 Inngående brev 245/10 - søknad om ferdigattest Consto Midt-Norge AS EPHORTE   her
2022/570 20221020 20.10.2022 Utgående brev 280/7 - søknad om opsjon/kjøp av del av eiendom TROLL ARKITEKTUR AS EPHORTE   her
2022/71 20221020 20.10.2022 Inngående brev 242/1 - sanitærabonnement - søknad/melding om endring Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/22 20221020 20.10.2022 Inngående brev 168/3 m.fl. - egenerklæring om konsesjonsfrihet Rut Marit Horvli EPHORTE   her
2022/22 20221020 20.10.2022 Inngående brev 305/102 - signerte egenerklæringer om konsesjonsfrihet Mateusz og Barbara Graczyk EPHORTE   her
2022/22 20221020 20.10.2022 Inngående brev 318/32 - signerte egenerklæringer om konsesjonsfrihet Trine Roos og Tormod Joramo EPHORTE   her
2022/45 20221020 20.10.2022 Utgående brev Strømabonnement ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/293 20221020 20.10.2022 Utgående brev Svar på henvendelsen om trafikksituasjonen i Oppdal Sentrum T. Ottem Transport AS EPHORTE   her
2022/293 20221020 20.10.2022 Utgående brev 22/125625-1 Sildrevegen Oppdal Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/293 20221020 20.10.2022 Utgående brev 22/125625-1 Midtbygda - Oppdal Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/257 20221020 20.10.2022 Utgående brev 204/53 - svar på henvendelse om spyling av kommunalt avløpsnett Morten Erik Stulen EPHORTE   her
2022/257 20221020 20.10.2022 Utgående brev 204/53. Svar på spørsmål om spyling av kommunalt avløpsnett Morten Erik Stulen EPHORTE   her
2022/101 20221020 20.10.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol 2021 - Åmotsdalen gardskafé Torbjørn Orkelbog EPHORTE   her
2022/167 20221020 20.10.2022 Utgående brev Innspill fra 5021- Oppdal - regionale miljøtilskudd Trøndelag 2023-2026 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/167 20221020 20.10.2022 Inngående brev Forslag til nytt Trøndersk Matmanifest Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS EPHORTE   her
2021/1625 20221020 20.10.2022 Utgående brev 31/47 - Vedrørende kjøp av grunn - Sluttoppgjør Lars Hårsaker EPHORTE   her
2021/1560 20221020 20.10.2022 Inngående brev 271/261 - søknad om ferdigattest Hårstad Eiendom EPHORTE   her
2021/1424 20221020 20.10.2022 Utgående brev Refusjonsgarantifor elev skoleåret 2022-2023 - ***** ***** INDRE FOSEN KOMMUNE EPHORTE   her
2021/1405 20221020 20.10.2022 Utgående brev 294/32, 294/71 - Spørsmål om framdrift i salgsprosess Harald Rogstad AS EPHORTE   her
2020/1920 20221020 20.10.2022 Utgående brev 296/39 - byggesøknad, Saltdalshytta Utvikling AS - utbyggingstrinn 1 Gardågrenda hytteområde (tomt nr. 22 og tomt nr. 28-33) Ikon Arkitekt & Ingeniør AS EPHORTE   her
2017/476 20221020 20.10.2022 Utgående brev 39/9 - Utbetaling av nydyrkingstilskudd Marthe Øiamo EPHORTE   her
2019/163 20221020 20.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2019/795 20221020 20.10.2022 Utgående brev Befaring før behandling av tilskuddsanmodning Ivar Vognild EPHORTE   her
2018/1505 20221020 20.10.2022 Utgående brev 204/47/5, 204/47/17, 204/161 - Forespørsel om kommunal forkjøpsrett Oppdal Bygg Eiendom AS EPHORTE   her
2018/1505 20221020 20.10.2022 Utgående brev 204/47/17, 204/161 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Oppdal Bygg Eiendom AS EPHORTE   her
2018/1505 20221020 20.10.2022 Utgående brev 204/161, 204/47/17 - Oversendelse av festekontrakter til tinglysing Statens kartverk tinglysingen EPHORTE   her
2022/1014 20221019 19.10.2022 Inngående brev 247/43 - Søknad avbrutt Hans Ola Vognild EPHORTE   her
2022/861 20221019 19.10.2022 Inngående brev 78/3 - supplering av søknad Oppdal Maskinkompani AS EPHORTE   her
2022/861 20221019 19.10.2022 Inngående brev 78/3 - gjennomføringsplan Oppdal Maskinkompani AS EPHORTE   her
2022/693 20221019 19.10.2022 Inngående brev Møtereferat - kommunesamarbeid Oppdal og Rennebu 04.10.22 Rennebu kommune EPHORTE   her
2022/693 20221019 19.10.2022 Inngående brev Møte med fastlegene i Rennebu Rennebu kommune EPHORTE   her
2022/1541 20221019 19.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3042167 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1541 20221019 19.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1576 20221019 19.10.2022 Inngående brev 147/1 - søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket, 869134872 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1577 20221019 19.10.2022 Inngående brev Henvisning til PP-tjenesten mottatt Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2022/1568 20221019 19.10.2022 Inngående brev Kopi av journalnotat ***** St Olavs hospital EPHORTE   her
2022/1571 20221019 19.10.2022 Inngående brev Kommuners adgang til å motsette seg at foresatte oppholder seg i barnehagen i barnehagens åpningstider KS Advokatene EPHORTE   her
2022/1572 20221019 19.10.2022 Inngående brev 147/1 - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 869134872 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1573 20221019 19.10.2022 Inngående brev 147/1 - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 869134872 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1574 20221019 19.10.2022 Inngående brev Lønnsforhandling ***** EPHORTE   her
2022/1564 20221019 19.10.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1520 20221019 19.10.2022 Utgående brev 288/1/9 - Matrikkelbrev Ingrid Sesaker EPHORTE   her
2022/1526 20221019 19.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221019 19.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3039455 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221019 19.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221019 19.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3039455 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1531 20221019 19.10.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til sangerstevne i Oppdal 2023 Oppdal mannskor og Oppdal sonlag EPHORTE   her
2022/1462 20221019 19.10.2022 Utgående brev 52/50-55 - Matrikkelbrev Oppdal kommune EPHORTE   her
2022/1491 20221019 19.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3036027 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1491 20221019 19.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1369 20221019 19.10.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Eskil Klevstuen EPHORTE   her
2022/1369 20221019 19.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1369 20221019 19.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1369 20221019 19.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1369 20221019 19.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1369 20221019 19.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1369 20221019 19.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1369 20221019 19.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1369 20221019 19.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1369 20221019 19.10.2022 Utgående brev Avslagsbrev søknad ***** EPHORTE   her
2022/1132 20221019 19.10.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Signert kontrakt ***** EPHORTE   her
2018/1505 20221019 19.10.2022 Inngående brev 204/47/5, 204/47/17, 204/161 - Forespørsel om kommunal forkjøpsrett Oppdal Bygg Eiendom AS EPHORTE   her
2018/1615 20221019 19.10.2022 Inngående brev 203/16 - søknad om ferdigattest Kjell Erik Wennberg EPHORTE   her
2019/488 20221019 19.10.2022 Utgående brev 280/11 - midlertidig brukstillatelse 7 Norconsult AS m.fl. EPHORTE   her
2018/567 20221019 19.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2021/1269 20221019 19.10.2022 Inngående brev 280/1 - sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 983784798 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1144 20221019 19.10.2022 Inngående brev 247/27 - forespørsel fra Tradisjonsmur AS Tradisjonsmur AS EPHORTE   her
2021/1730 20221019 19.10.2022 Inngående brev 246/57 - supplering av søknad Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/1885 20221019 19.10.2022 Inngående brev Svar på brev av 28.09.22 - varsel om mulig pålegg om retting Arnstein J. Dørum EPHORTE   her
2021/1921 20221019 19.10.2022 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2022 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler (kopi av brev til Kommunal- og distriktsdepartementet) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/7 20221019 19.10.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til barn og unge - driftsstøtte 2022 Oppdal juniorkorps EPHORTE   her
2022/165 20221019 19.10.2022 Inngående brev Rapportering Kommunalt pasient- og brukerregister fra helse og omsorg for 2022 Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/101 20221019 19.10.2022 Utgående brev Purring - manglende innsending av omsetningsoppgaver OPPDAL KOMMUNE m.fl. EPHORTE   her
2022/101 20221019 19.10.2022 Utgående brev Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Mouversi AS MOUVERSI AS EPHORTE   her
2022/101 20221019 19.10.2022 Utgående brev Manglende innsending av omsetningsoppgaver for 2021 MOUVERSI AS EPHORTE   her
2022/101 20221019 19.10.2022 Utgående brev Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Sabrura Oppdal AS SABRURA OPPDAL AS EPHORTE   her
2022/101 20221019 19.10.2022 Utgående brev Salgsbevillingsgebyr 2022- Kiwi 101 Oppdal NG KIWI MIDT-NORGE AS EPHORTE   her
2022/101 20221019 19.10.2022 Utgående brev Salgsbevillingsgebyr 2022 - Rema 1000 Oppdal - Frode Ledal AS FRODE LEDAL AS EPHORTE   her
2022/101 20221019 19.10.2022 Utgående brev Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Quality Hotel Skifer OPPDAL HOTELLDRIFT AS EPHORTE   her
2022/257 20221019 19.10.2022 Inngående brev 204/53 - spyling av kommunalt avløpsnett Morten Erik Stulen EPHORTE   her
2022/22 20221019 19.10.2022 Inngående brev 302/176 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Harald Anderssen EPHORTE   her
2022/71 20221019 19.10.2022 Inngående brev 293/79 - søknad om sanitærabonnement - Andorbakken 12 Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/79 20221019 19.10.2022 Inngående brev Informasjon om endring av sats - tilsyn i fosterhjem Trondheim kommune EPHORTE   her
2022/79 20221019 19.10.2022 Inngående brev Rapportering på regnskap til studie Bufdir EPHORTE   her
2022/82 20221019 19.10.2022 Inngående brev Egenerklæring - bruk av Safemate Marianne Hanshaugen EPHORTE   her
2022/587 20221019 19.10.2022 Inngående brev 291/47 - supplering av søknad Idehytta AS EPHORTE   her
2022/332 20221019 19.10.2022 Inngående brev Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet, Høgmo Barnehage Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning EPHORTE   her
2022/355 20221019 19.10.2022 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE   her
2022/1565 20221018 18.10.2022 Inngående brev Overtakelse av installerte hjelpemidler NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag EPHORTE   her
2022/1566 20221018 18.10.2022 Inngående brev 4011/4 - søknad om rehabilitering av to piper Drivstuvegen 37, Bane Nor SF Pipefix AS EPHORTE   her
2022/1569 20221018 18.10.2022 Inngående brev s142/1 - Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 992650990 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1570 20221018 18.10.2022 Inngående brev 142/1 - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - slått Sliperkalgan, 992650990 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1579 20221018 18.10.2022 Inngående brev 271/258 - søknad om bruksendring på rom Kjerkvegen 288A og B Idehytta AS EPHORTE   her
2022/1524 20221018 18.10.2022 Inngående brev 142/1 - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket, slått/kantslått/beite Liabø, 992650990 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2022/1388 20221018 18.10.2022 Inngående brev Signert protokoll legeforeningen kap. 5 Legeforeningen EPHORTE   her
2022/1563 20221018 18.10.2022 Inngående brev 54/1 - søknad om ferdigattest Troll Arkitektur AS EPHORTE   her
2022/746 20221018 18.10.2022 Inngående brev 54/32 - søknad om ferdigattest Thøring & Sønner AS EPHORTE   her
2022/530 20221018 18.10.2022 Inngående brev 241/1 - uttalelse vedrørende varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Myrtrøhaugen boligområde Samediggi/Sametinget EPHORTE   her
2022/56 20221018 18.10.2022 Inngående brev Høring - Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov Samediggi/Sametinget EPHORTE   her
2022/42 20221018 18.10.2022 Inngående brev 271/332 - vannmåler - registrering Oppdal VVS A/S EPHORTE   her
2022/259 20221018 18.10.2022 Inngående brev Skifer Signatur - Søknad om Rett til bruk av kommunal grunn - revisjon av tidligere situasjonsplan, samt tilleggsregning under bakken KB Arkitekter EPHORTE   her
2022/293 20221018 18.10.2022 Inngående brev Trafikksituasjonen i Oppdal Sentrum T. Ottem Transport AS EPHORTE   her
2022/156 20221018 18.10.2022 Inngående brev Protokoller fra ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi og TrønderEnergi Vekst Holding 4. oktober 2022 TrønderEnergi AS EPHORTE   her
2021/1313 20221018 18.10.2022 Inngående brev 288/180 - supplering av søknad Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/1405 20221018 18.10.2022 Inngående brev 294/32, 294/71 - Spørsmål om framdrift i salgsprosess Harald Rogstad AS EPHORTE   her
2021/1014 20221018 18.10.2022 Inngående brev 271/277 - søknad om bruksendring på rom Kjerkvegen 286A og B Idehytta AS EPHORTE   her
2018/388 20221018 18.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2020/181 20221018 18.10.2022 Inngående brev Sakkyndig vurdering Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2022/1410 20221017 17.10.2022 Inngående brev Anbud arbeidsklær Midtbygda oppvekstsenter Vertical Playground EPHORTE   her
2018/732 20221017 17.10.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/567 20221017 17.10.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/732 20221017 17.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/732 20221017 17.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/732 20221017 17.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/718 20221017 17.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/703 20221017 17.10.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1960 20221017 17.10.2022 Inngående brev Gulleting i og ved vassdraget Gisna - status fra tiltakshaver Marius Frang EPHORTE   her
2021/1269 20221017 17.10.2022 Inngående brev 280/1 - utbetalingsanmodning - SMIL, 983784798 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1885 20221017 17.10.2022 Inngående brev Varsel om store naturinngrep i Gjevilvassdalen i forbindelse med utarbeidelse av privat skiløype (kopi av brev til Oppdal hytteforening) Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/1685 20221017 17.10.2022 Inngående brev 20/296 - retur av tinglyst dokument, skjøte Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/1625 20221017 17.10.2022 Inngående brev 31/47 - retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/2095 20221017 17.10.2022 Utgående brev 194/88 - Utsending av matrikkelbrev Inger Marie Størseth og Karsten Østerås EPHORTE   her
2022/293 20221017 17.10.2022 Utgående brev Innspill til diverse trafikkutfordringer i Oppdal Rita Engum EPHORTE   her
2022/214 20221017 17.10.2022 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak Arbeidstilsynet EPHORTE   her
2022/42 20221017 17.10.2022 Inngående brev 271/331 - vannmåler - registrering Oppdal VVS A/S EPHORTE   her
2022/28 20221017 17.10.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Julie Rønning Flatmo EPHORTE   her
2022/22 20221017 17.10.2022 Inngående brev 296/78 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Stein Ove Volden EPHORTE   her
2022/56 20221017 17.10.2022 Inngående brev Høring - forslag til endring i forskrifter som følge av at manuellterapeuter tas inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/79 20221017 17.10.2022 Inngående brev Brev fra Bufdir - Krav til barneverntjenestens rapportering ved overgang til nytt fagsystem Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/79 20221017 17.10.2022 Inngående brev Bruk av tildelte midler til prosjektstilling i Fjellregionen Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/96 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert tjenestevedlegg Fiks melding for Oppdal kommune KS Digitale fellestjenester EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Balder Gormssønn EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Eyob Hadish Gebremedhin EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hanna Lauritzen EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kari Hage EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Genet Tewelde Kahsay EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anna lngul Rønning EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ole Gunnar Nyseter EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale May Kristin Dønheim EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anne Bodil Hovdal EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kine Almås EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale May Kristin Dønheim EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Lisbeth A. Brøttemsmo Munkvold EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Genet Tewelde Kahsay EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Genet Tewelde Kahsay EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marianne Stormyr Sæther EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Olav Langvik EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Abraham Bereket Okar EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Jo Eirik Ramlo EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hanna Lauritzen EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Olfrid Mimmi Bjerkås EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marianne Stormyr Sæther EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marit Olsen EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ging Khan Lun Hatzaw EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Iris Lauritzen EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Lillian Kleffelgård EPHORTE   her
2022/97 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Bente Martinsen EPHORTE   her
2022/608 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Camilla Midthjell Bakk EPHORTE   her
2022/609 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Stine Mari Måren Elverhøi EPHORTE   her
2022/609 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Astri Forbregd EPHORTE   her
2022/610 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kristin Riise EPHORTE   her
2022/355 20221017 17.10.2022 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE   her
2022/383 20221017 17.10.2022 Inngående brev Evaluering av vedtak om tilbakeholdelse i institusjon (kopi av brev til Statsforvalteren) - ***** ***** Oppdal helsesenter EPHORTE   her
2022/384 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Joachim Sølver Johannessen EPHORTE   her
2022/1410 20221017 17.10.2022 Inngående brev Anbud arbeidsklær Midtbygda oppvekstsenter Intersport Oppdal EPHORTE   her
2022/1410 20221017 17.10.2022 Inngående brev Anbud arbeidsklær Midtbygda oppvekstsenter Sport 1 Oppdal EPHORTE   her
2022/1426 20221017 17.10.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2022/1426 20221017 17.10.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Kari Ingeborg Ørstad EPHORTE   her
2022/1371 20221017 17.10.2022 Inngående brev 271/3 - uttalelse til søknad om fradeling Andreas og Merete Hagen EPHORTE   her
2022/1364 20221017 17.10.2022 Inngående brev 77/9 - tilbakemelding på mottatt matrikkelbrev Lars Joergen Endal EPHORTE   her
2022/1533 20221017 17.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1533 20221017 17.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3040631 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221017 17.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3039455 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1526 20221017 17.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1556 20221017 17.10.2022 Inngående brev 172/3 - søknad om fritak fra kravet om gjødslingsplan Karsten Grønn EPHORTE   her
2022/1557 20221017 17.10.2022 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti Gist Barnehager Brennan AS EPHORTE   her
2022/1558 20221017 17.10.2022 Inngående brev 245/15 - melding om bygning unntatt søknadsplikt, Gunn Helen Frilseth Gunn Helen Frilseth EPHORTE   her
2022/1559 20221017 17.10.2022 Inngående brev Søknad om midler fra næringsfondet til drift av Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag 2023 Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA EPHORTE   her
2022/1560 20221017 17.10.2022 Inngående brev 230/8 - signert avtale om leie av jord, Hege Myran Voll Hege Myran Voll m.fl. EPHORTE   her
2022/1561 20221017 17.10.2022 Inngående brev 177/28 - melding om bygning unntatt søknadsplikt, Geir Lied Geir Lied EPHORTE   her
2022/1562 20221017 17.10.2022 Inngående brev 194/3 - søknad om mindre planendring, Solgrenda Hytteområde Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/1555 20221017 17.10.2022 Inngående brev 29/59 - søknad om opparbeidelse av lagerplass, Mito Utvikling AS Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/1542 20221017 17.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3042257 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1542 20221017 17.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3042257 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1542 20221017 17.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1542 20221017 17.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1478 20221017 17.10.2022 Inngående brev 302/182 - godkjent nabovarsel i byggesak Sande Hus og Hytter AS EPHORTE   her
2022/1510 20221017 17.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1510 20221017 17.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3038075 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1473 20221017 17.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1473 20221017 17.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3032697 ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1159 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Åshild Krokann EPHORTE   her
2022/1165 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale May-Britt Sødal Christensen EPHORTE   her
2022/1091 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Lise Sveen EPHORTE   her
2022/1101 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kristine Nilsen EPHORTE   her
2022/1109 20221017 17.10.2022 Inngående brev 358/1/F3 - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - riving og oppføring av ny hytte - Tore Lauritzen Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2022/1114 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Inger Synøve Holthe-Berg EPHORTE   her
2022/1087 20221017 17.10.2022 Inngående brev 60/13 - søknad om ferdigattest Oppdal VVS AS EPHORTE   her
2022/1260 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Mari Rui Heiniger EPHORTE   her
2022/1190 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale ldunn Helland Fjelldal EPHORTE   her
2022/1191 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Nadia Bjørk EPHORTE   her
2022/1208 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Monica Tiller EPHORTE   her
2022/1208 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anna Snoen EPHORTE   her
2022/1208 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anne Oddny Svegård EPHORTE   her
2022/1303 20221017 17.10.2022 Inngående brev 198/68 og 198/69 - retur av tinglyst dokument Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2022/1303 20221017 17.10.2022 Utgående brev 198/68 og 198/69 - Utsending av matrikkelbrev Tradisjonsutvikling AS EPHORTE   her
2022/1076 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Signe Britt Ø. Kjosaas EPHORTE   her
2022/1076 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Tone Ekrann Aarak EPHORTE   her
2022/1076 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Tone Ekrann Aarak EPHORTE   her
2022/973 20221017 17.10.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ase Kristin Selli Eriksen EPHORTE   her
2019/163 20221016 16.10.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2022/79 20221016 16.10.2022 Inngående brev Innsyn i egen sak - ***** ***** Evelin Nysæter EPHORTE   her
2018/718 20221016 16.10.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2018/388 20221016 16.10.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2022/1492 20221016 16.10.2022 Inngående brev Søknad og CV - stilling 3036047 ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/1492 20221016 16.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt ***** EPHORTE   her
2022/1541 20221016 16.10.2022 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****